Lietuviai-lietuviams !


Parašų: 0


  • Autorius: Žilvinas Radavičius
  • Adresuota: Lietuvos Respublikos Prezidentūra, Vyriausybė ir Seimas
  • Kategorija: Žmogaus teisės

2010-09-11 Lietuvos ryte rašoma, kad iš lietuvės atimtas vaikas Norvegijoje, buvo perduotas lesbijiečių šeimai. Mano giliu įsitikinimu, vaikas turi būti auklėjamas savo kultūros, kalbos ir tradicijų dvasia. Norvegai vietinėms lesbijietėms neatidavė norvego, o atidavė lietuviuką. Norvegai šventi, šioje šalyje nėra beglobių vaikų? Kodėl jie atidavė vietinėms lesbijietėms auklėti ne savo Norvegą, bet mūsų lietuviuką? Lietuviukas vaikas, tai laisvai prieinama jūros kiaulytė ar kačiukas? Kas garantuos, kad lietuvių tautybės vaikas bus išauklėtas lietuvių tautos tradicijų dvasia, išmokytas lietuvių kalbos?
Prašau padaryti viską, kad šis vaikas būtų perduotas Lietuvai ir globojamas čia tol, kol jo globą galės perimti jo šeima ar giminės atstovai.