Atviras laiškas Lietuvos Respublikos Prezidentei


Parašų: 0


  • Autorius: P. Lavrinec
  • Adresuota: Lietuvos Respublikos Prezidentei Daliai Grybauskaitei
  • Kategorija: Žmogaus teisės

Jūsų Ekscelencija,
po gruodžio 19 dieną Baltarusijos Respublikoje vykusių prezidento rinkimų dalis žymių šios šalies visuomenės veikėjų buvo suimti, kai kuriems iš jų gresia ilgas laisvės apribojimas arba įkalinimas. Vienas iš tokių intelektualų yra ne tik Baltarusijoje, bet ir Estijoje, Latvijoje, Lenkijoje, Rusijoje, Ukrainoje, taip pat Lietuvoje žinomas filologas Aleksandras Feduta, kuris parašė daugybę mokslinių ir publicistinių knygų bei straipsnių, tarp jų ir knygą apie A. Lukašenkos asmenybę.
Apie ją A. Feduta žino ne iš nuogirdų, o iš asmeninės patirties, nes būtent jis buvo vienas iš organizavusiųjų pirmąją A. Lukašenkos rinkimų kampaniją, bet taip pat vienas iš pirmųjų supratusių, jog palaikydamas šį politiką padarė didelę klaidą, ir po penkių mėnesių atsistatydinusių iš pareigų A. Lukašenkos vadovaujamoje Prezidentūroje, kur ėjo spaudos tarnybos vadovo pareigas.
Per šiemetinius prezidento rinkimus šis atviras, drąsus ir talentingas Baltarusijos intelektualas palaikė vieną iš kandidatų – poetą, Baltarusijos PEN centro garbės pirmininką Vladimirą Nekliajevą. Pastarosios rinkimų kampanijos šūkis buvo „Kalbėk tiesą“.
Gruodžio 20 dieną, 5 val. ryte, į A. Fedutos butą Minske atvyko KGB darbuotojai ir išsivežė jį tardyti. Jam grasinama 15 metų truksiančiu įkalinimu.
Kadangi A. Feduta yra dažnas ir laukiamas svečias Lietuvoje rengiamose mokslo konferencijose, Lietuvoje veikiančio Europos humanitarinio universiteto lektorius, žmogus, nuosekliai palaikantis Lietuvoje vykstančius demokratinius procesus, esame susirūpinę dėl jo likimo, juolab kad A. Feduta yra silpnos sveikatos. Esame, be abejo, susirūpinę ir kitų suimtųjų likimu, tačiau dėl A. Fedutos ypač išgyvename, nes baiminamės, jog būdamas ligotas žmogus šis mokslininkas gali neatlaikyti arešto naštos.
Jūsų Ekscelencija, ar gali demokratinės Lietuvos piliečiai tylėti taikstydamiesi, kad kaimyninėje valstybėje suimami žmonės vien už tai, jog vadovaujasi principu „Kalbėk tiesą“?
Jūsų Ekscelencija, prašome Jūsų imtis visų įmanomų priemonių, kad A. Feduta, kurį neabejotinai galima vadinti tikru Lietuvos draugu ir demokratinių vertybių puoselėtoju, būtų kuo skubiau paleistas į laisvę.

Dagnė Beržaitė, Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Rusų filologijos katedros docentė
Jelena Brazauskienė, Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Rusų filologijos katedros docentė
Ramunė Brundzaitė, poetė, vertėja
Regina Čičinskaitė, Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Rusų filologijos katedros dėstytoja
Mintautas Čiurinskas, Vilniaus universiteto Klasikinės filologijos katedros docentas
Ona Daukšienė, Vilniaus universiteto Klasikinės filologijos katedros dėstytoja
Vytautas Dekšnys, poetas, vertėjas
Leonidas Donskis, Europos Parlamento narys
Vidas Dusevičius, VDU filosofijos doktorantas
Andrius Jakučiūnas, rašytojas
Antanas A. Jonynas, poetas, vertėjas
Nijolė Juchnevičienė, Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Klasikinės filologijos katedros docentė
Vitalija Kazlauskienė, Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Prancūzų filologijos katedros asistentė, doktorantė
Nijolė Keršytė, Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto A. J. Greimo semiotikos ir literatūros teorijos centro lektorė
Jelena Konickaja, Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Rusų filologijos katedros docentė
Alma Lapinskienė, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Naujosios literatūros skyriaus vadovė
dr. Povilas Lasinskas, VDU Česlovo Milošo slavistikos centro vyresnysis mokslo darbuotojas
Eleonora Lassan, Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Rusų filologijos katedros profesorė
dr. Laima Laučkaitė-Surgailienė, Lietuvos kultūros tyrimų instituto vyriausioji mokslo darbuotoja
Pavel Lavrinec, Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Rusų filologijos katedros docentas
dr. Larisa Lempertienė, Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto Kultūrinių bendrijų studijų centro dėstytoja
Ala Lichačiova, Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Rusų filologijos katedros docentė
Marina Ličinskaja, Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Rusų filologijos katedros reikalų tvarkytoja
prof. dr. Šarūnas Liekis, VDU Politikos mokslu ir diplomatijos fakulteto dekanas
Galina Michailova, Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Rusų filologijos katedros docentė
Palmira Mikėnaitė, redaktorė
Emilis Milkevičius, poetas
Regina Rudaitytė, Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto mokslo reikalų prodekanė, Anglų filologijos katedros profesorė
Erika Sausverde, Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Skandinavistikos centro docentė
Birutė Sinočkina, humanitarinių m. daktarė, docentė
Antanas Smetona, Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto dekanas, doc. dr.
Paulius V. Subačius, Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto docentas, LKMA akademikas, Centro valdybos pirmininkas
Arūnas Sverdiolas, Vilniaus universiteto profesorius, A. J. Greimo semiotikos ir literatūros teorijos centro vadovas
Diana Šileikaitė-Kaishauri, Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto prodekanė, doc. dr.
Vytautas Toleikis, Jungtinių pasaulio koledžų nacionalinio komiteto direktorius
Rūta Marija Vabalaitė, Vilniaus pedagoginio universiteto docentė, daktarė, Lietuvos kultūros tyrimų instituto jaun. m. darbuotoja.
Birutė Vagrienė, Vilniaus memorialinių muziejų direkcijos direktorė
Tomas Venclova, poetas, Yale Universiteto slavistikos profesorius
Inga Vidugirytė-Pakerienė, Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Rusų filologijos katedros docentė
Dalius Viliūnas, Lietuvos kultūros tyrimų instituto mokslo darbuotojas
Eugenijus Žmuida, filologijos mokslų daktaras, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslo darbuotoja
Vladas Braziūnas, Lietuvos rašytojų sąjungos narys, Lietuvos literatūros vertėjų sąjungos narys, Lietuvos PEN centro narys
dr. Skaidra Trilupaitytė, Lietuvos kultūros tyrimų instituto mokslo darbuotoja

# Vardas Komentaras
1 Neskelbiama Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
2 Neskelbiama Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
3 Neskelbiama Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
4 Neskelbiama Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
5 Neskelbiama Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
6 Neskelbiama Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
7 Neskelbiama Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
8 Neskelbiama Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas