Laisvės kelias

0 PARAŠAI

Adresuota: Vytenio 1, Vilnius
Kategorija:

Lietuvos Respublikos
Prezidento Kanceliarija

S. Daukanto a. 3, LT 01122 Vilnius

tel. +370 5 2664154, faks. +370 5 2664145
Juridinio asmens kodas 188609016 2009-07-13 Nr. D-1/1
.


DĖL DAUGIAMEČIO ŠANTAŽO NETEISINGŲ ASMENS DUOMENŲ SUNAIKINIMO TEISĖS

Prašome Jūsų esant teisei privalomai atsakyti, į mano prašymo, 2009-06-03 Nr. 1D-1305, dėl Valstybės ekonomikos žlugdymo valdininkų ir pareigūnų atsakomybės ir žmogaus teisių pagrindu, sunaikinti neteisingus asmens domenis, ES žmogaus teisių įgyvendinimo, jūsų niekinio atsakymo, dėl mano prašymo 2009-06-03, pateikto Prezidentūros Kanceliarijos Kancleriui. Mano Prašymo pateikto Prezidentui Valdui Adamkui, bei neteisėtai persiūsto VSD institucijai, ikiteisminiam tyrimui atlikti. Kad nelaukiant kaltinimų genocido vykdymu, prokuratūros ir teismų sprendimų vykdymo, nedelsiant nustatyta tvarka būtų sunaikinta SSSR/LTSR neteisėtos valstybės okupantų FO25a med. kortelėse surašyti mano garbę ir orumą žeminatys, neteisngi ir netikslūs, mano patikrinti asmens duomenys, Kauno savivaldybėje viešinami mano darbovietėse, apylinkės prokuratūroje, policijoje, VSD Kauno apygardos saugumo skyriuje (v-kas V. Vaškys ir saugumo agenta.žigolo D. Pravdinskas)( I. Supronenko) neteisėtomis užklausomis šantažo tikslais buvo viešinama 1988-2006/2010 m. Sveikatos apsaugos ministerijoje ir Kauno apskrities viršininko administracijos ir savivaldybės administracijų įstaigose.(Ona Balžekienė) (Henrikas G. Čeida) (Kaunienė)

Esame liudininkai - 1991-2010 m mūsų miestuose ir miesteliuose apstu socialdemokratų ir konservatorių valdžios paniekos žmogui, nepagarbos įstatymui, neteisybės. KURKIME VALSTYBĘ PATYS !
Esame viena Tauta, viena Valstybė. Tik dirbdami kartu įveiksime ekonomikos, politikos ir moralės nuosmukį Lietuvoje

Lietuvos Respublikos Prezidento
Kanceliarija

S. Daukanto a. 3, LT 01122 Vilnius

tel. +370 5 2664154, faks. +370 5 2664145

LR Prezidento Kanceliarijos kancleriui Giedriui Krasauskui

REIKALAVIMAS
2009-12-11
Į 2009-12-08 Nr. 7482, atsakymo dėl Jūsų niekinių laiškų
KAUNAS

Konstitucinis Teismas sprendžia, ar įstatymai ir kiti Seimo aktai neprieštarauja Konstitucijai, o Respublikos Prezidento ir Vyriausybės aktai — neprieštarauja Konstitucijai arba įstatymams. Konstitucinio Teismo statusą ir jo įgaliojimų vykdymo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymas.

Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė kalbėjo visuomenei. Žengdama į antrąjį savo istorijos tūkstantmetį Lietuva išgyvena lemtingą laikotarpį. Tai - lūžio taškas, kuriame dar turime galimybę patys - savarankiškai ir sąmoningai - rinktis savo likimą.

