Parašo atšaukimas peticijoje: „Prokuraturos melui ir savivaliavimui NE!“