Pelnymuisi iš Kryžių kalno - NE!

0 PARAŠAI

Kategorija:

[b]Pelnymuisi iš Kryžių kalno - NE![/b]

Mes, nemaža dalis tikinčiųjų ir kitų lankytojų, esame pasipiktinę matydami netvarką unikalioje, pasaulyje tokioje vienintelėje, Lietuvos šventovėje po atviru dangumi – KRYŽIŲ KALNE, esančiame Šiaulių rajone. Į akis nuolat krinta tokie dalykai: žolės, kai kur aukštesnės už pačius kryžius, apgailėtina statulų būklė, daug išvirtusių didesnių kryžių ir mažesnių kryželių. Šie visų pastebimi akibrokštai rodo į galimai neskaidrius Šiaulių rajono valdžios bandymus prisidengiant kilniais tikslais, tokiais kaip projekto [url=http://www.piligrimukelias.lt/]Popiežiaus Jono Pauliaus II piligriminis kelias[/url], įgyvendinimu, plauti valdiškus pinigus.

Šalia Kryžių kalno planuojami grandioziniai darbai, nors rajono valdžia pirmiausia turėtų pasirūpinti išsaugoti kultūrinį paveldą, sutvarkyti aplinką, surinkti šiukšles, o ne planuoti brangiai mokamus darbus, kurie, mūsų manymu, visam laikui suardytų Kryžių kalno dvasią. Esą, reikia griauti prie Kryžių kalno stovinčią avarinės būklės koplyčią, kas, Rajono mero teigimu, kainuotų apie 15 tūkst. litų, kurie jau paskirti, koplyčios vietoje planuojama statyti atminimo lentą ar akmenį, o šalia Kalno turėtų išdygti nauja bažnyčia maldininkų patogumui. Koplyčios nugriovimui pritaria ir Šiaulių vyskupas, tad kyla įtarimas, kad su rajono valdžia šį žinomą dvasininką sieja pernelyg glaudūs ryšiai.

Jeigu išties rengiama dirva Popiežiaus Jono Pauliaus II piligriminiam keliui, ar pirmiausia nereikėtų siekti išsaugoti relikvijų, materialių Palaimintojo Popiežiaus vizito Lietuvoje liudininkų, vienu iš kurių neabejotinai galėtų būti restauruota koplyčia šalia Kryžių kalno? Mūsų, tikinčiųjų, nuomone koplyčiai nuversti numatytos lėšos ir pats šis ketinimas yra pinigų švaistymas, žiūrint iš materialiosios pusės, ir tikra šventvagystė, žvelgiant iš dvasinių pozicijų. Dėl bažnyčios mūsų nuomonė taip pat negatyvi. Manome, kad bažnyčią simbolizuoja pats Kryžių kalnas – naujos statybos, naujų mūro sienų čia nereikia. Vedami gyvo tikėjimo, šventovę Kryžių kalne nuolat kuria ir stato tikintieji iš visos Lietuvos ir pasaulio. Kryžių kalnas ir taip patenkina dvasinius daugelio žmonių poreikius.

Popiežius Jonas Paulius II ragino: „Šį Kryžių kalną turime rodyti visai Europai, visam pasauliui“. Manome, kad šiam iškiliam asmeniui turime atsidėkoti ne statydami naujas bažnyčias visiškai tam netinkamose vietose, bet sutvarkydami koplyčią, kurioje per vizitą Lietuvoje šventasis tėvas aukojo šv.Mišias.

Anot Šiaulių vyskupo, dvasininkai šv. Mišias, esą, turi laikyti po atviru dangumi, o tai nepatogu ir jiems, ir tikintiesiems. Tačiau tam juk visiškai pakanka vienuolyno koplyčios – ne viena dvasininkų delegacija taip ir daro. Jei renginys didesnis, šiam tikslui ir galėtų būti panaudota Jono Pauliaus II koplyčia, jei ji būtų suremontuota. Akivaizdu, jog vieta bažnyčiai šalia Kryžių kalno būtų aukso gysla Šiaulių vyskupijai, nes į bažnyčią užsuktų daugelis į Kryžių kalną atvykstančių turistų, ten paliktų savo aukas, įsigytų kryželių, medalikėlių Kryžių kalnui, religinės literatūros ir pan. Tai nėra blogai, bet bažnyčios pastatas neabejotinai užgožtų patį Kryžių kalną, kuriam infrastruktūros ir taip jau pakanka: atidarytas turizmo informacijos centras, dirba pavieniai prekiautojai religiniais reikmenimis. Iš šventos vietos niekam nevalia pelnytis, o norintiems dalyvauti pamaldose vienuolyno koplyčios visiškai pakanka. Vienuolynas buvo statytas žmonėms, atsiliepiant į popiežiaus prašymą nutiesti broliškus tiltus Europoje. Kunigas Paulius Dainius Vaineikis sakė: „Prisimenu visų mūsų džiaugsmą sujungti Alvernos kalno – kryžiaus paslapties dvasingumo mokyklos – patirtį su didvyrišku ir tradiciniu lietuvių tikėjimo ženklu – Kryžių kalnu“. Vienuoliai pranciškonai, įsikūrę prie Kryžių kalno, turi nepamiršti, dėl ko jie čia buvo pakviesti – kad priimtų į tuos dvasios šilumos namus kiekvieną: ar tai būtų tiesiog sušalęs, ar su pagundomis kovojantis, ar dvasinio patarimo prašantys žmogus. Vienuolyno pastatas turėtų būti skirtas tikintiesiems, o ne atlikti vienuolių rezidencijos funkcijas. Vienuoliai, davę klusnumo ir neturto įžadus, privalėtų vykdyti tai, kuo įsipareigojo Dievui ir žmonėms. Jie turi patarnauti tiek dvasiniuose reikaluose, tiek prižiūrėti pastatą bei Kryžių kalno aplinką, o ne ištaigingai gyvendami tenkinti vien savo poreikius.