Pasiremdamas Jūsų gerbiamo išaiškinimo 2009-12-08 nurodytu, LR Vyriausybės 2007-08-22 nutarimo Nr. 875, dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių 10 punkto, kad asmenų prašymai nagrinėjimi pagal institucijos kompetenciją, kreipiuosi, kaip nukentėjusio nuo priverstinio sovietinio Lietuvoje šantažo testinumo, asmens-piliečio teise, prašydamas pateikti paklausimą LR Vyriausybės kanceliarijos institucijai. Kodėl iki šiol nekontroliuojamai vykdomos buvusios įvardytos kaip nusikalstamos sovietų valstybės institucijų buvusių pareigūnų ir/ar tarnautojų priverstinio darbo, neteisėtos asmens duomenų kaupimo ir saugojimo, galimai šantažo tikslais, veiklos. LR Ypatingojo archyvo fonduose esamos netikslios informacijos apie mano darbą vidaus reikalų tarnybose, viešinimas. Kauno savivaldybės administracijos ir apskrites viršininko administracijos socialinų reikalų departamentų medicinos tarnybų žinioje esami, politiniais tikslais socializmo metu neteisėtai surašyti ir iki šio laiko neteisėtai viešinami, neteisėtai surašyti ir sukaupti ir mano asmens duomenys. Nurodykite žinodami, kokokia teise demokratinėje valstybėje nekaltą žmogų persekioją daugiau kaip trisdešimt metų netikslais asmens duomenimis, kokia teise tai vykdomą mūsų šalyje ir nurodykite, kokia tvarka valstybės archyvuose, neteisingi asmens duomenys gali būti naikinami. Padėkite išaiškinti LR SAM Ministerijos kancleriui, Viceministrei, Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriui, kitiems ir Jums žinomiems valdininkams daugiamečio šantažo netiksliais med. duomenimis ir destrukcinio atsirašinėjimo, teisės pasekmes. Kauno apskrities viršininko administracijos ir savivaldybės socialinių reikalų ir žemės tvarkymo departamente dar dirbantiems prieš žmogaus teises, atsakomybės priemones.

2010/8/17 Vidas Mickevicius <[email protected]>

Visiems laisve tikintiems

Paskaitykit apie Žmogaus žeminimo testinuma valstybės sveikatos apsaugos ir saugumo tarnybose vykdoma trisdešimt metų genocidą, asmens šantažo poltika- maža ka, gal viešumas padės įtikinti xunveibinus?

Lietuvos Respublikos Sveikatos Apsaugos Ministerija
Sveikatos apsaugos ministerijos Viceministrei Janinai Kumpienei
A. Slušnienė, tel.266 1468

Sveikatos apsaugos ministerijos Sveikatos politikos ir ekonomikos departamento direktorė,
Laikinai vykdanti ministerijos kanclerio funkcijas Jolantai Iždonienei
A. Naujūnas, tel.2604717

Vilniaus g. 33, LT-01506 Vilnius

2010-08-07 Nr.ES-01

Dėl Jūsų 2010-08-06 Nr.-2245 DĖL KREIPIMOSI 2010-08-06 Nr. 2240 Dėl informacijos PATEIKIMO, JŪSŲ POLITIKOS 2010-08-06 RAŠTŲ SUPRATIMO ATSIRAŠINĖJIMO

LR Sveikatos apsaugos ministerija pradeda įgyvendinti milijoninės vertės valstybės projektą „Piliečių aptarnavimo ir teikiamų paslaugų kokybės gerinimas Sveikatos apsaugos ministerijoje". Vadovaujantis LR Žmogaus teisių ir Konstitucine teise, Lietuvos Sveikatos apsaugos ministro įsakymo dėl Sveikatos apsaugos ministerijos asmens sveikatos departamento šeimos sveikatos skyriaus nuostatų 2010-06-03 d. Nr.V-502 Vilnius, nurodytos teisės pagrindo ir sveikatos apsaugos ministerijos sistemoje žmogaus žeminimo daugiametės korupcijos testinumo ir nurodytų faktų užkardymo, aplaidumo. parodymais Tikimės dar ateis laikas okupantų teisiniam vertinimui ir dėl Jūsų galimo neveikimo, 2010-08-06 atsirašinėjimo neigiamų rezultatų apibendrinimui prokuratūroje ir teisme.

