Laikas nutraukti lietuviškos tikrinių svetimybių vartosenos iškraipymo politiką

0 PARAŠAI

Kategorija:

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos iniciatyva žmogaus vardas ir pavardė Lietuvoje nepagrįstai prilyginami prekės ženklui. Tokią nesąmonę antrina ir aukštieji šalies pareigūnai. Panašiais prasimanymais jau daug metų mėginama pateisinti Valstybinės lietuvių kalbos komisijos vykdomą lietuviškos tikrinių svetimybių vartosenos siaurinimo ir naikinimo politiką, siekiama įsiteikti Lenkijai, griežtai reikalaujančiai, kad Lietuvos Respublikos išduodamuose asmens tapatybės dokumentuose būtų atsisakyta lietuviškai rašyti lenkų asmenvardžius. Tai žeidžia kiekvieno padoraus Lietuvos piliečio garbę ir orumą. Tokia pažiūra, kad lietuvių kalboje galima taikyti kitų kalbų taisykles, prieštarauja lietuvių kalbos kaip linksniuojamos kalbos vartojimo logikai. Kaip Lietuvos vartotojų asociacijos Valstybinės kalbos (skaitytojų teisių) grupės pirmininkė esu įrodžiusi, kad kiekviena tauta pritaiko kitataučių pavardes prie savo kalbos ir nurodytas straipsnis yra ryškus to pavyzdys: [url=http://www.slaptai.lt/gerbk-lietuviu-kalba/2984-pavarde-ir-jos-variantai-priestarauja-originalo-kalbos-teorijai.html]http://www.slaptai.lt/gerbk-lietuviu-kalba/2984-pavarde-ir-jos-variantai-priestarauja-originalo-kalbos-teorijai.html[/url]

Periodinėje spaudoje ir knygų leidyboje Kalbos komisijos įteisinta ir skatinama vadinamoji „originali“, o faktiškai hibridinė svetimvardžių rašyba, ardo lietuviškos rašybos pagrindus, skaitytojams sudaro neįveikiamas kliūtis, nes tik poliglotai gali perskaityti įvairių tautų rašmenimis parašytus žodžius. Kalbos komisijai tenka atsakomybė už taip sudarkytą Visuotinę lietuvių enciklopediją ir daugelį kitų visai visuomenei reikalingų leidinių (plačiau žr. profesoriaus Vinco Urbučio knygą „Lietuvių kalbos išdavystė“).

Nerimą kelia žinios, kad pradėta ieškoti būdų, kaip apeiti Konstitucinio Teismo 2009 m. lapkričio 6 d. sprendimą dėl asmenvardžių rašymo Lietuvos Respublikos piliečio pase nuostatų išaiškinimo. Šis Konstitucinio Teismo sprendimas, kaip žinote, reikalauja visus vardus ir pavardes, nepriklausomai nuo asmens tautybės, rašyti lietuviškai. Originali forma kitos kalbos rašmenimis gali būti pateikta tik kaip papildoma informacija asmeniui pageidaujant.

Pagaliau Lietuvoje neturime tokio lygio šalies patrioto, kokį turėjo lenkų tauta, kaip amžinatilsis Lenkijos Prezidentas Lechas Kačinskis (Lech Kaczynski). Stebina mūsų politikų demonstratyvus nenoras deramai ir oriai atstovauti tautai, kurį keičia pigus politikavimas ir pataikavimas stipresniesiems, bet tai nėra silpnųjų teisė, kurią mažuma primeta daugumai – visai tautai. Klijuojamos urapatriotų etiketės.

Lietuvos žiniasklaida manipuliuoja politikais, neatsakingai kursto aistras ir primeta savo valią visai tautai tokiu susikaupimo reikalingu metu kaip mirties akivaizda.

Atkreipdami į visa tai Lietuvos Respublikos Seimo dėmesį, prašome įpareigoti Jums atskaitingą Valstybinę lietuvių kalbos komisiją kuo skubiau pagal minėtą Konstitucinio Teismo sprendimą suvienodinti svetimvardžių rašymą visuose viešuose lietuviškuose tekstuose, laikytis Lietuvos Konstitucijos ir oriai, su vidine kultūra ir taktu ginti Lietuvos ir lietuvių kalbos bei tautos interesus. Taip pat siūlome priimtiną pavardžių rašymo variantą lietuviškuose tekstuose, pvz., Lechas Kačinskis (Lech Kaczynski), o lietuviškuose pasuose laikytis Konstitucinio Teismo išaiškinimo.

Gerbiamieji Seimo nariai, aukščiausio lygio politikai, išgirskite visuomenės balsą!

Pastaba. Prašome nepasirašyti peticijos tų, kurie su ja nesutinka, jai prieštarauja.