Istorija rodo, kad sudėtingais istorijos periodais Kryžių kalnas geriau buvo prižiūrimas pačių slapta jį lankančių maldininkų, nei dabar, institucionalizavus ir įteisinus Kryžių kalno priežiūrą. Galbūt vertėtų grįžti būtent prie tokios Kryžių kalno priežiūros praktikos, nes tikinčiųjų aukos, Rajono savivaldybės ir valstybės biudžetų parama akivaizdžiai panaudojama ne pagal paskirtį arba tiesiog iššvaistoma.

Kviečiame žmones aktyviai nepritarti tam, kas neduotų jokios naudos, bet tikriausiai vien suardytų sakralios Kryžių kalno erdvės aurą. Tai tik grubūs nesiliaujantys garbės ir pasiekimų trokštančių valdininkų bei dvasininkų bandymai kėsintis į lietuvių skausmo ir kančios įprasminimo vietą. Tai netgi šventvagiškais vadintini materializmo užvaldytų kai kurių Bažnyčios hierarchų veiksmai, kuriems reikia užkirsti kelią.

Pasirašydami šią peticiją Jūs pareikšite solidarumą su tais, kurie:

[b]Reikalauja nuolat tinkamai tvarkyti Kryžių kalno aplinką, tam skaidriai panaudojant aukas bei valstybės/savivaldybės finansinę paramą;

Ragina šalia Kryžių kalno esančio vienuolyno tėvus ir brolius pranciškonus intensyviau imtis darbo, kuriam į šią vietą buvo pakviesti: Kryžių kalno tvarkymo ir dvasinių patarnavimų piligrimams;

Siekia išsaugoti Kryžių kalno dvasią nesudarkytą naujų statybų ir vartotojiškumo;

Siekia, kad visame krikščioniškame ir ne tik krikščioniškame pasaulyje unikalios šventovės dvasinė nuosavybė priklausytų tautai ir tikintiesiems, o ne Šiaulių rajono savivaldybės bei Šiaulių vyskupijos klanui;

Reikalauja išsaugoti, iš pagrindų suremontuoti ir dvasinėms-ritualinėms reikmėms vėl imti naudoti medinę koplyčią šalia Kryžių kalno, kurioje vizito Lietuvoje 1993-iasiais metu popiežius Jonas Paulius II laikė šv. Mišias. Taip iš tiesų tinkamai būtų įprasmintas palaimintojo popiežiaus atminimas, koplyčia taptų materialia relikvija ir apčiuopiamu popiežiaus vizito Lietuvoje liudininku.[/b]

Pasirašyti peticiją

# Vardas Komentaras Miestas
1 Bernadeta R...
Kryžių kalno darkymas-nepagarba tiek krikščionybei, tiek pačiai Lietuvai, jos istoriniam paveldui
2 Aldas Š...
"Naisiai" šventvagiškai pasišiukšlino - priešais įvažiavimą į šventą vietą pasistatydami savo reklaminį stendą.
3 Jolanta K...
Nereikia mums ten naujos bažnyčios! Investuokite į Kryžių kalno priežiūrą, į kitas krašto esamas bažnyčias.
4 Voldemaras Z...
Kas čia Šiauliuose daros? Prie bažnyčios lipdo priestatą tarsi vilkui tiktų lapės uodega! - o dabar dar Kryžių kalną kažkam išderkliavot noris?
5 Violeta S...
Negalima ten nieko statyti. Berods kultūros paveldas lygtais ten...
6 Vladas S...
Tikrai nereikalinga dar viena statyba prie Kryžių kalno.