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO Į S A K Y M A S 2000 m. spalio 9 d. Nr. 533 Vilnius. 10. To paties gyventojo ir tuo pačiu klausimu per kalendorinius metus parašyti laiškai laikomi kartotiniais. Jeigu tokį laišką nagrinėjo kompetentingos institucijos, priėmė sprendimus, pareiškėjui buvo išsamiai atsakyta, o kartotiniame laiške nepateikta naujų faktų, jis pakartotinai nenagrinėjamas ir apie tai raštu pranešama pareiškėjui. Jeigu tokį laišką nagrinėjo SAM pareigūnas, o atsakymas netenkino pareiškėjo, laiškas perduodamas svarstyti aukštesnio rango SAM pareigūnui.

Director Paulius Skardžius 271 70 71, 328 kab. [email protected]
Deputy Director Rasa Dalia Liutkevičienė 271 70 65, 328 kab. [email protected]
Deputy director Saulius Jastiuginas 271 7352, 202 kab. [email protected]
Specialist Rasa Bėrontienė 271 7066, 328 kab. [email protected]
Civil Service Policy Division Head Neringa Glebovė 271 8358, 313 kab. [email protected]
Aušra Jolanta Pliaugienė 271 8480, 320 kab. [email protected]
Aušrinė Storpirštienė 271 8492, 320 kab. [email protected]
Chief specialist Darius Vedrickas 271 8374, 320 kab. [email protected]
Chief specialist Aušra Balčiūnaitytė 2718576, 320 kab. [email protected]
Public Administration Policy Division Head Virginijus Vaškelis 271 8274, 333 kab. [email protected]
Deputy head Lina Šemetulskytė 271 8992, 331 kab. [email protected]
Chief specialist Rima Girdzijauskienė 271 8375, 327 kab. [email protected]
Chief specialist Lina Pugačiukienė 271 8939, 327 kab. [email protected]
Chief Specialist Alvija Babarskaitė 271 8747, 331 kab. [email protected]
chief specialist Aušra Galvėnienė 271 8839, 331 kab. [email protected]
Chief specialist Šarūnas Virbickas 271 8869, 331kab. [email protected]
Senior Specialist Elvyra Labutienė 271 8849, 335 kab. [email protected]
Senior Specialist Audronė Karaciejūtė 271 8985, 327 kab. [email protected]
Local Government Policy Division Head Dalia Masaitienė 271 7187, 337 kab. [email protected]
Deputy Head Rasa Mačiulytė 271 8936, 339 kab. [email protected]
Chief specialist Laura Kupstaitytė 271 89 53, 341 kab. [email protected]
Senior specialist Rosita Rudgalvytė 271 8251, 341 kab. [email protected]
Senior specialist Tatjana Lobodienė 271 89 61, 341 kab. [email protected]
Territorial administration policy division Head Adolfas Norkūnas 271 8888, 329 kab. [email protected]
Deputy Head Kristina Steponavičiūtė 271 8975, 326 kab. [email protected]
Chief specialist Aurelija Tranylienė 271 8306, 411 kab. [email protected]
Senior Specialist Palmira Bernotienė 271 85 35, 411 kab. [email protected]
Senior specialist Vladas Matačius 271 8922, 326 kab. [email protected]
E. Government Policy Division Head Vytautas Krasauskas 271 7370, 139 kab. [email protected]
Chief specialist Agnė Kavaliauskienė 271 7379, 124 kab. [email protected]
Chief specialist Rodrigas-Ferdinandas Vasiliauskas 271 7382, 124 kab. [email protected]
Chief specialist Jurij Matyškevič 271 7356, 124 kab. [email protected]
Senior specialist Tomas Tijūnėlis 271 7372, 124 kab. [email protected]
______________________________________________________________
Adresas: Šventaragio g. 2 LT-01510 Vilnius
Telefonas: 271 7066, faksas: 271 8915, el. paštas: [email protected] [img=]

Dėl adekvačios paramos grožio sektoriui, nukentėjusiam nuo COVID-19 krizės (1538)

