Parašo atšaukimas peticijoje: „NE - Klaipėdos ikimokyklinių ugdymo įstagų reorganizacijai “