Vakarų civilizacijos agresija prieš Libiją- mes prieš!

Istorija kupina pavyzdžių kai valstybių vadovai, siekdami maskuoti savo impotenciją ekonomikos klausimais- sukurdavo menamą priešą dėmesiui nukreipti. Todėl puikiai suprantame, kodėl labiausiai skandaluose paskendę du Europos politikai- staiga tapo pagrindiniais karo Libijoje vėliavnešiais. Savo pačių šalyse neturintieji kitų galimybių išlikti valdžioje- nesugalvojo nieko kito, kaip paskelbti naują kryžiaus žygį prieš musulmoniškąjį pasaulį.
Jei kryžiuočių vėliavnešiai būtų tikri vyrai, pasiimtu po ginklą į rankas, ir eitu savo pretenzijas išsakyti tiesiogiai garbaus amžiaus M.Kadafiui. Tačiau tam jie aiškiai per skysti. Visą ką jie sugeba- iš pasalų žudyti musulmonų vaikus ir moteris.
Ko siekiate naujieji karo apologetai- jokia paslaptis:
1. Juodžiausiu iš visų įmanomų būdų- susikrauti politinį kapitalą.
2. Pratuštinti savo senstelėjusios ginkluotės sandėlius- tuo garantuojant riebius užsakymus kariniam-pramoniniam kompleksui.
3. Nuversti M.Kadafi, pasodinti savo marionetę- ir taip perimti Libijos resursų valdymą.
4. Užuomazgoje užkirsti kelią bet kokių šalių bandymams įsivesti auksų dengtą valiutą, eliminuojančią vienų šalių galimybes gyventi kitų šalių sąskaita.
Savaime suprantama- už viską sumokėsime mes:
1. Brangiau mokėsime už naftą. Didžiausia tikimybė, kad karui pasibaigus- Libijos naftos gavyba bus sunaikinta.
2. Nusviedę Libiją į akmens amžių- būsime priversti organizuoti humanitarinę pagalbą milijonams iki tol pasiturinčiai gyvenusių žmonių,
3. Žudydami musulmonų vaikus ir moteris- papildysite radikalių musulmonų gretas. Už mokesčių mokėtojų pinigus- Jūs tikrai pasirūpinsite sustiprinta apsauga. Reiškia: visas radikalų įniršis bus nukreiptas į negalinčius apsiginti. Į mus.
4. Sustiprinę radikalųjį judėjimą- būsime priversti imtis prevencinių priemonių. Kiek tai mums kainuos- aiškinti nereikia. Užtenka žvilgtelėti į sumą, kurią iki šiol JAV išleido kovai su terorizmu.
5. Sustiprinę radikalųjį judėjimą- sekančiu žingsniu apkarpysite mūsų demokratines teises. Civilizuotame pasaulyje plinta masinė paranoja, kuri galų gale baigsis totaliu sekimu. O prasidėjo viskas nuo kėsinimosi į musulmonų kraštuose esančius išteklius.
6. Bombų pagalba sėdami „demokratines vertybes“ musulmoniškuose kraštuose- stiprinate ne tik radikalų musulmoniškąjį judėjimą. Negi taip sunku įžvelgti- tuo pačiu steroidais šeriate iš tamsybių prisikėlusius nacius pačioje Europoje.
Ir viskas dėl to, kad saujelė išrinktųjų dar praturtėtų, o bepročiai politikieriai susikrautų politinį kapitalą? Mes kategoriškai nesutinkame. Esame tie Europos gyventojai, kurių vardu jūs žudote Libijos vaikus ir moteris. Todėl turime visas teises viešai pareikšti: ginklais barškinantys bepročiai- gana už mūsų pinigus spręsti savo asmenines problemas!
Mes netylėsime, kai demokratijos skraiste prisidengę išgamos- žudo Libijos vaikus.
Nesileisime kvailinami J.Gebelso metodais veikiančios propagandinės mašinos. Puikiai žinome kieno ji išlaikoma, kieno interesus atstovauja ir kiek kartų iki ausų apsimelavo.
Visi silpnapročiai, mūsų resursus naudojantys ne mūsų gerovei kelti, o Libijos vaikų ir moterų žudynėms- visiems laikams turi būtų pašalinti iš politinės arenos.
Visi išgamos, dirbtinai sukūrę pretekstą, ir užpuolę niekam negrasinusią Libiją- Tarptautinio tribunolo turi būti teisiami kaip karo nusikaltėliai.
Netoleruosime situacijos, kai vardan grobuoniškų siekių užvaldyti negalinčių apsiginti šalių resursus- be perstojo kiršinami musulmoniškasis ir krikščioniškasis pasauliai.
