Parašo atšaukimas peticijoje: „LIETUVIAI, LAIKAS ATSIPEIKĖTI IŠ 18 METŲ MEŠKOS MIEGO!“