Del piliečių paramos, renkant parašus, referendumo sušaukimui teismų sistemos pertvarkos klausimu

0 PARAŠAI

Adresuota: Lietuvos Sajudis
Kategorija:

2009 m. „EUROBAROMETRO“ tyrimai rodo, kad ES valstybių tarpe Lietuva atsidūrė paskutinėje vietoje pagal visuomenės pasitikėjimą teismais. Šiandien pasitiki teismais vos 15 %. Lietuvos gyventojų, nepasitiki per 78 %.

Nepasitikėjimo teismais priežastys:

1. Lietuvos teismai suformuoti buvusių sovietinių teisininkų, visiškai atsiribojant nuo visuomenės. Į teismų įstatymą jie įrašė nuostatas, kurių Konstitucijoje nėra, kad teisėjais privalo būti tik profesionalai. Tokios nuostatos nėra ir Europos Tarybos ministrų komiteto rekomendacijoje Nr. R(94)12. priimtoje 1994m. spalio 13 d., kurioje kalbama apie teisėjų nepriklausomumą. Kitaip tariant, tiek Konstitucijoje, tiek ir rekomendacijoje paliekama vietos ir neprofesionaliems teisėjams: prisiekusiųjų žiuri, taikos teisėjams bei tarėjams. Be to, mūsų teismai pasiskelbė savivaldą. Tokios nuostatos nėra Konstitucijoje ir Europos Tarybos rekomendacijoje. Savivalda gal būtų ir teigiamas reiškinys, bet tik tuo atveju, jeigu teismai būtų suformuoti laikantis demokratiškų principų. Dabartinė teismų savivalda tik pagilina jos izoliaciją nuo visuomenės, sudaro sąlygas plisti korupcijai. Lietuvos gyventojai teismus priskiria prie labiausiai korumpuotų institucijų. („Transparency International“: Lietuva – korupcijos pirmūnė 2010-12-09 www.alfa.lt/straipsnis/10429024/).

Savo nepasitikėjimą teismais visuomenė pradėjo reikšti teismų sprendimų nepaisymu. Tai jau aiškus teismų, o tuo pačiu ir valstybės degradacijos požymis.

Teismų reformos klausimai, siekiant juos demokratizuoti integruojant visuomenės atstovus į šią sistemą, buvo keliami nuo 2002 metų. Tačiau tam įnirtingai priešinosi Seimas, Vyriausybė, dalis teisėjų, Teisės instituto bei Teisės universiteto mokslininkai. Pagrindiniai jų motyvai: Lietuvos žmonės dar nesubrendę tokiai reformai, nes neturi dvasinės kultūros, Lietuva dar yra tik pereinamajame laikotarpyje į demokratiją, kad tarėjų institucija yra sovietinis palikimas, kad ši institucija nenumatyta Konstitucijoje. Vėliau prezidentės patarėjai „įrodė“, kad Lietuva per daug maža valstybė, neturi pakankamai lėšų, kad galėtų naudotis tokia privilegija.

Platesnių diskusijų šiuo klausimu prezidentūroje, Seime ir Vyriausybėje buvo vengiama, nes sunku buvo pagrįsti diskriminacinį visuomenės atstovų pašalinimą iš Lietuvos teismų sistemos, kai demokratinėse valstybėse neįsivaizduojami teismai be visuomenės atstovų.

2007 m. Lietuvos Sąjūdžio ir Lietuvos Žmogaus teisių gynimo asociacijos iniciatyva buvo paruoštas kai kurių Konstitucijos straipsnių pakeitimo bei papildymo įstatymo projektas, kurį priėmus būtų galima visuomenės atstovus – tarėjus įtraukti į Lietuvos teismų sistemą. Dar praėjusios kadencijos Seimas po pateikimo šiam projektui pritarė. Šiam projektui pritarė ir praėjusios kadencijos Vyriausybė. Tolesnė svarstymo eiga sustojo, nes baigėsi Seimo kadencija.

Naujai išrinkto Seimo narių grupė (47 Seimo nariai), kaip to reikalauja 147 Konstitucijos str., 2009-10-22, pateikė Seimui svarstyti kai kurių Konstitucijos straipsnių pakeitimo bei papildymo įstatymo projektą (reg. Nr. XP – 2228(2) ,Taciau 2010 m. lapkričio 24 d. Seimo Teisės ir teisėsaugos komitetas, ignoravo Seimo narių konstitucinę teisę, bendru sutarimu nutarė klausimo svarstymą atidėti neribotam laikui.

