Už stiprią Valstybinę ŽIV/AIDS programą

Kreipimasis

2008 metais Lietuvoje pasibaigė Valstybinė ŽIV/AIDS profilaktikos ir kontrolės 2003-2008 metų programa (toliau programa). Į šios programos vykdymą buvo įtrauktos įvairios institucijos, tarp kurių buvo ir LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (toliau SADM). Tačiau, dėl nepakankamai aiškiai programoje suformuotų kai kurių vykdytojų konkrečių funkcijų, atsakomybės, finansavimo šaltinių, o taip pat dėl netinkamo programos koordinavimo, SADM ir kitų institucijų dalyvavimas šioje programoje buvo neįmanomas. Tai patvirtino 2009-02-27 gautas SADM raštas Nr.(19.8-33)-SD-1871.

2007 metais Lietuvos AIDS centrui prie LR Sveikatos apsaugos ministerijos buvo pavesta parengti „Valstybinės ŽIV/AIDS ir lytiškai plintančių ligų 2009-2013 metų profilaktikos ir kontrolės programos“ projektą. Tačiau iki šiol programos projektas nėra patvirtintas, o šios programos projekte suformuoti tikslai, uždaviniai nepakankamai aiškūs, taip pat nėra pakankamai aišku kas, kada, kaip, kur ir kokiomis lėšomis įgyvendins Valstybinę ŽIV/AIDS ir lytiškai plintančių ligų profilaktikos ir kontrolės programą. Lietuva iki šiol neturi savo vizijos ir kokybiškos strategijos, kaip vykdyti ŽIV/AIDS profilaktiką ir kontrolę Lietuvoje. Todėl 2009 metais būtina parengti naują, kokybišką 2010-2015 metų Valstybinę ŽIV/AIDS ir lytiškai plintančių ligų profilaktikos ir kontrolės strategiją.
Europos Sąjungos ir kitose šalyse ŽIV/AIDS problemos sprendimas yra vienas iš strateginių ir prioritetinių sričių stiprinant šalies stabilumą. Pasaulyje ŽIV plitimo problema sprendžiama kompleksiškai, stiprinant sveikatos priežiūros ir psichosocialinių paslaugų prieinamumą, kuriant ir stiprinant centrus žmonėms su ŽIV/AIDS, vykdant žalos mažinimo, saugaus lytinio elgesio, švietimo ir kitas programas. Lietuvoje iki šiol socialiniams ŽIV infekcijos plitimo aspektams, konkrečiam darbui su žmonėmis, turinčiais ŽIV/AIDS, buvo skiriamas nepakankamas dėmesys, o tai padidina ŽIV užsikrėtusiųjų, AIDS sergančiųjų ir jų šeimos narių socialinę atskirtį, turi įtakos nekontroliuojamam ŽIV infekcijos plitimui Lietuvoje. Nekontroliuojamas ŽIV infekcijos plitimas daro tiesioginę įtaką atskiram individui, šeimai, visuomenei, o tai stiprina neigiamą poveikį šalies ekonomikai ir stabilumui.
Formuojant Valstybės ŽIV/AIDS profilaktikos ir kontrolės strategiją būtina atsižvelgti į Europos Sąjungos, Jungtinių Tautų, tarptautinių organizacijų rekomendacijas, užtikrinti Lietuvos pasirašytų Dublino ir Vilniaus Deklaracijų įsipareigojimų vykdymą (deklaracijų kopijos pridedamos). Būtina užtikrinti lygiavertį darbą tiek su pažeidžiamomis grupėmis, tiek su infekuotais ŽIV, nemažinant prioritetų vienai ar kitai grupei, kitaip visos pastangos užkirsti kelią ŽIV plitimui neduos norimo rezultato ir ateityje pareikalaus dar didesnių investicijų. Labai svarbu laiku ir be kliūčių pasiekti tikslines grupes vykdant prevenciją, suteikiant šių grupių nariams reikiamas paslaugas ir pagalbą. Valstybinės institucijos, turinčios pakankamai resursų, ne visada turi tiek pat galimybių pasiekti savo klientus ir pacientus. Tačiau pacientų ir nevyriausybinės organizacijos, neturėdamos pakankamai resursų, turi visas galimybes pasiekti tuos žmones, kuriems skirtos programos, paslaugos ar reikalinga pagalba. Pasiekti norimų rezultatų galėsime tik tada, kai programos įgyvendinime bus užtikrintas tiek Valstybinių institucijų, tiek pacientų ir nevyriausybinių organizacijų dalyvavimas, pagrįstas partneryste ir bendradarbiavimu.
Formuojant ir įgyvendinant būsimą Valstybinę ŽIV/AIDS ir lytiškai plintančių ligų 2010-2015 metų profilaktikos ir kontrolės programą būtina išnaudoti visas galimybes pritraukiant į programos vykdymą Europos Sąjungos, investicinių ir kitų Lietuvos ir užsienio fondų lėšas. Būtina sukurti sąlygas, kurios leistų pritraukti į Valstybinės ŽIV/AIDS profilaktikos ir kontrolės strategijos įgyvendinimą privataus kapitalo lėšas. Kad pasiektume gerų rezultatų - reikalinga politinė valia, tarpinstitucinis bendradarbiavimas ir stiprus veiksmų koordinavimas.
Kreipiamės į Jus, pagal Jūsų galias ir kompetenciją skubos tvarka priimti teigiamus sprendimus dėl šių klausimų:
1. Iš naujo suformuoti Valstybinės ŽIV/AIDS ir lytiškai plintančių ligų 2010-2015 metų profilaktikos ir kontrolės strategijos (programos) parengimo darbo grupę. Remiantis „2001 metų Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos Specialiosios sesijos metu priimtos Deklaracijos“ 32 paragrafu užtikrinti programos parengimo darbo grupėse ir būsimos programos koordinavimo taryboje žmonių su ŽIV/AIDS ir nevyriausybinių organizacijų atstovų dalyvavimą*.
2. LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai skubos tvarka į 2007-2013 metų sanglaudos skatinimo veiksmų programos tikslinių grupių sąrašą įtraukti grupę - „Infekuotieji ŽIV ir sergantieji AIDS asmenys“. Tai padės pritraukti į Valstybinės ŽIV/AIDS ir lytiškai plintančių ligų 2010-2015 metų profilaktikos ir kontrolės programos įgyvendinimą reikiamų finansinių resursų.
3. Užtikrinti (įpareigoti) būsimoje „ŽIV/AIDS ir lytiškai plintančių ligų 2010-2015 metų profilaktikos ir kontrolės programoje“ šių institucijų, kaip pagrindinių vykdytojų, dalyvavimą – LR Sveikatos apsaugos ministerija, LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, LR Teisingumo ministerija, LR Švietimo ir mokslo ministerija, LR Užsienio reikalų ministerija. Pavesti šioms ministerijoms parengti savo dalyvavimo programoje veiksmų strategijas ir suformuoti biudžetą.
4. Rekomenduoti (gal būt įpareigoti) visoms Valstybinės ŽIV/AIDS ir lytiškai plintančių ligų 2010-2015 metų profilaktikos ir kontrolės programos vykdančioms institucijoms į jau esamą jų tikslinių grupių sąrašą įtraukti ir šias grupes – infekuoti ŽIV ir sergantys AIDS, narkotikų vartotojai, asmenys, teikiantys seksualines paslaugas, vyrai, turintys lytinius santykius su vyrais, paaugliai/jaunimas, migrantai, kaliniai.