Inga. Adresuota: LR Seimui, Vyriausybei, Ekonomikos ir inovacijų ministerijai

Labai prašome jūsų pasirašyti peticiją-atvirą laišką LR Seimui, Vyriausybei, Ekonomikos ir inovacijų ministerijai, kuriame reikalaujama paramos grožio sektoriui,  ypatingai nukentėjusiam nuo COVID-19 krizės.   COVID-19 pandemija smarkiai paveikė visą grožio sektorių. Grožio paslaugos uždraustos ir salonai uždaryti antrą kartą nuo 2020 m. gruodžio 16 dienos.   Šiuo sudėtingu metu individualia veikla besiverčiantys žmonės gauna 257€ subsidiją. Grožio  srities specialistams individuali veikla beveik visada yra jų pagrindinė veikla, bei vienintelės asmens pajamos. Specialistai nuomojasi patalpas, kuriose dirba, o teikiama 257€ parama dažnu atveju nepadengia net patalpų nuomos ir išlaikymo kaštų.   Subsidija patalpų nuomai nebeteikiama nuo 2020 m gruodžio mėn. 1 dienos.   Susidarė nepriimtina situacija, kai grožio specialistai, šiuo karantino laikotarpiu sustabdžius veiklą, liko be pajamų pragyvenimui.   Pajamų praradimas kelia tiesioginę grėsmę gyvenimo kokybei ir kosmetologams, kirpėjams, manikiūristams, permanentinio makiažo meistrams ir visiems kitiems grožio srities specialistams. Pažymėtina, kad daugelis iš jų ir iki šios pandemijos nebuvo užtikrinti savo finansine gerove bei socialinėmis garantijomis.   Individuali veikla yra įprasta veiklos forma, kai veiklą vykdo vienas žmogus, susikurdamas sau darbo vietą, ir įprastomis veiklos sąlygomis nereikalaujanti ir negaunantis jokios paramos. Todėl esant karantino sąlygoms ir pereinamajame laikotarpyje reikalaujame lygiateisiškumo, adekvačios paramos skyrimo dekoratyvinės ir higieninės kosmetikos bei grožio srities specialistams, bent tais pačiais principais, kaip subsidijuojami pagal darbo sutartis dirbantys žmonės, šiuo sunkiu metu esantys prastovose (šiuo metu Valstybės subsidija prastovose atsidūrusiam asmeniui siekia 910,5€). Taip pat prašome atnaujinti subsidijas patalpų nuomai.   Šia peticija kreipiamės į LR Seimą, Vyriausybę, Ekonomikos ir inovacijų ministeriją ragindami imtis neatidėliotinų bendrų veiksmų, kad būtų sušvelnintos neigiamos COVID-19 krizės pasekmės grožio sektoriui, ypač individualia veikla besiverčiantiems meistrams.  

Už teisę būti GAMTOJE! (1234)

Linas. Adresuota: LR Seimui, Vyriausybei, Vidaus reikalų ministerijai

LAISVĘ JUDĖJIMUI Į GAMTĄ TARP SAVIVALDYBIŲ! Šia peticija kreipiamės į LR Seimą, Vyriausybę, Vidaus reikalų ministeriją, ragindami imtis veiksmų dėl Lietuvos gyventojų psichinės bei fizinės sveikatos ir prašome sušvelninti judėjimo tarp atskirų savivaldybių apribojimą, kad gyventojai turėtų daugiau galimybių leisti laisvalaikį, sportuoti ir žvejoti gamtoje. Psichologai, psichiatrai perspėja, kad jau beveik metus besitęsianti pandemija gali palikti ryškių pėdsakų visuomenės psichinėje sveikatoje. Europos trauminio streso tyrimų asociacijos tyrimas, kuriuo siekta išsiaiškinti, kaip Covid-19 pandemija paveikė žmonių psichologinę savijautą per pirmąjį karantiną, parodė, kad pandemija padarė stiprų neigiamą poveikį Lietuvos žmonių emocinei sveikatai: 51 % žmonių patyrė stipresnį nerimą, 38 % – liūdesį, 29 % jautėsi vidutiniškai ar labai vieniši. Taip pat tyrimo rezultatai parodė, kad net 46 % apklaustųjų psichinė savijauta buvo prasta. Lapkričio 27 d. vykusioje 5-ojoje tarptautinėje savižudybės intervencijos metodų konferencijoje akcentuotas augantis nerimo lygis, depresyvios mintys, kylanti savižudybių kreivė. Priverstinis užsidarymas namuose lėmė ir išaugusį smurto artimoje aplinkoje atvejų skaičių – daugėjo smurto tiek prieš vaikus, tiek prieš moteris. Daugybė mokslinių tyrimų rodo, kad buvimas gamtoje, sportas, fizinis aktyvumas teigiamai veikia kraujotaką, kuri aprūpina visą organizmą didesniu deguonies ir kitų maisto medžiagų kiekiu, buvimas lauke stiprina imuninę sistemą, padeda sumažinti su depresija susijusias nuotaikas, nes sportuojant, aktyviai leidžiant laiką gamtoje gerėja seratonino apytaka, todėl mažėja nerimo lygis. Todėl, siekiant sumažinti neigiamą psichologinį ir fizinį karantino apribojimų efektą, prašome kuo greičiau sušvelninti judėjimo tarp atskirų savivaldybių apribojimą, kad gyventojai turėtų daugiau galimybių leisti laisvalaikį, sportuoti parkuose, pažintiniuose takuose ir žvejoti prie vandens telkinių, kurie yra nutolę nuo savivaldybės, kurioje jie gyvena.