Prašymas atšaukti likusius mokslo metus.

Ž. Vaitkus. Adresuota: Lietuvos Respublikos seimas

Atsižvelgiant į Lietuvoje besimokančių vaikų skaičių, ne visi turi galimybė prisijungti prie interneto, dienynai ,,lūžta" nuo per didelio apklausos skaičiaus, šalyje yra per 300 tūkst. mokinių, serveriai negali prijungti visų vienu metu. Pirmąją dieną nuotolinis ugdymo procesas prasidėjo su rimtais trukdžiais – nebepasiekiamos nuotolinio mokymo platformos, neveikia elektroninis dienynas. Švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius jau prakalbo apie galimybę mokslo metus nutraukti anksčiau ir vaikus perkelti į kitas klases. „Mokslo metai kai kuriose šalyse yra užbaigiami, vaikai perkeliami į kitą klasę su mintimi, kad kitais metais mokymosi procesas bus intensyvesnis. Tokius variantus mes taip pat svarstome. Yra sudaryta komisija, kuri per porą savaičių turėtų įvertinti visas aplinkybes“, – pirmadienį LRT radijui sakė A. Monkevičius. Ministerijos duomenimis, trūksta apie 18 tūkst. kompiuterių vaikams iš šeimų, kuriose yra keli mokiniai

Prieš 5G tinklo įrengimą Lietuvoje, dėl galimai itin pavojingų žmogaus organizmui mikro (mili) bangų

Vilius Krivickas. Adresuota: Lietuvos Respublikos Seimas, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija

5G ryšiui naudojamos aukšto dažnio elektromagnetinės bangos, kuriomis iš ryšio antenos į išmanųjį telefoną ar kitą įrenginį yra perduodama informacija. Tokiu pat būdu, tačiau žemesnėmis bangomis veikia ir 4G ryšys. 5G privalumas – kone iki 20 kartų didesnis informacijos perdavimo greitis. Tačiau kuo aukštesnis bangų dažnis, tuo joms sunkiau sklisti miestuose. Aukšto dažnio bangoms sudėtinga įveikti kliūtis, pavyzdžiui, gyvenamųjų namų sienas, todėl nenutrūkstamam ryšiui užtikrinti reikalingas didesnis antenų skaičius, nei eksploatuojama šiuo metu. 5 G šalutiniai efektai : padidėjusi vėžio rizika, ląstelinis stresas, ląstelių struktūriniai ir funkciniai pakitimai, reprodukcinės sistemos sutrikimai, mokymosi ir atminties deficitas, neurologiniai nukrypimai, kenkia viskam, kas gyva : tiek augmenijai, tiek gyvūnijai, tiek žmonėms. Tam tikros signalo charakteristikos sukelia biologinius ir sveikatos nukrypimus. (pulsacija, poliarizacija). Pasaulio sveikatos organizacijos tarptautinė tyrimų agentūra tyrinėjanti vėžinius susirgimus klasifikuoja tai kaip galimybę kancerogeniniams atsiliepimams žmogaus organizmui. Praeitais metais, 30 milijonų dolerių Amerikos nacionalinės toksikologijos programų studija rado aiškius įrodymus, kad per du metus naudojant telefoną pakyla vėžinių ląstelių skaičius laboratorinėse pelėse ir žiurkėse. Naujausia 5G technologija skleis milimetrines bangas, kurioms reikės siųstuvų kas 100-200 metrų, tokiu būdu patalpins žmones į milimetrinių bangų radiaciją. Tokios bangos anksčiau buvo naudojamos suvaldyti ir kontroliuoti minias. Milimetrinės bangos yra labiausiai sugeriamos per kelių milimetrų žmogaus odą. (Vaikų oda dar plonesnė ir juos bangos paveiks dar labiau). Trumpas tokių bangų naudojimas gali atsiliepti psichologinei žmogaus būsenai, pakenkti periferinei nervų sistemai (to įtakoje išsivysto melonoma (vėžys)), taip pat kenkia akims- akių melonoma. Kenkia vaisingumui. Kadangi 5G yra nauja technologija, jos tyrimai yra visiškai nauji, tačiau jau ištriti 2G ir 3G ryšiai, kurie daro žalą žmogaus organizmui. Ir tai yra įrodyta. 4G ryšio šalutinis poveikis taip pat nėra galutinai ištirtas. 5G ryšys artimoje ateityje nepakeis 4 G ryšio. Jis jį papildys, tačiau rizika žmogaus sveikatai padidėja daugybę kartų. Nepamirškim, kad 5G antenos stovės ten kur mes gyvename, dirbame ir kur žaidžia mūsų vaikai. Reziumuojant, negalime nepritarti 250 mokslininkų, medicinos daktarų ir jų rekomendacijoms, kurie pasirašė prieš 5G tinklą. Nes tai padidins elektromagnetinių radiobangų kiekį, kuris yra žalingas žmonėms ir aplinkai. Ir tai yra įrodyta. Nebūkime kvaili, ir neleiskime, kad su mumis darytų eksperimentus. Tai pažeidžia ir sveikatos ir žmogaus teises. Lietuva galimai pasirinkta kaip pilotinė šalis 5G ryšiui bandyti, kadangi kitos šalys niekur neskuba ir galimai supranta 5G ryšio žalą žmogaus organizmui. Daugiau informacijos anglų kalba: http://www.5gappeal.eu/