Atsižvelgdami į esamą šalies ekonominę situaciją, savo pasiūlymais mes siekiame, kad kuo efektyviau ir racionaliau būtų naudojamos lėšos, labiau koordinuotai organizuojamas darbas, vykdant ŽIV/AIDS kontrolę ir prevenciją Lietuvoje, bei pagerėtų kokybė ir prieinamumas prie paslaugų.
Prašome Jūsų, atsižvelgiant į problemos aktualumą, parodyti gerą politinę valią ir pilietiškumą, prisidedant savo teigiamais sprendimais prie Valstybinės ŽIV/AIDS ir lytiškai plintančių ligų 2010-2015 metų profilaktikos ir kontrolės strategijos parengimo ir tolimesnio jos įgyvendinimo Lietuvoje. Tik Jūsų politiniai sprendimai padės ir toliau vykdyti ir stiprinti ŽIV/AIDS kontrolę ir prevenciją Lietuvoje, kas padės mums išlaikyti pozicijas tarp šalių, kuriose mažiausias ŽIV paplitimas pasaulyje.


Asociacija "Pozityvus gyvenimas" - [url=http://www.stophiv.lt]http://www.stophiv.lt[/url]

Pasirašyti peticiją

# Vardas Komentaras
1 Aleksandras
Latvija taip pat išgyveno 2008 metus be Programos! tiktai gegužes 12 vyriasybe apie programa sprendžia
2 Rita
Privalu vykdyti ir stiprinti ŽIV/AIDS kontrolę ir prevenciją Lietuvoje. Pritariu peticijai.
3 Sergej
ŽIV/AIDS kaip virusas neegzistoja. Ne vienas mokslininkas jo dar nera mates. O zmones mirsta del vaistu. 80% zmoniu po gripo tures ŽIV/AIDS teigiama rezultata.
4 Diana
labai tikiuosi pokyčių bei visuomenės sąmoningumo vystymo.. bet laukia tikrai ilgas kelias...

