Policijos apsaugos funkcijoms – TAIP

Nuo 2012-01-01 naikinama policijos vykdoma asmens ir turto apsaugos funkcija, tačiau neatsižvelgiama į tai, kad atsisakius šios funkcijos, iš Lietuvos gyventojų bus atimta pasirinkimo teisė. Dabartiniu sunkmečiu šalies žmonės neteks galimybės užsitikrinti savo pačių, savo artimųjų ir savo turto apsaugą su policijos pagalba. 15 Lietuvos vietovių liks visiškai be jokios apsaugos, nes šiose vietose žmones ir jų turtą saugo tik policija, privačių saugos tarnybų ten nėra.
ŠI TEISĖ ATIMAMA NEATSIKLAUSUS LIETUVOS GYVENTOJŲ.
Atėmus iš žmonių galimybę pasinaudoti asmens ir turto apsauga, kurią užtikrina policija, neabejotinai sumažėtų gyventojų saugumas ir viešosios tvarkos palaikymo funkcijos įgyvendinimo efektyvumas. Pareigūnai, užtikrinantys asmenų ir turto apsaugą, pirmiausia vykdo pareigą Tėvynei, kurią pasižadėjo priesaika prieš tapdami pareigūnais, t. y. užtikrina viešąjį saugumą. 2012 m. sausio 1 d. į tarnybą Lietuvos miestuose ir miesteliuose neišeitų apie 400 darbuotojų (iš jų nemaža dalis ir pareigūnų), ženkliai sumažėtų pareigūnų gretos, todėl gyventojams būtų dvigubas smūgis. Neabejotina, kad tai susilpnintų ir žmonių pasitikėjimą policija.
Šiuo metu Lietuvos žmonės turi galimybę rinktis mokamas policijos teikiamas asmens ir turto saugos paslaugas arba privačių saugos tarnybų teikiamas analogiškas paslaugas, tačiau policijos taikomi tarifai gerokai mažesni nei privačių saugos tarnybų, todėl apsaugoti save ir savo turtą gali ir Lietuvos gyventojai su minimaliom pajamom. Be to, lėšos, gautos iš asmens ir turto apsaugos veiklos, skiriamos ją vykdančių pareigūnų ir kitų darbuotojų (iš viso daugiau nei 400) darbo užmokesčiui, socialinio draudimo įmokoms, tarnybiniam transportui ir kitoms reikmėms, iš valstybės biudžeto tam neišleidžiama nė vieno cento. Kita dalis šių lėšų skiriama tiesiogiai policijos komisariatams.
2005–2009 m. šioms policijos įstaigoms sumokėta 16 mln. Lt. Panaikinus asmens ir turto apsaugos funkciją, minėtas lėšas policijos komisariatams tektų skirti iš valstybės biudžeto, o atsižvelgiant į nūdienos realijas – šių įstaigų darbuotojams tektų eiti nemokamų atostogų ar imtis kitų griežtų taupymo priemonių, norint sukaupti būtinas lėšas.
DĖL MINĖTŲ PRIEŽASČIŲ POLICIJOS VYKDOMOS KOMERCINĖS APSAUGOS FUNKCIJOS IŠSAUGOJIMAS YRA YPAČ SVARBUS SIEKIANT UŽTIKRINTI VISUOMENĖS IR JOS TURTO SAUGUMĄ, UŽTIKRINTI LIETUVOS GYVENTOJŲ TEISES IR DEMOKRATINĖS VISUOMENĖS PRINCIPŲ ĮGYVENDINIMĄ.
Dabartinė ypač didelio masto finansinė krizė atsiliepė ekonomikai ir sukėlė tokius ekonominiams sunkmečiams būdingus padarinius, kaip įmonių bankrotai, padidėjęs nedarbo lygis, valstybinių įstaigų finansavimo mažėjimas ir pan. 2010 m. biudžeto projekte buvo numatyta mažinti asignavimus Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos darbo užmokesčio, socialinio draudimo ir kitoms išlaidoms. Taigi asmens ir turto apsaugos funkcijos panaikinimas paaštrintų šalies finansinės krizės metu ir taip opią valstybės biudžeto asignavimų nepakankamumo ir lėšų, skirtų policijos įstaigų veiklai vykdyti, trūkumo problemą, taip pat ir nedarbo Lietuvoje problemą, nes atsisakius minėtos funkcijos iš pareigų teks atleisti daugiau nei 400 policijos pareigūnų ir kitų darbuotojų.
Norint palikti Lietuvos gyventojams teisę rinktis policijos vykdomą asmenų ir turto apsaugą ir taip įgyvendinti Lietuvos Respublikoje Konstitucijoje įtvirtintus demokratinės valstybės principus, taip pat norint išsaugoti viešojo saugumo užtikrinimą minėtose 15-oje vietovių, kur tik policija vykdo šias funkcijas, ir siekiant išvengti problemų dėl policijos įstaigų finansavimo, beveik pusės tūkstančio darbuotojų nedarbo, reikia keisti Lietuvos policijos sistemos plėtros programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. X-1010 „Dėl Lietuvos policijos sistemos plėtros programos patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 144-5466), 17.2 punktą ir Lietuvos policijos sistemos plėtros programos įgyvendinimo priemonių plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. birželio 19 d. nutarimu Nr. 606 „Dėl Lietuvos policijos sistemos plėtros programos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 72-2845), 2.2, 2.2.1 ir 2.2.2 punktus, išbraukiant nuostatas dėl policijai neva nebūdingų funkcijų (tokių kaip atlygintinų apsaugos paslaugų pagal civilinės teisės sandorius teikimas) vykdymo atsisakymo.
SIŪLOME NEATSISAKYTI POLICIJOS VYKDOMOS ASMENS IR TURTO APSAUGOS FUNKCIJOS.

# Vardas Komentaras Miestas Pasirašymo data
1 Rimvydas Ž... nenaikinti apsaugos policijos vykdoma asmens ir turto apsaugos funkcija
2 Lina L... Po privaciu apsaugos tarnybu patirto nepatikimumo,ramybes ir saugumo jausmas sugrizo.
3 Arūnas K... Policijos vykdomomis funkcijomis esu labai patenkintas
4 Linas N... Jokia saugos tarnyba neturi tiek įgaliojimų kaip policija.Būtina palikti!
5 G.Laucius ... tikiu tik POLICIJA, kitos atrodo nerimtai, nepatikimai
6 Zenon K... Policija reikalinga nes objektai randasi prie taboro o narkomanai bijo tik policijos
7 Agne A... Kaip taip galima???? JUk pati geriausia apsauga....
8 Kristina B... Kodėl griauti, jeigu yra gerai veikianti sistema? Aš prieš panaikinimą.
9 Dalija G... kas mus saugos jei ne policija,apsaugos policijos darbas manes nenuvyle.
10 Vita G... Esu labai patenkinta sios tarnybos teikiamomis paslaugomis, pasitikiu ja ir noreciau bendradarbiauti toliau.
11 Laimutė S... NEATSISAKYTI POLICIJOS VYKDOMOS ASMENS IR TURTO APSAUGOS FUNKCIJOS
12 Darius L... nesutinku atsisakyti policijos vykdomos asmens ir turto apsaugos funkcijos
13 Antanas p... Nereikia naikinti policijos apsaugos, kuris gerai dirba ir pildo biudžetą.
14 Gediminas G... Siūlau palikti policijos vykdomą asmens ir turto apsaugos funkciją, nes dalis Lietuvos gyventojų liks be jokios apsaugos.
15 G.Zemaitis ... Labai esu patenkintas apsauga ir daug metu naudojuosi sia paslauga.Visi puikiai zinome,kad vagisiai vengia tu objektu,kuriuos saugo apsaugos policija.Privacios firmos nei is tolo negali lygintis.
16 S.Latvėnas ... esu patenkintas teikiamos paslaugos kokybe, nenoriu nieko keisti, policijos apsauga nepalyginamai geresnė ir patikimesnė už kieno nors kito teikiamą apsaugą
17 Almantas V... Aš už policijos vykdomas asmens ir turto apsaugos funkcijas, šiai dienai patikimiausia apsauga
18 a... policija dirba gerai kodel reikia atsisakyti as uz policija
19 Henrikas B... Policijos darbas mus tenkina. Nieko keisti nereikia
20 R.Zvicevičienė ... Aš UŽ policijos vykdomas asmens ir turto apsaugos funkcijas
21 A.Tvaronavičius ... Dauguma vasaros sodybų taps lengvu grobiu plėšikams!!!
22 Valdas K... Siulau neatsisakyti Policijos asmens ir turto apsaugos
23 Vytautas Z... Ši apasauga pilnai mus tenkina, turime turėti pasirinkimo teisę
24 J. S... SIŪLOME NEATSISAKYTI POLICIJOS VYKDOMOS ASMENS IR TURTO APSAUGOS FUNKCIJOS
25 Edvardas S... Manau valdžios institucijos turėtų pagalvoti ar verta papildyti bedarbiu gretas 400 piliečių?
26 V.Vainauskas ... Pritariu,bet yra daug etatu,kurie yra nereikalingi ir daro zala ...
27 Viktoras Ž... Negalima atimti teisės rinktis, o iš policijos papildomų pinigėlių, nes jų valstybė skiria labai nedaug
28 Arunas R... Tik policija gali patikimai saugoti vaikus, turta, bei uztikrinti tvarka. Poto dar ir likusias policijos funkcijas atiduosit i privacias rankas ?
29 I.RAMONIENE ... Butina issaugoti sios policijos vykdomas funkcijas.
30 Dangira M... aš už tai, kad nebūtų naikinama policijos apsauga.Mes ir mūsų vaikai gyvenantys Lietuvoje tirime jaustis saugiai.

