Vakarų civilizacijos agresija prieš Libiją- mes prieš!

Istorija kupina pavyzdžių kai valstybių vadovai, siekdami maskuoti savo impotenciją ekonomikos klausimais- sukurdavo menamą priešą dėmesiui nukreipti. Todėl puikiai suprantame, kodėl labiausiai skandaluose paskendę du Europos politikai- staiga tapo pagrindiniais karo Libijoje vėliavnešiais. Savo pačių šalyse neturintieji kitų galimybių išlikti valdžioje- nesugalvojo nieko kito, kaip paskelbti naują kryžiaus žygį prieš musulmoniškąjį pasaulį.
Jei kryžiuočių vėliavnešiai būtų tikri vyrai, pasiimtu po ginklą į rankas, ir eitu savo pretenzijas išsakyti tiesiogiai garbaus amžiaus M.Kadafiui. Tačiau tam jie aiškiai per skysti. Visą ką jie sugeba- iš pasalų žudyti musulmonų vaikus ir moteris.
Ko siekiate naujieji karo apologetai- jokia paslaptis:
1. Juodžiausiu iš visų įmanomų būdų- susikrauti politinį kapitalą.
2. Pratuštinti savo senstelėjusios ginkluotės sandėlius- tuo garantuojant riebius užsakymus kariniam-pramoniniam kompleksui.
3. Nuversti M.Kadafi, pasodinti savo marionetę- ir taip perimti Libijos resursų valdymą.
4. Užuomazgoje užkirsti kelią bet kokių šalių bandymams įsivesti auksų dengtą valiutą, eliminuojančią vienų šalių galimybes gyventi kitų šalių sąskaita.
Savaime suprantama- už viską sumokėsime mes:
1. Brangiau mokėsime už naftą. Didžiausia tikimybė, kad karui pasibaigus- Libijos naftos gavyba bus sunaikinta.
2. Nusviedę Libiją į akmens amžių- būsime priversti organizuoti humanitarinę pagalbą milijonams iki tol pasiturinčiai gyvenusių žmonių,
3. Žudydami musulmonų vaikus ir moteris- papildysite radikalių musulmonų gretas. Už mokesčių mokėtojų pinigus- Jūs tikrai pasirūpinsite sustiprinta apsauga. Reiškia: visas radikalų įniršis bus nukreiptas į negalinčius apsiginti. Į mus.
4. Sustiprinę radikalųjį judėjimą- būsime priversti imtis prevencinių priemonių. Kiek tai mums kainuos- aiškinti nereikia. Užtenka žvilgtelėti į sumą, kurią iki šiol JAV išleido kovai su terorizmu.
5. Sustiprinę radikalųjį judėjimą- sekančiu žingsniu apkarpysite mūsų demokratines teises. Civilizuotame pasaulyje plinta masinė paranoja, kuri galų gale baigsis totaliu sekimu. O prasidėjo viskas nuo kėsinimosi į musulmonų kraštuose esančius išteklius.
6. Bombų pagalba sėdami „demokratines vertybes“ musulmoniškuose kraštuose- stiprinate ne tik radikalų musulmoniškąjį judėjimą. Negi taip sunku įžvelgti- tuo pačiu steroidais šeriate iš tamsybių prisikėlusius nacius pačioje Europoje.
Ir viskas dėl to, kad saujelė išrinktųjų dar praturtėtų, o bepročiai politikieriai susikrautų politinį kapitalą? Mes kategoriškai nesutinkame. Esame tie Europos gyventojai, kurių vardu jūs žudote Libijos vaikus ir moteris. Todėl turime visas teises viešai pareikšti: ginklais barškinantys bepročiai- gana už mūsų pinigus spręsti savo asmenines problemas!
Mes netylėsime, kai demokratijos skraiste prisidengę išgamos- žudo Libijos vaikus.
Nesileisime kvailinami J.Gebelso metodais veikiančios propagandinės mašinos. Puikiai žinome kieno ji išlaikoma, kieno interesus atstovauja ir kiek kartų iki ausų apsimelavo.
Visi silpnapročiai, mūsų resursus naudojantys ne mūsų gerovei kelti, o Libijos vaikų ir moterų žudynėms- visiems laikams turi būtų pašalinti iš politinės arenos.
Visi išgamos, dirbtinai sukūrę pretekstą, ir užpuolę niekam negrasinusią Libiją- Tarptautinio tribunolo turi būti teisiami kaip karo nusikaltėliai.
Netoleruosime situacijos, kai vardan grobuoniškų siekių užvaldyti negalinčių apsiginti šalių resursus- be perstojo kiršinami musulmoniškasis ir krikščioniškasis pasauliai.
