Parašo atšaukimas peticijoje: „PAAUGLIŲ SEKSUALINIAM IŠNAUDOJIMUI – NE!“