Laisvės kelias

0 PARAŠAI

Adresuota: Vytenio 1, Vilnius
Kategorija:

Lietuvos Respublikos
Prezidento Kanceliarija

S. Daukanto a. 3, LT 01122 Vilnius

tel. +370 5 2664154, faks. +370 5 2664145
Juridinio asmens kodas 188609016 2009-07-13 Nr. D-1/1
.


DĖL DAUGIAMEČIO ŠANTAŽO NETEISINGŲ ASMENS DUOMENŲ SUNAIKINIMO TEISĖS

Prašome Jūsų esant teisei privalomai atsakyti, į mano prašymo, 2009-06-03 Nr. 1D-1305, dėl Valstybės ekonomikos žlugdymo valdininkų ir pareigūnų atsakomybės ir žmogaus teisių pagrindu, sunaikinti neteisingus asmens domenis, ES žmogaus teisių įgyvendinimo, jūsų niekinio atsakymo, dėl mano prašymo 2009-06-03, pateikto Prezidentūros Kanceliarijos Kancleriui. Mano Prašymo pateikto Prezidentui Valdui Adamkui, bei neteisėtai persiūsto VSD institucijai, ikiteisminiam tyrimui atlikti. Kad nelaukiant kaltinimų genocido vykdymu, prokuratūros ir teismų sprendimų vykdymo, nedelsiant nustatyta tvarka būtų sunaikinta SSSR/LTSR neteisėtos valstybės okupantų FO25a med. kortelėse surašyti mano garbę ir orumą žeminatys, neteisngi ir netikslūs, mano patikrinti asmens duomenys, Kauno savivaldybėje viešinami mano darbovietėse, apylinkės prokuratūroje, policijoje, VSD Kauno apygardos saugumo skyriuje (v-kas V. Vaškys ir saugumo agenta.žigolo D. Pravdinskas)( I. Supronenko) neteisėtomis užklausomis šantažo tikslais buvo viešinama 1988-2006/2010 m. Sveikatos apsaugos ministerijoje ir Kauno apskrities viršininko administracijos ir savivaldybės administracijų įstaigose.(Ona Balžekienė) (Henrikas G. Čeida) (Kaunienė)

Esame liudininkai - 1991-2010 m mūsų miestuose ir miesteliuose apstu socialdemokratų ir konservatorių valdžios paniekos žmogui, nepagarbos įstatymui, neteisybės. KURKIME VALSTYBĘ PATYS !
Esame viena Tauta, viena Valstybė. Tik dirbdami kartu įveiksime ekonomikos, politikos ir moralės nuosmukį Lietuvoje

Lietuvos Respublikos Prezidento
Kanceliarija

S. Daukanto a. 3, LT 01122 Vilnius

tel. +370 5 2664154, faks. +370 5 2664145

LR Prezidento Kanceliarijos kancleriui Giedriui Krasauskui

REIKALAVIMAS
2009-12-11
Į 2009-12-08 Nr. 7482, atsakymo dėl Jūsų niekinių laiškų
KAUNAS

Konstitucinis Teismas sprendžia, ar įstatymai ir kiti Seimo aktai neprieštarauja Konstitucijai, o Respublikos Prezidento ir Vyriausybės aktai — neprieštarauja Konstitucijai arba įstatymams. Konstitucinio Teismo statusą ir jo įgaliojimų vykdymo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymas.

Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė kalbėjo visuomenei. Žengdama į antrąjį savo istorijos tūkstantmetį Lietuva išgyvena lemtingą laikotarpį. Tai - lūžio taškas, kuriame dar turime galimybę patys - savarankiškai ir sąmoningai - rinktis savo likimą.