Įspėjamieji ženklai prieš trikojus

A.Maceina. Adresuota: Lietuvos Respublikos seimas

Kelių eismo taisyklėse nurodyta, jog kelio ruožas, kuriame įrengti nustatyto greičio režimo pažeidimus fiksuojantys automatiniai prietaisai, žymimi kelio ženklu „Automatinė greičio kontrolė“. Policija naudoja kilnojamus greičio matuoklius apie kuriuos nėra jokių įspėjamūjų ženklų, visoje europos sąjungoje apie tokius "radarus" įspėja ženklai. Taigi iškyla toks klausimas: - Jei jau esame europos sąjungoje ar neturėtų ir įstatymai buti vienodi? Pvz.: iš kur kitų ES šalių gyventojams žinoti apie tokią tvarką Lietuvoje? Ir kas atsakys jei koks kitos ES šalies pilietis važiuojantis tamsiuoju paros metu bus apakintas blykstės ir padarys auto įvykį? Jis nebus įspėtas apie jokius greičio matuoklius. Taigi nestatydami įspėjamūjų ženklų jūs netik nesilaikot KET (nes trikojus jūs taippat įrenginėjat trumpalaikiui naudojimui, sujungiat viską, sutveriat, nebūna juk taip,kad išimat iš bagažines patstatot ir veikia) bet ir keliat avaringas situacijas tamsiuoju paros metu.

KABLYS-KULTŪRAI

Pilietis. Adresuota: UAB Žibosa, Nacionalinė žemės tarnyba, Vilniaus miesto savivaldybė

Prašome, kad Vilniuje, Kauno g. 5, esančių Kultūros rūmų paskirtis nebūtų keičiama iš kultūrinės į administracinę. Prašome, kad pastato bei žemės ant kurios jis stovi paskirčių nesutapimas būtų sprendžiamas kitu būdu, nes akivaizdu, kad pakeitus paskirtį tik laiko klausimas kada bus renovuota pagal naująjį projektą, o tai reikštų, kad miestas neteks dar vienos unikalios, kultūrai skirtos, erdvės. Mes to nenorim! KABLYS - KULTŪRAI!