Už išrintkųjų darbą iš dalies visuomeniniais pagrindais, atlygio suvienodinimą ir atsakingą eterio laiką

0 PARAŠAI

Kategorija:

Auksas brangus ne dėl to, kad jis retas ar unikalus, o todėl, kad jį reikia iškasti. Grįžkime prie pamatinių dalykų. Situacija kaip vaizdo klipe. Visuomenės širdis atsakingai pumpuoja pinigų kraują į komos ištiktas neatsakingas valdžios smegenis. Kol tautos vaikų ateitis žudoma neatsakingo valdžios pinigų godulio, tol valdžios vaikai auga neatsakingai. Linkiu nepamiršti, kad žmonės, kurie patiria per daug džiaugsmo, neišvengiamai bunka (H. de Balzakas). Kol „gerbūvio rūbų“ nėra, tol viena „pinigų kepure“ galima pridengti tik vieną galvą. Valdžioje ir ne tik pastoviai mąstoma taip, kad jau geriau pasaulis mus matytų su pridengta valdžios galva negu tautos skurdo gėda. Lietuva nedraugiška kaimynams. Bet ar ji draugiška piliečiams? Tie kurie pakankamai gudrūs karo būdu papulti į valdžią, tikrai nėra pakankamai išmintingi dirbti taikos metu. Jei nori taikos - ruoškis karui, tik ne rinkimų, o informaciniam ir šmeižto karui. Kol jie kariauja tautos akims, o po to puotauja visi kartu - tauta vargsta. Susidaro toks įspūdis, kad tokiai tvarkai išgyvendinti reikia diktatoriaus ir vedlio kuriuo tauta tikėtų, o vykdomoji ir leidžiamoji vadžia bijotų. Ar mums to reikia? Kažkas yra negerai. „Nesikabinant“ prie žodžių tampa aišku, kad su tokiais mūsų išrinktųjų citavimais kokie dabar yra Europoje ir pasaulyje toli nenueisim. Išrinktiesiems trūksta apsiskaitymo, tam, kad juos tinkamai galėtų cituoti tauta, Europa ir pasaulis. Žinomumas, pripažinimas ir žinojimas yra gaunamas ne per vieną naktį, ir yra ilgamečio vaisingo darbo vaisius. Kandidatai ir jų darbai net tautoje nėra žinomi, duodama jiems po 60 sekundžių eterio, kad apie juos sužinotu - ką tai reiškia? Citavimas per prievarta? Kam to reikia? Yra tokių žmonių kurie tyliai žinomi ir cituojami savo darbais Lietuvoje ir pasaulyje – džiugu ir kartu gaila, kad tokie žmonės žino savo vietą ir gadinti savo reputacijos i Lietuviškos valdžios glėbį neskuba. Jie žino, kad būdami mažiukai sukurs žymiai didesnę pridėtine vertę, nes žino ką daro ir daro tai atsakingai. Juos pasaulis cituos ir po 100 metu, kaip progresą padariusius žmones. Jų mūsų išrinktieji dienos šviesoje nenori matyti. Mūsiškių valdžios atstovų ateityje taip necituos niekas, tik cituos, kad asmeninės jų problemos buvo dangstomos bendra situacija, kad jų moralinės vertybės buvo svarbiau už dorumą ir, kad jie vertė mus tikėti tuo, kuo patys netiki, auklėjo kitus ir pamiršo saviauklą.
Suprantama, kad paneigti esamą situacija reikia pasiūlyti kažką naujo. Piketai prie valdžios institucijų kaip istorija parode ir valdžių keitimasis nieko nepakeis, bet valdžios atstovų tinkama kontrolė pakeistų situaciją. Išrinkti demokratiniu keliu atstovai turi pasirašyti ne tik darbo sutartį, bet ir prisiimti įsipareigojimus asmeniškai už savo vykdomą veiklą ir jei taip būtų - kuriamą tautai žalą. Išsisukinėjimas yra gėda. Viešinimo programos tik viešina valdžios atstovų veiklą su imperatyvia nuostata baudimui ir atsakingam darbui. To tikimasi bet niekada neįvyksta. Tačiau geriau ne bausti, o vykdyti prevenciją. Renkamų visų tautos atstovų alga turi neviršyti Lietuvoje gaunamų algų vidurkio. Kuo daugiau gausim mes, tuo daugiau gaus ir jie. Tai būtų taikoma išrinktiesiems į valdžią tautos atstovams ir jų komandoms. Idealu jei valdžioje natūraliai liktų tik kažko gyvenime ir