VSAKIS - NE!!!

LR finansų ministerija sukūrė naują VSS konsolidavimo sistemą VSAKIS, kuria turi pradėti dirbti VSS buhalteriai. Šiai sistemai įsisavinti nebuvo jokių seminarų ar apmokymų, sistema predėjo veikti tik 2011-03-28, o duomenis suderinti ir tvirtinti privaloma atitinkamai iki 2011-05-02 ir 2011-05-11. VSS buhalteriai nepritaria tokiam skubotam VSAKIS diegimui.

Pasirašyti peticiją

# Vardas Komentaras Miestas Pasirašymo data
1 Jonata Luk... didžiausia nesamonė ir siaubingas papildomas neapmokamas darbas
2 Irma ... Blogai ,kad nėra programos baigtumo, didžiulis papildomas daug laiko užimantis darbas,būtinas apmokėjimas, nes dirbame vienas buhalteris, visose srityse
3 G.P. ... VSAKIO viduje nėra tvarkos,laiškai per dieną gaunami 1-3 ,nespėjame taisyti vienos formos paskui kitą.Reikia pasodinti JUOS pačius ,kad padirbėtų patys. pa
4 R.M ... Pirmiausia reikalinga,kad VSAKIS savo viduje susitvarkytų apskaitą ir tik tada galėtų reikalauti iš buhalterių duomenų susijusių su tarpusavio operacijų suderinimu ir duomenų suvedimu.O suderinimo
5 Nijolė Čyp... Jokios naudos, tik l.dideli pinigai išleisti programoms, būkime tolerantiški, taupykime visi
6 A.Kurmanavičienė ... reikia pasodint prie kompu reiktu tuos, kurie sugalvojo tokia nesamone
7 V.Aranauskienė ... kiek dar bus nevertinamas eilinio buhalterio darbas
8 Nijolė Šev... blogai veikianti sudėtinga sistema su nuolatiniais pakeitimais ir be suprantamų paaiškinimų
9 Aldona Lan... VSAKIO diegti skubotai negalima.Reikia seminarų del apskaitos bei darbo su VSAKIO programa.
10 Lina ... Tokios beprasmybės, betikslio kruvino darbo rezultatas Lietuvos mastu bus niekinis, nes fiziškai neįmanoma visko atlikti kokybiškai ir laiku, juk tie patys žmonės ir metines ataskaitas rengia