Dėl sankcijų panaikinimo sanatorijai “Belorus” Druskininkuose (446)

Sanatorijos. Adresuota: Lietuvo Respublikos seimas ir vyriausybė

VšĮ sanatorija „Belorus“ – gydymo ir reabilitacijos paslaugas vaikams ir suaugusiesiems teikianti įstaiga, veikianti nuo 1946 m. Gruodžio mėnesį mūsų įstaigai nepamatuotai buvo pritaikytos ES sankcijos, dėl to buvo įšaldytos įstaigos sąskaitos ir beveik 400 žmonių atsidūrė nežinioje. Šiuo metu LR Seime priimamos įstatymo pataisos, kurios mums neužtikrina jokio ateities garanto ar stabilumo – tik bedarbio pašalpą. Sieksime, kad ES sankcijų taikymas mūsų įstaigai būtų dar kartą peržiūrėta ir neabejojame, kad Europos Taryba yra numačiusi išimtis. Pandemijos laikotarpis ypatingai sunkus – darbuotojai yra prastovose ir kiekvieną mėnesį gaunama suma, siekianti kiek daugiau kaip 400 eurų, jiems yra vienintelis pragyvenimo šaltinis. Todėl siūlome, kad sanatorijos „Belorus“ darbuotojai gautų visas darbuotojams priklausančias garantijas ir paramą karantino bei ekstremalios situacijos laikotarpiu. Išsaugokime sanatoriją ir beveik 400 darbo vietų Druskininkų žmonėms!

Atliekų tvarkymo įmonei Kairių miestelyje NE (127)

R.Pumputienė. Adresuota: Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, Aplinkos ministerija, Šiaulių rajono savivaldybė, Kairių seniūnija

Nepritariame UAB "Virginijus ir Ko" pateiktai nepavojingų atliekų tvarkymo įmonės PVSV ataskaitai, kuri parengta formaliai ir neatsakingai, pritraukiant prie leistinų higienos normų. Nepritariame nustatomos sanitarinės apsaugos zonos (SAZ) riboms, kuri sutampa su įmonės teritorijos ribomis, juntamas stiprus fizinis ir psichologinis poveikis. 100 m SAZ zonoje yra 29 gyvenamosios paskirties sklypai, iš jų 16-oje stovi gyvenamieji namai. 300 m SAZ zonoje yra 71 gyvenamosios paskirtie sklypai, iš jų 53-juose stovi gyvenamieji namai. poveikis juntamas ir toliau už nurodytų zonų ribų SAZ - gyvenamoji statyba negalima. Įmonė negirdi, MŪSŲ, žmonių nerimo ir gudrumu plečia veiklą, stato plastiko deginimo monstrą, kuris į aplinką išmes toksines medžiagas, kvapą, kels triukšmą visą parą, o "išvalytą vandenį" išleis į gamtinę aplinką. Reikalaujame stabdyti aplinką teršiančią veiklą arba įmonę iškelti toliau nuo apgyvendintos teritorijos.