Dėl adekvačios paramos grožio sektoriui, nukentėjusiam nuo COVID-19 krizės (1412)

Inga. Adresuota: LR Seimui, Vyriausybei, Ekonomikos ir inovacijų ministerijai

Labai prašome jūsų pasirašyti peticiją-atvirą laišką LR Seimui, Vyriausybei, Ekonomikos ir inovacijų ministerijai, kuriame reikalaujama paramos grožio sektoriui,  ypatingai nukentėjusiam nuo COVID-19 krizės.   COVID-19 pandemija smarkiai paveikė visą grožio sektorių. Grožio paslaugos uždraustos ir salonai uždaryti antrą kartą nuo 2020 m. gruodžio 16 dienos.   Šiuo sudėtingu metu individualia veikla besiverčiantys žmonės gauna 257€ subsidiją. Grožio  srities specialistams individuali veikla beveik visada yra jų pagrindinė veikla, bei vienintelės asmens pajamos. Specialistai nuomojasi patalpas, kuriose dirba, o teikiama 257€ parama dažnu atveju nepadengia net patalpų nuomos ir išlaikymo kaštų.   Subsidija patalpų nuomai nebeteikiama nuo 2020 m gruodžio mėn. 1 dienos.   Susidarė nepriimtina situacija, kai grožio specialistai, šiuo karantino laikotarpiu sustabdžius veiklą, liko be pajamų pragyvenimui.   Pajamų praradimas kelia tiesioginę grėsmę gyvenimo kokybei ir kosmetologams, kirpėjams, manikiūristams, permanentinio makiažo meistrams ir visiems kitiems grožio srities specialistams. Pažymėtina, kad daugelis iš jų ir iki šios pandemijos nebuvo užtikrinti savo finansine gerove bei socialinėmis garantijomis.   Individuali veikla yra įprasta veiklos forma, kai veiklą vykdo vienas žmogus, susikurdamas sau darbo vietą, ir įprastomis veiklos sąlygomis nereikalaujanti ir negaunantis jokios paramos. Todėl esant karantino sąlygoms ir pereinamajame laikotarpyje reikalaujame lygiateisiškumo, adekvačios paramos skyrimo dekoratyvinės ir higieninės kosmetikos bei grožio srities specialistams, bent tais pačiais principais, kaip subsidijuojami pagal darbo sutartis dirbantys žmonės, šiuo sunkiu metu esantys prastovose (šiuo metu Valstybės subsidija prastovose atsidūrusiam asmeniui siekia 910,5€). Taip pat prašome atnaujinti subsidijas patalpų nuomai.   Šia peticija kreipiamės į LR Seimą, Vyriausybę, Ekonomikos ir inovacijų ministeriją ragindami imtis neatidėliotinų bendrų veiksmų, kad būtų sušvelnintos neigiamos COVID-19 krizės pasekmės grožio sektoriui, ypač individualia veikla besiverčiantiems meistrams.  

Dėl sankcijų panaikinimo sanatorijai “Belorus” Druskininkuose (443)

Sanatorijos. Adresuota: Lietuvo Respublikos seimas ir vyriausybė

VšĮ sanatorija „Belorus“ – gydymo ir reabilitacijos paslaugas vaikams ir suaugusiesiems teikianti įstaiga, veikianti nuo 1946 m. Gruodžio mėnesį mūsų įstaigai nepamatuotai buvo pritaikytos ES sankcijos, dėl to buvo įšaldytos įstaigos sąskaitos ir beveik 400 žmonių atsidūrė nežinioje. Šiuo metu LR Seime priimamos įstatymo pataisos, kurios mums neužtikrina jokio ateities garanto ar stabilumo – tik bedarbio pašalpą. Sieksime, kad ES sankcijų taikymas mūsų įstaigai būtų dar kartą peržiūrėta ir neabejojame, kad Europos Taryba yra numačiusi išimtis. Pandemijos laikotarpis ypatingai sunkus – darbuotojai yra prastovose ir kiekvieną mėnesį gaunama suma, siekianti kiek daugiau kaip 400 eurų, jiems yra vienintelis pragyvenimo šaltinis. Todėl siūlome, kad sanatorijos „Belorus“ darbuotojai gautų visas darbuotojams priklausančias garantijas ir paramą karantino bei ekstremalios situacijos laikotarpiu. Išsaugokime sanatoriją ir beveik 400 darbo vietų Druskininkų žmonėms!