Mūsų demokratija akivaizdžiai vis dažniau remiasi fašistine ideologija. Bet koks žmonių skirstymas į bet kokias grupes (į patinkančius ir naikintinus, į musulmonus ir krikščionis, į NATO šalininkus ir priešininkus- ir taip be galo), siekimas visomis priemonėmis sukurti vienodai įvykius traktuojančių minią- yra ne kas kita, o fašistinės ideologijos pagrindai.
Mes turime tik vieną Žemę- ir joje pakanka vietos visiems. Nepriklausomai nuo religijos, odos spalvos ar kalbos- visi esame lygus prieš Dievą. Tuos, kurie pasijuto aukščiau Dievo, ir mano, kad jiems leidžiama žudyti vaikus ir moteris vien tam, kad užgrobti Dievą kitu vardu garbinančiųjų resursus- paprasčiausi Šėtono pasiuntiniai.
Reikalaujame nedelsiant nutraukti karinius-puolamuosius veiksmus Libijoje.
Reikalaujame nedelsiant nutraukti bet kokią paramą sukilėliams, ir užtikrinti saugų jų pasitraukimą iš šalies. Jei jau patys sukūrėte ir apginklavote šiuos sukilėlius- elementarus žmoniškumas reikalauja jais pasirūpinti.
Reikalaujame NATO veiksmais garantuoti sienų kontrolės apsaugą, siekiant išvengti tarptautinių ginklų tiekėjų įtakos mūsų vardu inicijuoto konflikto zonoje.
Esamai situacijai objektyviai įvertinti, reikalaujame nedelsiant į Libiją nusiųsti tarptautinius stebėtojus iš SNO, įvairių pasaulio vyriausybių ir organizacijų. Gana to jūsų skleidžiamo melo- mes reikalaujame tiesos.
Reikalaujame nedelsiant pradėti tiesiogines derybas su Libijos vyriausybe dėl kompensacijos dydžio nustatymo už petys petin kariaujančių NATO ir Al Qaeda sugriautą Libijos infrastruktūrą, bei suderinti kompensacijos išmokėjimo terminus.
Reikalaujame neatidėliojant sukurti Libijos atstatymą koordinuojančią komisiją iš Libijos vadovybei priimtinų pasaulio piliečių, valstybių atstovų.
N.Sarkozi ir S.Berlusconi! Prisidedame prie prakeiksmų, kuriuos jūsų adresu siunčia savo vaikus apraudančios Libijos motinos. Tegu pragare su jumis aiškinasi musulmoniškasis ir krikščioniškasis Šėtonai.
Nesame nei už M.Kadafį- nei prieš jį. Absurdiška remtis po kiekvienu susimokančiu gulančia žiniasklaida, ir daryti kokias tai išvadas kas kiek teisus. Nesiruošiame diskutuoti kuri pusė kiek nužudė vaikų. Faktas tai, kad vaikai kenčia ir žūstą- ir dėl to kalti išimtinai tik šį konfliktą išprovokavę, bei petys petin kariaujantys NATO ir Al Qaeda:
http://www.youtube.com/watch?v=S8SOVpmpUNQ
http://www.youtube.com/watch?v=cdUlIPfiNII&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=mmA3wH2_40E&NR=1
Atsiprašome už ne visai „civilizuota“ forma surašytą tekstą. Tuo pačiu prašome supratimo: kitokio balso neišgirs rutinoje paskendę žmonės, įpratę naudotis tik „demokratinės“ propagandos ant lėkštutės pateikiama informacija. Žiniasklaida gyvena iš sensacijų. Pasinaudokime tuo savo nuomonei plačiau paskleisti.
Kviečiame pasirašyti po kreipimusi visus, kuriems karas nesukelia euforijos, nesutrikdo gebėjimo mąstyti savarankiškai bei pamatyti akis badančią tiesą: Libijos karas- tai standartinis scenarijus, pagal kurį „civilizuotas pasaulis“ tvarkosi negalinčiose savo resursus apginti šalyse.
Šiuo kreipimusi nepajėgsime nutraukti NATO agresiją. Tačiau bent jau palaikysime karo niokojamos Libijos gyventojus, ir musulmoniškajam pasauliui nusiųsime žinute- ne visi europiečiai demokratijos mokosi iš A.Hitlerio „Main Kampf“:
„... tuomet, kai paaiškės, kad tokia Vokietija nesugeba tinkamai pamaitinti savo tautos- įgausime moralinę teisę užgrobti svetimas žemes. Tuomet kardas virsta plūgu, tuomet ant karo ašarų auginame ateities kartas maitinsiančią duoną...“

