Lietuviai-lietuviams !

2010-09-11 Lietuvos ryte rašoma, kad iš lietuvės atimtas vaikas Norvegijoje, buvo perduotas lesbijiečių šeimai. Mano giliu įsitikinimu, vaikas turi būti auklėjamas savo kultūros, kalbos ir tradicijų dvasia. Norvegai vietinėms lesbijietėms neatidavė norvego, o atidavė lietuviuką. Norvegai šventi, šioje šalyje nėra beglobių vaikų? Kodėl jie atidavė vietinėms lesbijietėms auklėti ne savo Norvegą, bet mūsų lietuviuką? Lietuviukas vaikas, tai laisvai prieinama jūros kiaulytė ar kačiukas? Kas garantuos, kad lietuvių tautybės vaikas bus išauklėtas lietuvių tautos tradicijų dvasia, išmokytas lietuvių kalbos?
Prašau padaryti viską, kad šis vaikas būtų perduotas Lietuvai ir globojamas čia tol, kol jo globą galės perimti jo šeima ar giminės atstovai.

Pasirašyti peticiją

Įspėjamieji ženklai prieš trikojus

A.Maceina. Adresuota: Lietuvos Respublikos seimas

Kelių eismo taisyklėse nurodyta, jog kelio ruožas, kuriame įrengti nustatyto greičio režimo pažeidimus fiksuojantys automatiniai prietaisai, žymimi kelio ženklu „Automatinė greičio kontrolė“. Policija naudoja kilnojamus greičio matuoklius apie kuriuos nėra jokių įspėjamūjų ženklų, visoje europos sąjungoje apie tokius "radarus" įspėja ženklai. Taigi iškyla toks klausimas: - Jei jau esame europos sąjungoje ar neturėtų ir įstatymai buti vienodi? Pvz.: iš kur kitų ES šalių gyventojams žinoti apie tokią tvarką Lietuvoje? Ir kas atsakys jei koks kitos ES šalies pilietis važiuojantis tamsiuoju paros metu bus apakintas blykstės ir padarys auto įvykį? Jis nebus įspėtas apie jokius greičio matuoklius. Taigi nestatydami įspėjamūjų ženklų jūs netik nesilaikot KET (nes trikojus jūs taippat įrenginėjat trumpalaikiui naudojimui, sujungiat viską, sutveriat, nebūna juk taip,kad išimat iš bagažines patstatot ir veikia) bet ir keliat avaringas situacijas tamsiuoju paros metu.

KABLYS-KULTŪRAI

Pilietis. Adresuota: UAB Žibosa, Nacionalinė žemės tarnyba, Vilniaus miesto savivaldybė

Prašome, kad Vilniuje, Kauno g. 5, esančių Kultūros rūmų paskirtis nebūtų keičiama iš kultūrinės į administracinę. Prašome, kad pastato bei žemės ant kurios jis stovi paskirčių nesutapimas būtų sprendžiamas kitu būdu, nes akivaizdu, kad pakeitus paskirtį tik laiko klausimas kada bus renovuota pagal naująjį projektą, o tai reikštų, kad miestas neteks dar vienos unikalios, kultūrai skirtos, erdvės. Mes to nenorim! KABLYS - KULTŪRAI!