Pasiremdamas Jūsų gerbiamo išaiškinimo 2009-12-08 nurodytu, LR Vyriausybės 2007-08-22 nutarimo Nr. 875, dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių 10 punkto, kad asmenų prašymai nagrinėjimi pagal institucijos kompetenciją, kreipiuosi, kaip nukentėjusio nuo priverstinio sovietinio Lietuvoje šantažo testinumo, asmens-piliečio teise, prašydamas pateikti paklausimą LR Vyriausybės kanceliarijos institucijai. Kodėl iki šiol nekontroliuojamai vykdomos buvusios įvardytos kaip nusikalstamos sovietų valstybės institucijų buvusių pareigūnų ir/ar tarnautojų priverstinio darbo, neteisėtos asmens duomenų kaupimo ir saugojimo, galimai šantažo tikslais, veiklos. LR Ypatingojo archyvo fonduose esamos netikslios informacijos apie mano darbą vidaus reikalų tarnybose, viešinimas. Kauno savivaldybės administracijos ir apskrites viršininko administracijos socialinų reikalų departamentų medicinos tarnybų žinioje esami, politiniais tikslais socializmo metu neteisėtai surašyti ir iki šio laiko neteisėtai viešinami, neteisėtai surašyti ir sukaupti ir mano asmens duomenys. Nurodykite žinodami, kokokia teise demokratinėje valstybėje nekaltą žmogų persekioją daugiau kaip trisdešimt metų netikslais asmens duomenimis, kokia teise tai vykdomą mūsų šalyje ir nurodykite, kokia tvarka valstybės archyvuose, neteisingi asmens duomenys gali būti naikinami. Padėkite išaiškinti LR SAM Ministerijos kancleriui, Viceministrei, Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriui, kitiems ir Jums žinomiems valdininkams daugiamečio šantažo netiksliais med. duomenimis ir destrukcinio atsirašinėjimo, teisės pasekmes. Kauno apskrities viršininko administracijos ir savivaldybės socialinių reikalų ir žemės tvarkymo departamente dar dirbantiems prieš žmogaus teises, atsakomybės priemones.

2010/8/17 Vidas Mickevicius <[email protected]>

Visiems laisve tikintiems

Paskaitykit apie Žmogaus žeminimo testinuma valstybės sveikatos apsaugos ir saugumo tarnybose vykdoma trisdešimt metų genocidą, asmens šantažo poltika- maža ka, gal viešumas padės įtikinti xunveibinus?

Lietuvos Respublikos Sveikatos Apsaugos Ministerija
Sveikatos apsaugos ministerijos Viceministrei Janinai Kumpienei
A. Slušnienė, tel.266 1468

Sveikatos apsaugos ministerijos Sveikatos politikos ir ekonomikos departamento direktorė,
Laikinai vykdanti ministerijos kanclerio funkcijas Jolantai Iždonienei
A. Naujūnas, tel.2604717

Vilniaus g. 33, LT-01506 Vilnius

2010-08-07 Nr.ES-01

Dėl Jūsų 2010-08-06 Nr.-2245 DĖL KREIPIMOSI 2010-08-06 Nr. 2240 Dėl informacijos PATEIKIMO, JŪSŲ POLITIKOS 2010-08-06 RAŠTŲ SUPRATIMO ATSIRAŠINĖJIMO

LR Sveikatos apsaugos ministerija pradeda įgyvendinti milijoninės vertės valstybės projektą „Piliečių aptarnavimo ir teikiamų paslaugų kokybės gerinimas Sveikatos apsaugos ministerijoje". Vadovaujantis LR Žmogaus teisių ir Konstitucine teise, Lietuvos Sveikatos apsaugos ministro įsakymo dėl Sveikatos apsaugos ministerijos asmens sveikatos departamento šeimos sveikatos skyriaus nuostatų 2010-06-03 d. Nr.V-502 Vilnius, nurodytos teisės pagrindo ir sveikatos apsaugos ministerijos sistemoje žmogaus žeminimo daugiametės korupcijos testinumo ir nurodytų faktų užkardymo, aplaidumo. parodymais Tikimės dar ateis laikas okupantų teisiniam vertinimui ir dėl Jūsų galimo neveikimo, 2010-08-06 atsirašinėjimo neigiamų rezultatų apibendrinimui prokuratūroje ir teisme.