Mūsų demokratija akivaizdžiai vis dažniau remiasi fašistine ideologija. Bet koks žmonių skirstymas į bet kokias grupes (į patinkančius ir naikintinus, į musulmonus ir krikščionis, į NATO šalininkus ir priešininkus- ir taip be galo), siekimas visomis priemonėmis sukurti vienodai įvykius traktuojančių minią- yra ne kas kita, o fašistinės ideologijos pagrindai.
Mes turime tik vieną Žemę- ir joje pakanka vietos visiems. Nepriklausomai nuo religijos, odos spalvos ar kalbos- visi esame lygus prieš Dievą. Tuos, kurie pasijuto aukščiau Dievo, ir mano, kad jiems leidžiama žudyti vaikus ir moteris vien tam, kad užgrobti Dievą kitu vardu garbinančiųjų resursus- paprasčiausi Šėtono pasiuntiniai.
Reikalaujame nedelsiant nutraukti karinius-puolamuosius veiksmus Libijoje.
Reikalaujame nedelsiant nutraukti bet kokią paramą sukilėliams, ir užtikrinti saugų jų pasitraukimą iš šalies. Jei jau patys sukūrėte ir apginklavote šiuos sukilėlius- elementarus žmoniškumas reikalauja jais pasirūpinti.
Reikalaujame NATO veiksmais garantuoti sienų kontrolės apsaugą, siekiant išvengti tarptautinių ginklų tiekėjų įtakos mūsų vardu inicijuoto konflikto zonoje.
Esamai situacijai objektyviai įvertinti, reikalaujame nedelsiant į Libiją nusiųsti tarptautinius stebėtojus iš SNO, įvairių pasaulio vyriausybių ir organizacijų. Gana to jūsų skleidžiamo melo- mes reikalaujame tiesos.
Reikalaujame nedelsiant pradėti tiesiogines derybas su Libijos vyriausybe dėl kompensacijos dydžio nustatymo už petys petin kariaujančių NATO ir Al Qaeda sugriautą Libijos infrastruktūrą, bei suderinti kompensacijos išmokėjimo terminus.
Reikalaujame neatidėliojant sukurti Libijos atstatymą koordinuojančią komisiją iš Libijos vadovybei priimtinų pasaulio piliečių, valstybių atstovų.
N.Sarkozi ir S.Berlusconi! Prisidedame prie prakeiksmų, kuriuos jūsų adresu siunčia savo vaikus apraudančios Libijos motinos. Tegu pragare su jumis aiškinasi musulmoniškasis ir krikščioniškasis Šėtonai.
Nesame nei už M.Kadafį- nei prieš jį. Absurdiška remtis po kiekvienu susimokančiu gulančia žiniasklaida, ir daryti kokias tai išvadas kas kiek teisus. Nesiruošiame diskutuoti kuri pusė kiek nužudė vaikų. Faktas tai, kad vaikai kenčia ir žūstą- ir dėl to kalti išimtinai tik šį konfliktą išprovokavę, bei petys petin kariaujantys NATO ir Al Qaeda:
http://www.youtube.com/watch?v=S8SOVpmpUNQ
http://www.youtube.com/watch?v=cdUlIPfiNII&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=mmA3wH2_40E&NR=1
Atsiprašome už ne visai „civilizuota“ forma surašytą tekstą. Tuo pačiu prašome supratimo: kitokio balso neišgirs rutinoje paskendę žmonės, įpratę naudotis tik „demokratinės“ propagandos ant lėkštutės pateikiama informacija. Žiniasklaida gyvena iš sensacijų. Pasinaudokime tuo savo nuomonei plačiau paskleisti.
Kviečiame pasirašyti po kreipimusi visus, kuriems karas nesukelia euforijos, nesutrikdo gebėjimo mąstyti savarankiškai bei pamatyti akis badančią tiesą: Libijos karas- tai standartinis scenarijus, pagal kurį „civilizuotas pasaulis“ tvarkosi negalinčiose savo resursus apginti šalyse.
Šiuo kreipimusi nepajėgsime nutraukti NATO agresiją. Tačiau bent jau palaikysime karo niokojamos Libijos gyventojus, ir musulmoniškajam pasauliui nusiųsime žinute- ne visi europiečiai demokratijos mokosi iš A.Hitlerio „Main Kampf“:
„... tuomet, kai paaiškės, kad tokia Vokietija nesugeba tinkamai pamaitinti savo tautos- įgausime moralinę teisę užgrobti svetimas žemes. Tuomet kardas virsta plūgu, tuomet ant karo ašarų auginame ateities kartas maitinsiančią duoną...“