Atliekų tvarkymo įmonei Kairių miestelyje NE (127)

R.Pumputienė. Adresuota: Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, Aplinkos ministerija, Šiaulių rajono savivaldybė, Kairių seniūnija

Nepritariame UAB "Virginijus ir Ko" pateiktai nepavojingų atliekų tvarkymo įmonės PVSV ataskaitai, kuri parengta formaliai ir neatsakingai, pritraukiant prie leistinų higienos normų. Nepritariame nustatomos sanitarinės apsaugos zonos (SAZ) riboms, kuri sutampa su įmonės teritorijos ribomis, juntamas stiprus fizinis ir psichologinis poveikis. 100 m SAZ zonoje yra 29 gyvenamosios paskirties sklypai, iš jų 16-oje stovi gyvenamieji namai. 300 m SAZ zonoje yra 71 gyvenamosios paskirtie sklypai, iš jų 53-juose stovi gyvenamieji namai. poveikis juntamas ir toliau už nurodytų zonų ribų SAZ - gyvenamoji statyba negalima. Įmonė negirdi, MŪSŲ, žmonių nerimo ir gudrumu plečia veiklą, stato plastiko deginimo monstrą, kuris į aplinką išmes toksines medžiagas, kvapą, kels triukšmą visą parą, o "išvalytą vandenį" išleis į gamtinę aplinką. Reikalaujame stabdyti aplinką teršiančią veiklą arba įmonę iškelti toliau nuo apgyvendintos teritorijos.

Dėl Juodkrantės oficialaus nudistų paplūdimio įteisinimo (72)

Lietuvos. Adresuota: Neringos miesto savivaldybei

Neringos miesto savivaldybės prašome įteisinti Juodkrantės nudistų paplūdimį, nes: 1. Atižvelgiant į Juodkrantės pajūrio rekreacinės zonos detalųjį planą (patvirtintą Neringos savivaldybės tarybos 2013 m. Vasario 21 d. sprendimu Nr. T1-48 „Dėl Juodkrantės pajūrio rekreacinės zonos detaliojo plano patvirtinimo“) nudistų paplūdimys nurodomas konkrečioje vietoje (pietinėje Juodkrantės paplūdimio dalyje), 200 m. Ilgio. Atkreipiame dėmesį, kad iš viso Juodkrantė turi net 2470 m. ilgio paplūdimio zoną; 2. Vasarą Juodkrantėje nudistai poilsiauja Naglių gamtos rezervato teritorijoje, tai tęsiasi jau ne vieną dešimtmetį. Poilsiautojai įsikuria už apsauginio kopagūbrio esančiame paplūdimyje, taip šiurkščiai pažeidinėja rezervato režimą (https://www.ve.lt/naujienos/lietuva/vakaru-lietuva/rezervata-neringoje-uzpludo-nuogaliai-1641035/). Įteisinus Juodkrantės nudistų paplūdimį, nudistai nebesilankytų Naglių gamtos rezervato teritorijoje ir taip būtų apsaugotas rezervatas nuo poilsiautojų; 3. Norint išvengti nesusipratimų dėl saugomų teritorijų pažeidinėjimų, būtina įrengti oficialų Juodkrantės nudistų papludimį, nes žmonėms to reikia ir ne kartą buvo jau išreišktas poreikis; 4. Juodkrantės, kai kurie gyventojai ir turistai, nesant įteisinto nudistų paplūdimio ir neinantys į rezervato teritoriją, važiuoja į Nidos nudistų paplūdimį, pirmyn ir atgal, nuvažiuodami 64 km ir taip transportu teršdami Kuršių Neriją; 5. 2020 m. Neringos lankytojų apklausos rezultatais patraukliausi paplūdimiai yra Nidos nudistų paplūdimys ir Juodkrantės nudistų paplūdimys. Saugiausi paplūdimiai yra Juodkrantės nudistų paplūdimys ir Juodkrantės centrinis paplūdimys. Juodkrantės nudistų paplūdimys tapo patraukliausias ir saugiausias Neringos paplūdimys, tačiau jis nėra įteisintas; 6. Lietuvoje nudistų vis daugėja, tai įrodo ir Vilniuje 2020 m. birželio 1 d. oficialiai atidarytas Valakampių nudistų paplūdimys, kuriame vasarą ilsėjosi daugybė žmonių.