Parašo atšaukimas peticijoje: „Naujai nuosavybės teisių į žemę ir miškus nacionalizacijai - ne!“