Rezultatų nedavė ir ankstesnis kreipimasis į Prezidentę. Gautame Prezidentės kanceliarijos atsakyme pabrėžiama, kad Konstitucijos keitimo iniciatyvos teisė Prezidentei nėra suteikta (raštas 2009-09-30 Nr.(8D-357)-2D-5587).

Kaip matome, toliau tęsti konstruktyvią diskusiją apie teismų pertvarką neįmanoma, nes tai nepriimtina Seimo daugumai ( tik apie 60 Seimo narių palaiko nuostatą dėl visuomenės atstovų dalyvavimo teismų sistemoje), vyriausybei ir prezidentūrai. Telieka vienas, konstitucinis kelias problemos sprendimui – pačiai visuomenei imtis iniciatyvos demokratizuoti pagrindinę valdžios struktūrą – Teismą.

Visuomenei tokią teisę suteikia 147 Konstitucijos str., t. y. referendumas.

Piliečių referendumo iniciatyvos teisė įgyvendinama 300 tūkstančių turinčių rinkimų teisę piliečių reikalavimu. Pagal Referendumo įstatymo 10 str. 1 punktą pirmiausia sudaroma piliečių referendumo iniciatyvinė grupė, kurios uždavinys – paruošti sprendimo tekstą. Šiuo metu tokiai grupei formuoti priėmė nutarimus visuomeninės organizacijos: Lietuvos Sąjūdis, Lietuvos Žmogaus teisių gynimo asociacija, Lietuvos Žmogaus teisių asociacija, Lietuvos Laisvės kovotojų sąjunga. Minėtos organizacijos delegavo savo atstovus į iniciatyvinę grupe.. Sprendžiant teismų problemą referendumu, apsiriboti vien tarėjų institucijos įteisinimu jau netikslinga, nes atstatyti demokratiją teismuose, o tuo pačiu ir valstybėje, vargu ar pavyktų. Tai būtų galima padaryti tik visuomenei sudarius galimybę išsirinkti Teismą - pasirinkimo galimybė yra gana didelė. Į Konstitucijos pakeitimą bei papildymą numatoma įtraukti tokias nuostatas: renkami teisėjai, renkami tarėjai, renkamas Auksčiausiasis teismas, renkamas generalinis prokuroras.

Šiuo metu ruošiamas Konstitucijos pataisų įstatymo projektas. Su paruoštu įstatymo projektu bus supažindinta visuomenė.

Parašu rinkimui reikalinga visuomenes parama. Iniciatyvinės grupės koordinacinė taryba kreipasi i Lietuvos žmones prašydama registruotis piliečius sutinkančius rinkti parašus referendumo sušaukimui teismų pertvarkos klausimu. Tik užsiregistravus reikiamam parašų rinkėjų skaičiui (apie 10 tūkstančių) referendumo procedūra bus tęsiama toliau.

[url=http://www.alfa.lt/straipsnis/10429024]http://www.alfa.lt/straipsnis/10429024[/url]

