Parašo atšaukimas peticijoje: „tyčiojimasis iš bedarbių“