Parašo atšaukimas peticijoje: „UŽ VISIEMS BE IŠLYGŲ MOKAMĄ AUKŠTĄJĮ MOKSLĄ“