Dėmesio ir pagalbos sportininkams garsinantiems Lietuvos vardą

0 PARAŠAI

Kategorija:

Skirti daugiau dėmesio ir lėšų sportinių šokių ansamblio „Žuvėdra“ pasirengimui dalyvauti Pasaulio ir Europos čempionatuose

Liberalai Eligijus Masiulis ir Vytautas Grubliauskas Seimo posėdžių sekretoriate įregistravo siūlymą skirti papildomų lėšų Klaipėdos universiteto sportinių šokių ansamblio „Žuvėdra“ pasiruošimui bei dalyvavimui 2011 m. Europos bei Pasaulio čempionatuose.
Šokių ansamblio pasiruošimui bei dalyvavimui minėtuose sportinių šokių čempionatuose siūloma papildomai skirti 200 tūkst. litų. Šios lėšos 2011 m. biudžete galėtų būti gautos sumažinus Aplinkos ministerijai pavaldžių įstaigų asignavimus, skirtus patalpų įsigijimui, rekonstravimui ir kapitaliniam remontui.

„Sportinių šokių kolektyvas „Žuvėdra“, garsinantis šalies vardą nuo pat 1989 m., šešis kartus pelnė pasaulio ir septynis kartus – Europos čempionų titulą. Sėkmingas jų pasirodymas kitąmet vykstančiuose čempionatuose – labai svarbus. Ypač norėtųsi, kad šokėjams būtų suteiktos geriausios galimybės ruoštis Pasaulio sportinių šokių čempionatui, kuris vyks Lietuvoje. Čempionato šeimininkams derėtų pasirodyti itin sėkmingai“, - siūlymą komentuoja V. Grubliauskas.

Primename, kad 2011 m. Europos sportinių šokių čempionatas vyks Tiumenėje (Rusijos Federacija), o Pasaulio sportinių šokių čempionatas – Vilniuje.
-------------------------------------------------------
Klaipėdos universiteto laikraštis 2010 m. lapkritis (Nr. 8 (152))

„Žuvėdra“ gyvuoja palaikoma vadovų ir šokėjų
Paradoksalu, tačiau KU sportinių šokių ansamblis neturi nei grimuotojo, nei masažuotojo, nei gydytojo. Kitos sportinių
šokių komandos į čempionatus atvyksta lėktuvais, tačiau mūsiškiai nuolat kantriai keliauja autobusu, patys rūpinasi savo sveikata, grimuoja ir masažuoja vieni kitus. „Žuvėdra“ gyvuoja ir Klaipėdos universiteto bei Lietuvos valstybės vardą garsina tik dėl atsidavusių vadovų ir šokėjų. Rusijos komanda prieš čempionatą už beveik pusę milijono litų ruošėsi pirmenybėms prižiūrimi medikų, tuo tarpu „Žuvėdros“ šokėjai patys perka vitaminus ir stengiasi gerai šsimiegoti.
Pasaulio sidabras – šeštą kartą. Tai buvo jau 21-asis KU sportinių šokių ansamblio „Žuvėdra“ pasirodymas planetos pirmenybėse. Skaistutės ir Romualdo Idzelevičių vadovaujamas kolektyvas pasaulio vicečempionu tapo šeštąjį kartą. KU komanda taip pat šešis kartus iškovojo auksą, o penkiskart – bronzą.
Kitas pasaulio Lotynų Amerikos šokių čempionatas vyks Lietuvoje – 2011 metų gruodžio 3 dieną Vilniuje.

[b][/b]

[url=]http://www.youtube.com/watch?v=VOrq_yvuKDs
http://klaipeda.diena.lt/vaizdai/albumai/miesto-kronikos/klaipedos-zuvedra-5754[url=][u]

# Vardas Komentaras
1 Ponas
mane priverte pasirasyt kitaip negalesiu augt miske

Jurbarko smurtautojui - REALIĄ LAISVĖS ATĖMIMO BAUSMĘ! (125)

Centro. Adresuota: Generalinė prokuratūra | Lietuvos Respublikos prokuratūra

Jurbarko prievartautojas negavo realios laisvės atėmimo bausmės, padarius tokį sunkų nusikaltimą prieš merginą. Pagal Lietuvos Respublikos įstatymus už mažesnius nusižengimus žmogui gręsia realus laisvės atėmimas. Sulaikius M.I., jam buvo nustatytas 1,12 promilės girtumas. Tai taip pat sunkinanti aplinkybė. Atsiprašyti taip pat neatsiprašė asmeniškai, tai padarė per savo advokatą ir tai pasak tėvų neatrodė įtikinamai. Raginame Lietuvos Respublikos Generalinės prokuratūros kreiptis į Aukščiausią Teismą dėl teisingo nuosprendžio skiriant realią laisvės atėmimo bausmę.