# Vardas Komentaras
1 Danielius
Pritariu šiai Peticijai.Šalin rankas nuo Libijos!
2 V.
NATO ir JAV - grobikai ir agresoriai. Gėda, kad Lietuvos valdžia lenda jiems į vieną vietą
3 Tomas
Prakeikti kruvini NATO agresoriai, šalin rankas nuo Libijos!!
4 G.
Lygiai taip pat NATO ir JAV kareivos diegia “demokratiją” Afganistane ir Irake.
5 Antanas
Platoka. B8tinas kreipimasis ir 5 JT, kurios rezoliucija dangstmasi tuos nusikaltimus vykdant.
6 Armūnas
XXI amžiaus gėda! Kas jums davė teisę kištis į suverenių valstybių reikalus? Beje, JT mandatas nesuteikė jums teisės bombarduoti miestus.
7 V.Urbel
Peržengtos visos JT nustatytos rybos, NATO patys tapo terroristais.
8 Christian
Jus kremliau finansuojami pacifistai eikit seko pjauti ar emigruokite.
9 Linas
Pritariu esminiams p. teig., nors jos forma nevykusi. Trūksta ir svarbių akcentų. Be to, palaikau teisėtą Lib. valdžią,teisėtą šalies vadovą Muʿammar al-Kiaddāfī, kovojančius savo (ir mūsų) laisvę.
10 Arnoldas
Vyksta WW3 ir vel zydu tautybes (Sarcozy) ji pradejo...kodel?
11 E.Kavaliauskė
Palaikau 100%. Teprasmenga skradžiai NATO su savo vadais ir jų apetitais..
12 A.Tumėnas
Sutinku. Pageidaujantys prisidėti prie kreipimosi redagavimo ir vertimų- užsukite į FB Žaliasis Aljansas.
13 Vitas
Peticiją reikia šiek tiek redaguoti: krenta į akis rašybos skirybos klaidos, reikalingi tarpeliai tekste tarp pastraipų („oras“ akiai), reikalingas įvadas; atrodo lyg trūktų teksto.
14 Vilgelmas
Dievas, matyt, yra vienas nesvarbu, kaip jį vadina musulmonai, krikščionys ir kt. Ir visgi globoja ginančius savo šalį. Tegu padeda ir toliau, laikykitės liviai, prieš NATO...
15 Vaidas
Sutabdome Amerikos melo propaganda pries suverenia Libija! Amerika su NATO okupuoja Libija!
16 Skaidre
Prisidedame prie prakeiksmų, kuriuos jūsų adresu siunčia savo vaikus apraudančios Libijos motinos. Tegu pragare su jumis aiškinasi musulmoniškasis ir krikščioniškasis Šėtonai!!!
17 Laurynas
nato - neturinti analogu teroristine organizacija. liertuvai reikia isstoti is jos.
18 Anti
Vel prasidejo imperialistine era.Sekantis Pakistanas?
19 V.Pavardenis
PALAIKAU NATO. Libijos pilečiai dėkingi JAV ir EU. --- ši peticija niekalas. This petition is a lie and disinformation work

PRIEŠ NAUJO POLIGONO STEIGIMĄ VAKARŲ LIETUVOJE (522)

Jurgita. Adresuota: Krašto apsaugos ministerija, Lietuvos Respublikos Prezidentui Gitanui Nausėdai, LR seimas,

Brangūs Lietuvos žmonės, kraštiečiai, VIENYKIMĖS ! Greit visa Lietuva taps vienu dideliu poligonu ! LR Krašto apsaugos ministerija Lietuvos Respublikos teritorijos Bendrajame plane (Lietuva 2030m.) numatė galimybes steigti naują poligoną Vakarų Lietuvoje : Akmenės r., Telšių r., Mažeikių r. ir Šiaulių r. teritorijose. Pasak viceministro E. Misiūno „Geopolitinė situacija mūsų regione išlieka nepakitusi, yra stiprinama mūsų kariuomenė, į pratybas atvyksta NATO sąjungininkai, todėl tinkamam karių rengimui reikalingos papildomos teritorijos treniruotėms“. Mūsų manymu, jau pakanka esamų poligonų Lietuvoje ! Planuose numatomos kelios galimos teritorijos poligono steigimui. Valstybės poreikiams bus nusavinami ūkininkų dirbamų žemių plotai, privačia nuosavybe valdomų miškų plotai, kurie bus ir kertami, gyvenami namai, kurie bus griaunami. Neatmetama galimybė, kad ateityje poligoną gali plėsti. Mes prieštaraujame tokiam galimam poligono steigimui mūsų krašte ! Todėl mes ginsime savo teises, savo protėvių žemes, atsiminimus, mes norime gyventi savo žemėse, jas dirbti, kurti, auginti vaikus ir čia mirti. Mes norime būti saugūs ir ramūs savo namuose! Mes čia gyvename, čia mūsų namai !