Prašymas atšaukti 2020 metų Valstybinius Brandos egzaminus.

S. Kaunelis. Adresuota: LIetuvos Respublikos seimas

Dėl susiklosčiusios situacijos (Covid-19 viruso) Lietuvos Respublikos abiturientai kreipiasi į vyriausybę su prašymu atšaukti 2020 metų Valstybinius Brandos egzaminus, savo prašymą grindžiame toliau išvardintais argumentais: Nuotolinis mokymas nesuteiks tokios pačios mokymosi kokybės kaip mokymas gyvai. Dauguma mokytojų yra senyvo amžiaus žmonės, kurie jei ir turi priėjimą prie nuotolinio mokymosi priemonių, tikrai nėra pajėgūs jomis adekvačiai operuoti. Tad iš nuotolinio mokymo, geriausiu atveju telieka nuotoliniu būdu perteikti namų darbai, be jokio dėstymo elemento. Natūraliai kyla klausimas: ar mokiniai pasiruoštų egzaminams, jei atėję į ugdymo įstaigas tegautų užduotis, be jokio paaiškinimo kaip jas atlikti? Egzaminų nukėlimas sukelia abiturientas papildomą stresą. Stresas, kaip žinoma ir taip stiprus faktorius, kuris įtakoja mokinių pasiekimus egzaminų metu, būtų tik dar labiau sustiprintas neužtikrintumo dėl žinių, įgytų atliekant pasiruošimą namų salygomis, bei dėl suspausto egzaminų grafiko. Šių veiksnių įtakotas streso faktorius, smarkiai atsilieptų abiturientų rezultatams. Vasaros vidurys nėra tinkamas egzaminų laikymui dėl laiko sąlygų, mat ugdymo įstaigos nėra pritaikytos operuoti vasaros metu, jose nėra sistemų, kurios užtikrintų darbui tinkamą temperatūrą. Nekyla abejonių, kad karštis tikrai neigiamai prisidėtų prie ir taip demoralizuotų abiturientų stovio. Stojimai į universitetus galėtų būti vykdomi pagal mokinių III-IV klasių vidurkius, nes dažniausiai vidurkiai yra panašūs į egzaminų išlaikymo rezultatus, mokiniai dirbdami nuotoliniu būdu galėtų gauti įvertinimus. Priešingu atveju nepasiruošę, streso apimti ir karščio veikiami abiturientai egzaminus išlaikytų žymiai praščiau nei leidžia jų tikrieji sugebėjimai. Toks jų žinių vertinimas būtų neadekvatus ir amoralus, didžiai neteisingas jaunosios kartos atžvilgiu.

Grožio paslaugų teikimas karantino metu

S. Norgėlaitė. Adresuota: Lietuvos Respublikos seimas

Dėl susiklosčiusios karantino situacijos Lietuvoje, visi grožio srities specialistai liko be darbo ir vienintelio savo pajamų šaltinio. Taip, valdžia pažadėjo paramą, tačiau visiems akivaizdu, kad už tokią sumą, kurią mes gausime, nebus įmanoma ne tik pragyventi, bet retam kuriam užteks ir patalpų nuomai sumokėti. Todėl siūlome, pakeitus ir sugriežtinus mums įprastas darbo bei saugos sąlygas grožio salonuose, tęsti savo veiklą, nors ir mažesniais tempais, bet svarbu, kad vyktų judėjimas ir žmogus, dirbantis pagal individualią veiklą, gautų bent minimalias pajamas. Siūlome patalpoje, kurioje teikiama paslauga dirbti tik po vieną žmogų priimant tik su išankstine rezervacija; nepriimti per anksti sekančio kliento, kad nesusidarytų laukiančiųjų eilė; priimti klientą tik su apsauginėmis pirštinėmis ir veido kaukėmis; dirbti tik su darbo rūbais bei apsauginėmis priemonėmis; po kiekvieno kliento dezinfekuoti visus paviršius, įrangą bei įrankius (kas yra įprasta). Užkirskime pogrindinę veiklą, leisdavi žmonėms saugiai dirbti!