karjeroje pasiekę verslo ir mokslo atstovai tikrai suinteresuoti tautos gerbūviu ir gerai išmanantys savo darbą konkrečioje srityje. Šią pozicija neigiant, ir klausinat, ar kad dings politika? Klausimas i klausimą - o ar ji buvo? Ar buvo mūsų politikų gudrių sprendimų citavimas pasaulyje? Atsakymas – taip. Bet, tik pavieniai atvejai ir cituoti buvo tikrai dori, savo darbą išmanantys žmonėsir jų sprendimai. Viskas kas sudaro didžiąją informacijos liūto dalį apie Lietuvą - tai kaip apie mazuto lašą medaus statinėje...Juk jei ateinantis kandidatas profesionalas prieš sutarties pasirašymą būtų vertinamas kitų nepriklausomų užsienio profesionalų atžvilgiu komandos, manau tikrai korupcija nesumažėtų, bet į profesionalumo reikalaujamą darbo vietą papultų bent jau darbą išmanantys žmonės. Rinkimus laimėti, dar nereiškia dirbti. Politinis patikėjimas yra didesnė yda nei neutralus vertinimas. Tokiu atveju pavyktų sutaupyti ir būtų mažiau tuščių polemikų. Tikėjimas tuo ką darai, o ne slapstymasis po partiniais įsipareigojimais išgelbėtų Lietuvą nuo moralinio ir fizinio bankroto. Mieli tautiečiai man gėda už tuos kurie yra išrinkti ir nekontroliuojami. Gėda ne prieš savus - prieš Europą ir pasauli. Mes turime elgtis atsakingai, taip turi būti ir pas visus. Kodėl mes tokie atlaidūs kitų klaidoms, kai mus už pačių klaidas baudžia. Gal ši peticija paskatins viešo intereso gynimo infrastruktūros vystymąsi ateityje, tačiau pradžiai ypatingai svarbu sutvarkyti atsakingų už mus pareigūnų atlygio už darbą kontrolę suniveliuojant jų atlygimus iki tautos vidurkio ir reikalaujant atsakomybės už darbą. Ir tikrai nereikia polemizuoti apie darbo krūvį ar vykdomo darbo svarbą. Jei taip norima susireikšminti teeina tie žmones BVP „kelti“ individuliai, tik ne bet kaip, o eksportuojant darbą bei produktus ir importuojant pinigus. Tam, kam atlygis yra opus klausimas, tam daugiau turbūt niekas ir nerūpi, o tokių mums kaip tik ir nereikia. Dirbant darbą atsakingai ir dorai bei nemąstant apie pinigus - pinigai patys „įkris“. Suprantama, bus nepritarančių šitoms mintims ir peticijai. Bus kontraargumentų, kad ne viskas pragalvota. Tačiau jei nepritarimas argumentuotas - jis bus gerbiamas ir bus diskusija kuri lems progresą. Taip pat nereikia pamiršti, kad palyginimas - dar ne įrodymas. Ir tie argumentai, kad jei visas pasaulis taip daro ir mes taip darysim - yra beverčiai. Tokie yra necituojami. Kaip dabar taip ir ateityje bus cituojami bus tie kurie pasielgė kitaip negu visi, bet protingiau, išradingiau, išmintingiau ir originaliau. Lūkestis ateičiai būtų, ne juodai pavydėti, kad kažkas turi daug pinigų o aš ne, o baltai - kad tie kas turi sprendimo galią naudojasi ja visų mūsų ir mūsų vaikų ateičiai. Stiprus vadovas tas kuris turėdamas jėgos paimti daugiau sau, ja nesinaudoja, ir padalina kitiems, o reformas pradeda nuo savęs. Duokime 60 sekundžių kiekviena mėnesį gero komercinio eterio laiko visiems išrinktiesiems individualiai, ne ketinimams, o atliktų konkrečių darbų pristatymams ir bus viskas aišku už ką balsuoti po 5 metų. Sekime išrinktųjų laiką. Negaiškime laiko tuščioms seimo salės transliacijoms darbo dienos metu. Jei neužtenka 60s duoto laiko rezultatams pristatyti, reiškia yra nemokama laiko taupyti, planuoti, darbai neatlikti arba labiausiai tikėtina, kad nemokama sisteminti savo minčių. Girdimos citatos paprastai susideda iš vieno-dviejų sakinių, o ne iš partijos programos ir seimo darbo polemikos.

