Parašo atšaukimas peticijoje: „GRĄŽINKIT VILTIES CHORĄ!!!“