DK 187 straipsnio panaikinimas


Parašų: 0Panaikinti Darbo Kodekso 187 straipsnį - Darbo užmokesčio minimumas [url=http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=404220#straipsnis187]http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=404220#straipsnis187[/url]
Straipsnis:
- suvaržo asmens laisvę rinktis (darbdavys privalo diskriminuoti nekvalifikuotus darbuotojus, ir darbuotojas negali legaliai dirbti už mažesnį atlyginimą)
- iškreipia/paneigia laisvą rinką (rinkos dalyvių išlaidos darbuotojams vienodos)
- didina socialinę atskirti (nekvalifikuotiems asmenims sunkiau rasti darba, nes jis galbūt nevertas tokio atlygio)
- didina bedarbystę (daugiau nekvalifikuotų darbuotojų be darbo)
...
- nėra nei vieno teigiamo aspekto šiame straipsnyje

Trumpai paaiškina Milton Friedman: http://www.youtube.com/watch?v=ca8Z__o52sk