Pragreideriuokit Narsiečių gatves pagaliau !


Parašų: 0


  • Autorius: E.Botyrius
  • Adresuota: Kauno miesto meras ir miesto tvarkymo skyrius
  • Kategorija: Kita

Kauno miesto Narsiečių rajono gyventojai reikalauja iš savivaldybės, kad ši skirtų greiderį žvyruotų gatvių remontui.