Jaltos konferencija ir Lietuva


Parašų: 0Užsienio Reikalų ministerijai.
Premjeras A. Kubilius Maskvoje suderino nagrinėti neaiškius II Pasaulinio karo klausimus.
Mums neaiškus Jaltos (Krymo) konferencijos klausimo istoriškumas, kur Stalinui pareikalavus, kad "Kionigsbergas ir Pabaltijis būtų atiduoti ir prijungti prie Sovietų Sąjungos", Ruzveltas (JAV) sutiko su tuo, o Čerčiliui nebebuvo ką daryti.
Jei taip, tai JAV pardavė Lietuvą Stalinui, už ką jie (B.Obama) turi nors dolerį sumokėti.
Kai JAV sumokės, turi sumokėti ir V. Putinas, pirmiausiai 6,669 mlrd rub. (su Lenino portretu), kuriuos nurašė GOSBANKas nuo Lietuvos Taupomojo banko už žmonių indėlius.
Taip Lietuva išbris iš krizės, kurią Rusija daro su dujom Lietuvai.
URM turi tą dalyką išsiaiškinti, o mes NVO reikalausime skolininkų, kad sumokėtų[b][/b]