# Vardas Komentaras
1 Neskelbiama Pritariu, kadangi visiškai išsibalansavus temidė..
2 Neskelbiama Visas bylas turi spręsti Garliavos Klano Gatvės Patvorio Aukščiausiasis Teismas
3 Neskelbiama Noriu matyti teisybe ir istatymai butu taikomi visiems vienodai ir dar daug daug ko...
4 Neskelbiama Teisingumas turi būti paremtas tiesa. O teisė - tarnauti teisingumui.
5 Neskelbiama Yra butina atstatyti teisingumo jausma Lietuvoje, kitaip greitai tapsime mongoloidine/rusiska diktatura.
6 Neskelbiama Violetinių patvorinių pedofilų iniciatyvoms nepritariu!
7 Neskelbiama Svarbu kiekvienam piliečiui nesitaikstyti su žmogaus teisių pažeidimais
8 Neskelbiama Būtinai reikia, nes dabar žmogus negali ne tik apsiginti, bet ir advokatai pasipelno, bet paprasto žmogaus neapgina.
9 Neskelbiama Dėl referendumo sušaukimo teismų pertvarkos klausimo
10 Neskelbiama Būtina į visuomenės nuomonę atsižvelgti ir įvesti griežtą teisėtvarkos kontrolę ir atsakomybę prieš visuomenę.
11 Neskelbiama Labai noreciau prisiekusiuju teismu Lietuvoje, gal vis tik teisybe ir rastume tada
12 Neskelbiama Reikalinga radikali teismų reforma. Tik kur naujų teisėjų reikės gauti? Jie privalo būt renkami tiesiogiuose ir visuotiniuose regionių ar savivaldybių rinkimuose, kaip ir tarėjai, ar prisiekusieji.
13 Neskelbiama Jeigu yra kažkokios nuostatos, prieštaraujančios konstitucijai, tai visi jas privalome laikyti niekinėmis.
14 Neskelbiama daug neteisybes teismuose. reikia juos pertvarkyt>
15 Neskelbiama Lietuva nėra nei teisinė, nei demokratinė valstybė, kadangi tos demokratijos neatkūrė nes neatstatė istorinio teisingumo, kuris yra demokratijos pagrindas. Lietuvos teisėsauga- sovietinis palikimas
16 Neskelbiama Seimas yra svarbiausia istatymų leidybos ir vykdomosios valdžios kontrolės institucija. Be Seimo iniciatyvų ir paramos valstybėje įvesti tvarkos beveik neįmanoma,reikaling. Seimo nario atšauk. įstat
17 Neskelbiama Referendumo reikia panaikinti VSD, kaip dirbančią prieš Lietuvą.
18 Neskelbiama Nepriklausomybė be teisingumo tai tikgraži vėliavėlė.
19 Neskelbiama Mano sūnus gynė mane nuo girto užpuoliko mūsų kieme. Sūnus nukentėjo labiau, buvo suspardytas, padarytas apysunkis kūno sužalojimas, suklastota ekspertizė, bet į tai Kauno r. teisėjas kalkauskas nusis
20 Neskelbiama Dabartiniai Lietuvos teismai nevykdo teisingumo ir aš jais 100 % nepasitikiu.
21 Neskelbiama Kur yra Garbę turinčių Lietuvos teisėjų tekstai - tiek šios, tiek daugybės kitų bytlų klausimais? Nejaugi teisėjai nebeturi minčių, ar bijo savo šešėlio? Negi Garbė šiandieniniams teisėjams - visvien?
22 Neskelbiama Pertvarka būtina. Reik pašalinti okupacinio režimo teisėjus ir skirti naujus, nepriklausomybės metu baigusius mokslą
23 Neskelbiama pirmiausia reilia surengti referenduma apie visu Lietuvos valdziu ir teisesaugu patraukimo baudziamon atsakomyben ir pareikalauti is ju atlyginti zala, padaryta lietuvai
24 Neskelbiama Jei nebus daromos permainos, teismai "prisisauks sau giljotina"
25 Neskelbiama Nepasitikėjimas teismais atima tikėjimą valstybe.
26 Neskelbiama kodėl tai nepadaryta anksčiau? tiek žmonių givybių galima buvo išgelbėti.
27 Neskelbiama Prezidentė sveikino prancuzą Bastilijos metinių proga.Ar nebus demaršas kitą kadenciją?
28 Neskelbiama Būvusių koloborantų vaikus teismuose turi pakeisti Nepriklausomos Lietuvos teisininkai baigę mokslus užsienyje.
29 Neskelbiama Liekantys Tėvynėje turime keisti apgailėtiną situaciją visi drauge, kitaip bus tik blogiau.
30 Neskelbiama Lietuvos labui teismai privalo būti pertvarkyti.Šiandieniniai teismai korupcijos vystymosi ir valstybės žlugimo garantas

Už Dumsių kopos išsaugojimą (260)

N.Žvilienė. Adresuota: Lietuvos Respublikos seimas, Krašto apsaugos ministerija

Mes, žemiau pasirašiusieji, NESUTINKAME su karinio poligono ir karinio mokymo...

Dėl Aplinkos apsaugos departamento direktorės Olgos Vėbrienės grąžinimo į pareigas bei nepasitikėjimo pareiškimo ir interpeliacijos procedūros inicijavimo Aplinkos ministrui Simonui Gentvilui (120)

J.. Adresuota: Lietuvos Respublikos Prezidentui Gitanui Nausėdai Lietuvos Respublikos Ministrei Pirmininkei Ingridai Šimonytei Lietuvos Respublikos Vyriausybei Lietuvos Respublikos Seimui Lietuvos žurnalistų sąjungai

Aplinkos ministras Simonas Gentvilas 2021-04-09 netikėtai ir dėl abejotinos...

Nacionalinė gedulo diena gerb. Maestro Ostapenko netekčiai paminėti (6)

Ervinas. Adresuota: Lietuvos Respublikos seimas

2021-04-14 Netekome visiems gerai pažįstamo, širdžiai artimo draugo, bičiulio, nuostabaus...