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO Į S A K Y M A S 2000 m. spalio 9 d. Nr. 533 Vilnius. 10. To paties gyventojo ir tuo pačiu klausimu per kalendorinius metus parašyti laiškai laikomi kartotiniais. Jeigu tokį laišką nagrinėjo kompetentingos institucijos, priėmė sprendimus, pareiškėjui buvo išsamiai atsakyta, o kartotiniame laiške nepateikta naujų faktų, jis pakartotinai nenagrinėjamas ir apie tai raštu pranešama pareiškėjui. Jeigu tokį laišką nagrinėjo SAM pareigūnas, o atsakymas netenkino pareiškėjo, laiškas perduodamas svarstyti aukštesnio rango SAM pareigūnui.

Director Paulius Skardžius 271 70 71, 328 kab. [email protected]
Deputy Director Rasa Dalia Liutkevičienė 271 70 65, 328 kab. [email protected]
Deputy director Saulius Jastiuginas 271 7352, 202 kab. [email protected]
Specialist Rasa Bėrontienė 271 7066, 328 kab. [email protected]
Civil Service Policy Division Head Neringa Glebovė 271 8358, 313 kab. [email protected]
Aušra Jolanta Pliaugienė 271 8480, 320 kab. [email protected]
Aušrinė Storpirštienė 271 8492, 320 kab. [email protected]
Chief specialist Darius Vedrickas 271 8374, 320 kab. [email protected]
Chief specialist Aušra Balčiūnaitytė 2718576, 320 kab. [email protected]
Public Administration Policy Division Head Virginijus Vaškelis 271 8274, 333 kab. [email protected]
Deputy head Lina Šemetulskytė 271 8992, 331 kab. [email protected]
Chief specialist Rima Girdzijauskienė 271 8375, 327 kab. [email protected]
Chief specialist Lina Pugačiukienė 271 8939, 327 kab. [email protected]
Chief Specialist Alvija Babarskaitė 271 8747, 331 kab. [email protected]
chief specialist Aušra Galvėnienė 271 8839, 331 kab. [email protected]
Chief specialist Šarūnas Virbickas 271 8869, 331kab. [email protected]
Senior Specialist Elvyra Labutienė 271 8849, 335 kab. [email protected]
Senior Specialist Audronė Karaciejūtė 271 8985, 327 kab. [email protected]
Local Government Policy Division Head Dalia Masaitienė 271 7187, 337 kab. [email protected]
Deputy Head Rasa Mačiulytė 271 8936, 339 kab. [email protected]
Chief specialist Laura Kupstaitytė 271 89 53, 341 kab. [email protected]
Senior specialist Rosita Rudgalvytė 271 8251, 341 kab. [email protected]
Senior specialist Tatjana Lobodienė 271 89 61, 341 kab. [email protected]
Territorial administration policy division Head Adolfas Norkūnas 271 8888, 329 kab. [email protected]
Deputy Head Kristina Steponavičiūtė 271 8975, 326 kab. [email protected]
Chief specialist Aurelija Tranylienė 271 8306, 411 kab. [email protected]
Senior Specialist Palmira Bernotienė 271 85 35, 411 kab. [email protected]
Senior specialist Vladas Matačius 271 8922, 326 kab. [email protected]
E. Government Policy Division Head Vytautas Krasauskas 271 7370, 139 kab. [email protected]
Chief specialist Agnė Kavaliauskienė 271 7379, 124 kab. [email protected]
Chief specialist Rodrigas-Ferdinandas Vasiliauskas 271 7382, 124 kab. [email protected]
Chief specialist Jurij Matyškevič 271 7356, 124 kab. [email protected]
Senior specialist Tomas Tijūnėlis 271 7372, 124 kab. [email protected]
______________________________________________________________
Adresas: Šventaragio g. 2 LT-01510 Vilnius
Telefonas: 271 7066, faksas: 271 8915, el. paštas: [email protected] [img=]

Prašymas atšaukti likusius mokslo metus.

