PRIEŠ miško paskirties žemės privatizavimą


Parašų: 0


  • Autorius: Prušinskas
  • Adresuota: Lietuvos Respublikos Seimas
  • Kategorija: Aplinkosauga


Šiuo metu LR seimas ruošiasi svarstyti įstatymą,,Miško paskirties žemės sklypų privatizavimo,,.
Žinant žmogaus mentalitetą -tai dar viena spraga galutinai privatizuoti likusius paežerių,paupių,miškų sklypus siekiant grupinių ar asmeninių interesų.
Bus iškirsti medžiai (žemės plaučiai),sudarkyta paklotė nutiesiant kelius ir kitą infrastruktūrą.Žinduoliams,paukščiams sumažės gyvybinė erdvė,jų gyvenamas arealas. Bus pažeista miško,paežerių,paupių ekosistema-sunaikinta negrįžtamai.
To negalima leisti!!!
Mes MORALŪS LIETUVOS ŽMONĖS reiškiam susirūpinimą ir raginam LR seimą šio įstatymo nepriimti