Pasirašyti peticiją

Už teisę būti GAMTOJE! (2078)

Linas. Adresuota: LR Seimui, Vyriausybei, Vidaus reikalų ministerijai

LAISVĘ JUDĖJIMUI Į GAMTĄ TARP SAVIVALDYBIŲ! Šia peticija kreipiamės į LR Seimą, Vyriausybę, Vidaus reikalų ministeriją, ragindami imtis veiksmų dėl Lietuvos gyventojų psichinės bei fizinės sveikatos ir prašome sušvelninti judėjimo tarp atskirų savivaldybių apribojimą, kad gyventojai turėtų daugiau galimybių leisti laisvalaikį, sportuoti ir žvejoti gamtoje. Psichologai, psichiatrai perspėja, kad jau beveik metus besitęsianti pandemija gali palikti ryškių pėdsakų visuomenės psichinėje sveikatoje. Europos trauminio streso tyrimų asociacijos tyrimas, kuriuo siekta išsiaiškinti, kaip Covid-19 pandemija paveikė žmonių psichologinę savijautą per pirmąjį karantiną, parodė, kad pandemija padarė stiprų neigiamą poveikį Lietuvos žmonių emocinei sveikatai: 51 % žmonių patyrė stipresnį nerimą, 38 % – liūdesį, 29 % jautėsi vidutiniškai ar labai vieniši. Taip pat tyrimo rezultatai parodė, kad net 46 % apklaustųjų psichinė savijauta buvo prasta. Lapkričio 27 d. vykusioje 5-ojoje tarptautinėje savižudybės intervencijos metodų konferencijoje akcentuotas augantis nerimo lygis, depresyvios mintys, kylanti savižudybių kreivė. Priverstinis užsidarymas namuose lėmė ir išaugusį smurto artimoje aplinkoje atvejų skaičių – daugėjo smurto tiek prieš vaikus, tiek prieš moteris. Daugybė mokslinių tyrimų rodo, kad buvimas gamtoje, sportas, fizinis aktyvumas teigiamai veikia kraujotaką, kuri aprūpina visą organizmą didesniu deguonies ir kitų maisto medžiagų kiekiu, buvimas lauke stiprina imuninę sistemą, padeda sumažinti su depresija susijusias nuotaikas, nes sportuojant, aktyviai leidžiant laiką gamtoje gerėja seratonino apytaka, todėl mažėja nerimo lygis. Todėl, siekiant sumažinti neigiamą psichologinį ir fizinį karantino apribojimų efektą, prašome kuo greičiau sušvelninti judėjimo tarp atskirų savivaldybių apribojimą, kad gyventojai turėtų daugiau galimybių leisti laisvalaikį, sportuoti parkuose, pažintiniuose takuose ir žvejoti prie vandens telkinių, kurie yra nutolę nuo savivaldybės, kurioje jie gyvena.

