Parašo atšaukimas peticijoje: „Verslinei žūklei vidaus vandenyse ir Baltijos jūros priekrantėse - NE!“