# Vardas Komentaras
1 Vytė
Artinantis Vasario 16-ajai verta prisiminti dr. Joną Basanavičių ir būtinai pasirašyti.
2 Romualdas
Pasirašydamas šioje peticijoje, noriu žmonių paklausti - tai kokį mes ten lietuvišką mineralinį perkame? VICHY ar VIŠY?
3 Virgilija
Pritariu, kad užsieniečių pavardės būtų rašomos lietuviškai, o skliausteliuose-originalo kalba), nes ne visi geba skaityti angliškai ir gali apsijuokti skaitant ar tariant neteisingai
4 Egidijus
http://lt.netlog.com/kaunietis/blog/blogid=10287#blog
5 Irena
Nemoku anglų kalbos, todėl dažniausiai negaliu perskaityti Lietuvos spaudoje rašomų pavardžių, nes vietoje Meidžoro kažkada radusi Majoro pavardę apsijuokiau.
6 Ligita
Issaugokime kalba svaria, ji - musu kulturos atspindys.
7 V.
Aš už pavardžių rašymo variantą lietuviškuose tekstuose, pvz., Lechas Kačinskis (Lech Kaczynski), ir už tai, kad lietuviškuose pasuose būtų laikomasi Konstitucinio Teismo išaiškinimo.
8 A.Smilga
pasirašyti tokią reikalingą peticiją- kiekvieno save ir kitus gerbiančio piliečio pareiga
9 Algita
Originali forma kitos kalbos rašmenimis gali būti pateikta tik kaip papildoma informacija asmeniui pageidaujant.
10 Jonas
Mūsų kalbos rašyba - tautos unikalus turtas.Seimūne, neleisk jo drąskyti!
11 Alvydas
Gėda Kalbos komisijai, kuri įteisino "original" rašymo formą lietuviškuose tekstuose. Ypač skaudu dėl V.L. enciklopedijos. Originalas turėtų būti šalia skliausteliuose.
12 Mindaugas
Musu kalba turi buti gryna ir svari kitaip prasesime ir tautybe
13 A.
pritarciau "latviskaja" problemos sprendimo budui
14 Vladimiras
Tuomet reikalauju, kad ir mano pavardė būtų tašoma kirilica, kuo rusai blogesni? Mes irgi mažumos.
15 Birute
Peticijai pritariu, bet siulomam rasymo pavyzdziui - ne. Jeigu originalioje kalboje vardo rasymas atitinka lietuviska alfabeta, jis neturetu buti keiciamas. Kitaip, atsiras tapatybiu klastojimas.
16 Raimonda
Tradicinė lietuvių kalbos rašyba kaip ir lenkų kalbos nekeičiama
17 Giedrė
tuomet reikėtų rusų pavardes rašyti slaviškais rašmenimis, o kiniečių- kinietiškais hieroglifais...
18 Bronislava
Lietuvių kalba neturi būti iškraipoma pagal lenkų užsakymą.
19 Algirdas
Lietuvos Respublikos dokumentai turėtų būti rašomi valstybine kalba.
20 Audronė
Mūsų kalba yra graži, tad kam ją darkyti svetimybėmis?
21 Violeta
gerbkime savo kalba, tauta ir jos tradicijas, nepasiduokime tuščioms užgaidoms
22 Paulius
Tegul Lenkijoje ir kitur į dokumentus rašo Lietuviškais rašmenimis
23 Valdas
Lietuvos valstybės valdžioje dar daug buvusių komsorgų, partorgų, neturinčių jokio patriotizmo
24 V.Šaltenis
Esame LIETUVIAI, turime savo kalbą, raštą ir nėra čia ko iškrypti. Nėra reikalo šokinėti paskui kiekvieną kitataučio pasvaičiojimą.
25 Vytautas
Lietuvos piliečių pavardes privaloma rašyti lietuvių kalba
26 Alfredas
Taip, tai yra tiktai lenkų bajoriška užgaida, o ne gyvenimo būtinybė. Negalima jos tenkinti, taip kaip vaikui negalima duoti per daug valios
27 Z.Jančys
kalbos fonetika turėtų būti vieninga ( be išimtinio tarimo)
28 M.
Jeigu esi LR pilietis tai ir buk geras rasyk lietuviskai. Kas butu jei zydai pradetu reikalauti rasyti ivrito kalba ir gatves vadinti.
29 M.Paulaitis
LIETUVA LIETUVIAMS, tas pats galioja kalbant ir apie LIETUVOS KONSTITUCIJĄ, ir apie LIETUVOS PASĄ!
30 R.Lukšys
Lietuvos vertybes reikia saugoti, mūsų protėvių testinumas turi būti nenutrauktas.