Dėl apšviestų šaligatvių įrengimo Nemėžyje (23)

Indrė. Adresuota: Vilniaus rajono savivaldybė

Mes Nemėžio rajono gyventojai, labai prašome įrengti apšviestą šaligatvi- pesčiųjų- dviratininkų taką Nemėžyje (Baltarusių g - Sirokomlės g) ir pesčiųjų perėjas, kad aplinkiniai gyventojai galėtu saugiai keliauti iki viešojo transporto stotelių, o vaikai iki mokyklos. Nesutvarkyti kelkraščiai verčia pėsčiuosius pažeidinėti eismo taisykles, bei apsunkina eismą vairuotojams. Vaikai - keliaujantys į mokyklą dviračiais, paspirtukais ir pėsčiomis - turi eiti šalikele.

Dėl priemonių mažinti triukšmą sankirtoje su A5 Vakarų aplinkelio magistraliniu keliu (17)

R.. Adresuota: VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija

Vadovaujantis Europos sąjungos direktyvos 2002/49/EB reikalavimais buvo vertinta aplinkos triukšmo tarša valstybinės reikšmės magistralėje A5, kertančioje Kauno miesto teritoriją ir sudarančią jo vakarinį aplinkkelį. Minėto kelio metinis transporto priemonių srautas sudaro 11 600 475 (2018m), triukšmo lygis siekia Ldvn 86 dBA (2013m). Pastovaus triukšmo lygis prie gyvenamųjų pastatų fasadų esančių Kauno miesto aglomeracijoje Klovainių, J.Skvirecko, Bačkonių, Alytaus, Šiluvos, Kražių ir kt. gatvėse sudarė Ldvn 69,9 dBA (2012-2013m) viršijant tiek dienos, tiek vakaro, tiek nakties ribinius dydžius. Atkreiptinas dėmesys, kad garso slėgio Ldvn dydis išreiškia triukšmo taršos priklausomybę logaritmiškai, nakties reišmė yra viršijama 6,1 dB, tai reiškia 53% didesnį triukšmo lygį už leistiną. Tyrime nebuvo vertintas triukšmo lygis gyvenamosiose patalpose, kuriose atidarius langus didžiausia leistina riba būtų viršijama keletą kartų. Didėjant transporto srautams yra tikėtinas triukšmo taršos lygio didėjimas, kuris prognozuojama 2028m gyvenamųjų pastatų aplinkoje sudarys Ldvn 70,7 dBA. Minėtoje zonoje 2013m duomenimis gyveno 160 gyventojų. Gyvenamasis rajonas sparčiai plečiasi, statomi nauji namai, tikėtinas gyventojų skaičiaus augimas. Dėl triukšmo taršos nėra užtikrinama gyvenimo kokybė, kyla pavojus gyventojų sveikatai ir gyvybei. Pasaulio sveikatos organizacija savo publikacijose nurodo visą spektrą triukšmo poveikio sukeliamų lėtinių ir terminalinių susirgimų. Taip pat minėtoje zonoje Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu yra nustatyta Veršvų tylioji gamtos zona, kurios ~55% teritorijos veikia triukšmas viršijantis Ldvn 50 dBA. Pagal Kauno miesto triukšmo prevencijos veiksmų planą 2014-2018m buvo vertinamos triukšmo šaltinių poveikio valdymo galimybės. Kadangi aukščiau minėta aglomeracijos zona patenka į teritoriją, kurioje rodiklis Ldvn viršija higienos normos HN33:2011 apibrėžtus ribinius dydžius LAeqT, pagal Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymą būtina įgyvendinti triukšmo prevencijos ir mažinimo priemones, buvo priimtas dispozityvus sprendimas vakarinio miesto aplinkkelio – magistralės A5 keliamo triukšmo problemas spręsti techninėmis priemonėmis, įrengiant akustines sienutes. Buvo iškelti strateginiai tikslai gerinti aplinkos akustinę kokybę triukšmo taršos zonose. 2014m numatyta parengti akustinių sienučių vakariniame aplinkkelyje techninį projektą. Buvo pasirašyta paslaugų teikimo sutartis, atlikti modeliavimo darbai, 2014m vykdyti projektavimo darbai. Triukšmo sumažėjimo efektas, įgyvendinus triukšmo mažinimo priemones būtų pasiektas 100% teritorijos gyventojų. Žvelgiant į Kauno miesto triukšmo prevencijos veiksmų planą 2019-2023 taip pat į VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos sudarytą 2019-2023 metų pagrindinių kelių triukšmo prevencijos veiksmų planą matome, kad minėtu laikotarpiu projekto tęstinumas nėra numatytas. Triukšmo taršos šaltinis yra valstybinės reikšmės magistralė A5 su didesniu nei 6 mln transporto priemonių srautu, ji nėra miesto teritorija, jos valdytojo ar įgaliotų pavaldžių įstaigų ir įmonių prašome imtis priemonių mažinti triukšmą ir užtikrinti higienos normoje reglamentuojamus ribinius lygius bei pateikti triukšmo prevencijos veiksmų planą zonoje į šiaurę nuo Šilainių pl. ir minėtos magistralės sankirtos.