Dėl adekvačios paramos grožio sektoriui, nukentėjusiam nuo COVID-19 krizės (1577)

Inga. Adresuota: LR Seimui, Vyriausybei, Ekonomikos ir inovacijų ministerijai

Labai prašome jūsų pasirašyti peticiją-atvirą laišką LR Seimui, Vyriausybei, Ekonomikos ir inovacijų ministerijai, kuriame reikalaujama paramos grožio sektoriui,  ypatingai nukentėjusiam nuo COVID-19 krizės.   COVID-19 pandemija smarkiai paveikė visą grožio sektorių. Grožio paslaugos uždraustos ir salonai uždaryti antrą kartą nuo 2020 m. gruodžio 16 dienos.   Šiuo sudėtingu metu individualia veikla besiverčiantys žmonės gauna 257€ subsidiją. Grožio  srities specialistams individuali veikla beveik visada yra jų pagrindinė veikla, bei vienintelės asmens pajamos. Specialistai nuomojasi patalpas, kuriose dirba, o teikiama 257€ parama dažnu atveju nepadengia net patalpų nuomos ir išlaikymo kaštų.   Subsidija patalpų nuomai nebeteikiama nuo 2020 m gruodžio mėn. 1 dienos.   Susidarė nepriimtina situacija, kai grožio specialistai, šiuo karantino laikotarpiu sustabdžius veiklą, liko be pajamų pragyvenimui.   Pajamų praradimas kelia tiesioginę grėsmę gyvenimo kokybei ir kosmetologams, kirpėjams, manikiūristams, permanentinio makiažo meistrams ir visiems kitiems grožio srities specialistams. Pažymėtina, kad daugelis iš jų ir iki šios pandemijos nebuvo užtikrinti savo finansine gerove bei socialinėmis garantijomis.   Individuali veikla yra įprasta veiklos forma, kai veiklą vykdo vienas žmogus, susikurdamas sau darbo vietą, ir įprastomis veiklos sąlygomis nereikalaujanti ir negaunantis jokios paramos. Todėl esant karantino sąlygoms ir pereinamajame laikotarpyje reikalaujame lygiateisiškumo, adekvačios paramos skyrimo dekoratyvinės ir higieninės kosmetikos bei grožio srities specialistams, bent tais pačiais principais, kaip subsidijuojami pagal darbo sutartis dirbantys žmonės, šiuo sunkiu metu esantys prastovose (šiuo metu Valstybės subsidija prastovose atsidūrusiam asmeniui siekia 910,5€). Taip pat prašome atnaujinti subsidijas patalpų nuomai.   Šia peticija kreipiamės į LR Seimą, Vyriausybę, Ekonomikos ir inovacijų ministeriją ragindami imtis neatidėliotinų bendrų veiksmų, kad būtų sušvelnintos neigiamos COVID-19 krizės pasekmės grožio sektoriui, ypač individualia veikla besiverčiantiems meistrams.  

Dėl sankcijų panaikinimo sanatorijai “Belorus” Druskininkuose (447)

Sanatorijos. Adresuota: Lietuvo Respublikos seimas ir vyriausybė

VšĮ sanatorija „Belorus“ – gydymo ir reabilitacijos paslaugas vaikams ir suaugusiesiems teikianti įstaiga, veikianti nuo 1946 m. Gruodžio mėnesį mūsų įstaigai nepamatuotai buvo pritaikytos ES sankcijos, dėl to buvo įšaldytos įstaigos sąskaitos ir beveik 400 žmonių atsidūrė nežinioje. Šiuo metu LR Seime priimamos įstatymo pataisos, kurios mums neužtikrina jokio ateities garanto ar stabilumo – tik bedarbio pašalpą. Sieksime, kad ES sankcijų taikymas mūsų įstaigai būtų dar kartą peržiūrėta ir neabejojame, kad Europos Taryba yra numačiusi išimtis. Pandemijos laikotarpis ypatingai sunkus – darbuotojai yra prastovose ir kiekvieną mėnesį gaunama suma, siekianti kiek daugiau kaip 400 eurų, jiems yra vienintelis pragyvenimo šaltinis. Todėl siūlome, kad sanatorijos „Belorus“ darbuotojai gautų visas darbuotojams priklausančias garantijas ir paramą karantino bei ekstremalios situacijos laikotarpiu. Išsaugokime sanatoriją ir beveik 400 darbo vietų Druskininkų žmonėms!