UŽDARYTI Kauno MBA (228)

Arūnas. Adresuota: Aplinkos Ministrui

Kauno MBA įmonė nuolat skleidžia smarvę Ramučiuose, Palemone, Kauno m. Dainavos rajone. Įmonė išrūšiuoja tik 1% atliekų, o niekam nereikalingos išrūšiuotos atliekos mėnesiais sandėliuoajamos įmonės teritorijoje, paverčiant teritoją sąvartynu mieste. Įmonėje sumontuotas biologinis įrenginys neatitinka aplinkosauginių tikslų - rūšiuoti atliekas, neteršti ir tausoti gamtą. Sumontuoti biologinių atliekų įrenginio filtrai nepaėgūs filtruoti. Iš biologinio atliekų rūšiavimo įrenginio sklindati smarvė galimai kenskimga aplikai ir čia gyvenantiems žmonėms kelia sveikatos sutrikimų - šleiktulį, vėmimą, galvos skausmą ir panašiai. Šios įnonės išlaikymas kiekvienais metais kainuoja 9 mln. eurų iš mūsų visų kišenių. Gruodžio 31d. baigiasi 5 metų ES lėšų įsisavinimo laikotarpis, tad MES, GYVENTOJAI, REIKALAUJAME visiškai stabdyti KAUNO MBA veiklą, kaip kenksmingą žmogui ir gamtai, kaip su nepasiteisinusia technologija ir ekonomiškai nenaudingą visuomenei objektą.

Reikalaujame atsistatydinti Raseinių rajono Mera Andrių Bautronį (53)

Erikas. Adresuota: Lietuvos Respublikos Prezidentas, Lietuvos Respublikos Seimas

Meras privalo atsistatydinti ,nes nesusitvarko su jam pavestomis kaip vadovo funkcijomis. Raseinių rajonas grimsta į depresija ir nežinomybe.Nepriimti laiku ir vietoje sprendimai galintys įtakoti nesuvaržytus žmonių gyvenimus.Meras Andrius Bautronis galutinai prarado žmonių pasitikėjimą.

Reikalavimas leisti Šeimoms išsiskyrus, likti draugais (9)

R.Zienius. Adresuota: Lietuvos Respublikos seimas , Lietuvos Aukščiausiasis Teismas , Lietuvos Respublikos apeliacinis teismas , Lietuvos Respublikos apygardos teismas

Mes čia, pasirašę žmonės, reikalaujame, kad sutuoktiniams skyrybų metu: Atsižvelgti į tai kiek tėvas, ar mama skyrė finansų vaikų išlaikymui ne skyrybų metu, bet santuokos metu, priskiriant vaikų gyvenamąją vietą, palikti galimybę vaikais rūpintis abiem tėvams, taip, kaip daugumoje vakarų Europos valstybėse. Atsižvelgti į tai, kiek laisvo laiko gali su vaikais praleisti dirbdamas tėvas, ar mama. Atsižvelgti į tai, jai vaikai mokinasi, gyvena kitame mieste, abu tėvai turi vienodas galimybes jais rūpintis, padėti jiems. Užgyventą turtą dalinti nustatant kas, kiek santuokos metu prisidėjo prie to. Šeima turi būti vertybė, šeimoje turi būti atsakomybė. Įstatymai turi būti kuriami, kad abudu sutuoktiniai išsiskyrę turėtų praradimų, bet ne taip, kad plečiamas barakudų verslas. Tik abudu tėvai gali suteikti pilnavertį vaikų ugdymą. Vaikai turi įgimtus pomėgius abiejų tėvų. Pvz: vaikams patinka žirgai, bet turi domėtis choru, nes mamai nepatinka žirgai, bet patinka menas. Vaikai turi išlikti gyvenimo tikslu, hobiu, o ne pasipelnymo šaltiniu. Kas Įstatymų daroma atvirkščiai.