Ž. Vaitkus. Adresuota: Lietuvos Respublikos seimas

Atsižvelgiant į Lietuvoje besimokančių vaikų skaičių, ne visi turi galimybė prisijungti prie interneto, dienynai ,,lūžta" nuo per didelio apklausos skaičiaus, šalyje yra per 300 tūkst. mokinių, serveriai negali prijungti visų vienu metu. Pirmąją dieną nuotolinis ugdymo procesas prasidėjo su rimtais trukdžiais – nebepasiekiamos nuotolinio mokymo platformos, neveikia elektroninis dienynas. Švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius jau prakalbo apie galimybę mokslo metus nutraukti anksčiau ir vaikus perkelti į kitas klases. „Mokslo metai kai kuriose šalyse yra užbaigiami, vaikai perkeliami į kitą klasę su mintimi, kad kitais metais mokymosi procesas bus intensyvesnis. Tokius variantus mes taip pat svarstome. Yra sudaryta komisija, kuri per porą savaičių turėtų įvertinti visas aplinkybes“, – pirmadienį LRT radijui sakė A. Monkevičius. Ministerijos duomenimis, trūksta apie 18 tūkst. kompiuterių vaikams iš šeimų, kuriose yra keli mokiniai

Prašymas atšaukti 2020 metų Valstybinius Brandos egzaminus.

S. Kaunelis. Adresuota: LIetuvos Respublikos seimas

Dėl susiklosčiusios situacijos (Covid-19 viruso) Lietuvos Respublikos abiturientai kreipiasi į vyriausybę su prašymu atšaukti 2020 metų Valstybinius Brandos egzaminus, savo prašymą grindžiame toliau išvardintais argumentais: Nuotolinis mokymas nesuteiks tokios pačios mokymosi kokybės kaip mokymas gyvai. Dauguma mokytojų yra senyvo amžiaus žmonės, kurie jei ir turi priėjimą prie nuotolinio mokymosi priemonių, tikrai nėra pajėgūs jomis adekvačiai operuoti. Tad iš nuotolinio mokymo, geriausiu atveju telieka nuotoliniu būdu perteikti namų darbai, be jokio dėstymo elemento. Natūraliai kyla klausimas: ar mokiniai pasiruoštų egzaminams, jei atėję į ugdymo įstaigas tegautų užduotis, be jokio paaiškinimo kaip jas atlikti? Egzaminų nukėlimas sukelia abiturientas papildomą stresą. Stresas, kaip žinoma ir taip stiprus faktorius, kuris įtakoja mokinių pasiekimus egzaminų metu, būtų tik dar labiau sustiprintas neužtikrintumo dėl žinių, įgytų atliekant pasiruošimą namų salygomis, bei dėl suspausto egzaminų grafiko. Šių veiksnių įtakotas streso faktorius, smarkiai atsilieptų abiturientų rezultatams. Vasaros vidurys nėra tinkamas egzaminų laikymui dėl laiko sąlygų, mat ugdymo įstaigos nėra pritaikytos operuoti vasaros metu, jose nėra sistemų, kurios užtikrintų darbui tinkamą temperatūrą. Nekyla abejonių, kad karštis tikrai neigiamai prisidėtų prie ir taip demoralizuotų abiturientų stovio. Stojimai į universitetus galėtų būti vykdomi pagal mokinių III-IV klasių vidurkius, nes dažniausiai vidurkiai yra panašūs į egzaminų išlaikymo rezultatus, mokiniai dirbdami nuotoliniu būdu galėtų gauti įvertinimus. Priešingu atveju nepasiruošę, streso apimti ir karščio veikiami abiturientai egzaminus išlaikytų žymiai praščiau nei leidžia jų tikrieji sugebėjimai. Toks jų žinių vertinimas būtų neadekvatus ir amoralus, didžiai neteisingas jaunosios kartos atžvilgiu.