Už akivaizdų manipuliavimą mirtimis turi atsistatydinti ne NVSC direktorius, bet LR Sveikatos apsaugos ministras (30)

Virginija. Adresuota: Lietuvos Respublikos Prezidentui, Lietuvos Respublikos Seimui, Lietuvos Respublikos Vyriausybei

Kas vyksta Lietuvoje per Covid 19 epidemiją? Ar tik ne mirimo priežasčių klastojimas? Ar nėra valdžios noro, ne išsiaiškinti susidariusias priežastis ir numatyti priemones, bet viską užglaistyti, atleidžiant iš darbo Nacionalinio visuomenės sveikatos centro ( toliau NVSC) direktorių Robertą Petraitį? Savo tikslui įgyvendinti valdžia nusisamdo žiniasklaidą, kuri aiškina, jog visuomenė yra pasipiktinusi NVSC vadovo darbu. Didžiausias dėmesys –R. Petraičio atlyginimui į rankas ir jo klaidoms. 2021 m. sausio mėn. 3 d. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro ( toliau NVSC) direktorius Robertas Petraitis pakvietė žurnalistus į spaudos konferenciją. Jis pranešė, kad atsiradus informacijai apie galimas perteklines mirtis, atliko tyrimą ir 2020 m. gruodžio mėn. 18 d. nustatė 804 neatitikimus ( galimai miršta nuo vienos ligos pagal ligoninės įrašą, o mirties liudijime užrašoma kita mirties priežastis). NVSC spaudos konferencijoje, vykusioje sausio 3 d. nebuvo nei karto pasakyta apie neapskaitytas mirtis. Direktorius naudojo tik žodį neatitikimai. https://www.facebook.com/watch/live/?v=438430820515080&ref=notif¬if_id=1609668057783612¬if_t=live_video_explicit Nebuvo ir nėra neapskaitytų mirčių, nes mirčių skaičių nei sumažinti, nei padidinti neįmanoma, nes kai miršta žmogus, tai anuliuojasi to žmogaus asmens kodas ir sustabdomas pensijų ir kitų išmokų mokėjimas. Už akivaizdų manipuliavimą mirtimis turi atsistatydinti ne NVSC direktorius, bet LR Sveikatos apsaugos ministras A. Dulkys, nes būtent iš jo vadovaujamos ministerijos išėjo raštai apie neapskaičiuotas mirtis, o ne apie mirčių neatitikimą. Šlykščiausia, kad ekskontrolierius nenori sutikti, jog suklydo dėl savo rašto apie neapskaitytas mirtis. Jis toliau kvailina žmones padedant žiniasklaidai, kuri kaip alkanas šuo lyg kaulą yra įsikandusi žodį "neapskaitytos mirtys". Kviečiame visus pasirašyti šitą peticiją, nes Sveikatos ministras, išleidęs į viešą erdvę netinkamą vertinimą, kurį viešai per spaudos konferenciją sausio 3d. paneigė NVSC direktorius, turi pasitraukti iš ministro posto. Nemanome, jog tai tėra tik ministro pirmas „blynas“ ir nereikia reikalauti asmeninės atsakomybės. Ministras, neturėdamas medicininio išsilavinimo, jei liks valdžioje, tai tokių „blynų“ prikeps aibę. Jis, būdamas ilgamečiu valdininku ir tapęs ministru, vadovaujasi kirvio taisykle, o ne 10 kartų išmatuok ir tik 11 - kirpk.