# Vardas Komentaras
1 Danielius
Pritariu šiai Peticijai.Šalin rankas nuo Libijos!
2 V.
NATO ir JAV - grobikai ir agresoriai. Gėda, kad Lietuvos valdžia lenda jiems į vieną vietą
3 Tomas
Prakeikti kruvini NATO agresoriai, šalin rankas nuo Libijos!!
4 G.
Lygiai taip pat NATO ir JAV kareivos diegia “demokratiją” Afganistane ir Irake.
5 Antanas
Platoka. B8tinas kreipimasis ir 5 JT, kurios rezoliucija dangstmasi tuos nusikaltimus vykdant.
6 Armūnas
XXI amžiaus gėda! Kas jums davė teisę kištis į suverenių valstybių reikalus? Beje, JT mandatas nesuteikė jums teisės bombarduoti miestus.
7 V.Urbel
Peržengtos visos JT nustatytos rybos, NATO patys tapo terroristais.
8 Christian
Jus kremliau finansuojami pacifistai eikit seko pjauti ar emigruokite.
9 Linas
Pritariu esminiams p. teig., nors jos forma nevykusi. Trūksta ir svarbių akcentų. Be to, palaikau teisėtą Lib. valdžią,teisėtą šalies vadovą Muʿammar al-Kiaddāfī, kovojančius savo (ir mūsų) laisvę.
10 Arnoldas
Vyksta WW3 ir vel zydu tautybes (Sarcozy) ji pradejo...kodel?
11 E.Kavaliauskė
Palaikau 100%. Teprasmenga skradžiai NATO su savo vadais ir jų apetitais..
12 A.Tumėnas
Sutinku. Pageidaujantys prisidėti prie kreipimosi redagavimo ir vertimų- užsukite į FB Žaliasis Aljansas.
13 Vitas
Peticiją reikia šiek tiek redaguoti: krenta į akis rašybos skirybos klaidos, reikalingi tarpeliai tekste tarp pastraipų („oras“ akiai), reikalingas įvadas; atrodo lyg trūktų teksto.
14 Vilgelmas
Dievas, matyt, yra vienas nesvarbu, kaip jį vadina musulmonai, krikščionys ir kt. Ir visgi globoja ginančius savo šalį. Tegu padeda ir toliau, laikykitės liviai, prieš NATO...
15 Vaidas
Sutabdome Amerikos melo propaganda pries suverenia Libija! Amerika su NATO okupuoja Libija!
16 Skaidre
Prisidedame prie prakeiksmų, kuriuos jūsų adresu siunčia savo vaikus apraudančios Libijos motinos. Tegu pragare su jumis aiškinasi musulmoniškasis ir krikščioniškasis Šėtonai!!!
17 Laurynas
nato - neturinti analogu teroristine organizacija. liertuvai reikia isstoti is jos.
18 Anti
Vel prasidejo imperialistine era.Sekantis Pakistanas?
19 V.Pavardenis
PALAIKAU NATO. Libijos pilečiai dėkingi JAV ir EU. --- ši peticija niekalas. This petition is a lie and disinformation work

Laikas baigti karantiną (342)

Lietuvos. Adresuota: Lietuvos Respublikos Vyriausybė

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, atsižvelgdama į kintančią situaciją dėl koronaviruso, visuotinį karantino režimą turi nedelsdama atšaukti. Todėl, kad: (1) Susirgimų skaičius Lietuvoje palaipsniui mažėja, situacija taisosi, taigi pagrindo laikyti visą šalį šiame ypatingame režime nėra. (2) Visuotinius karantinus viena po kitos atšaukinėja ir kaimyninės šalys – taip siekiama kuo greičiau grįžti prie įprasto gyvenimo ritmo. (3) Karantino metu Vyriausybė atvirai leidžia diskriminuoti senjorus ir vyresnio amžiaus žmones – jų laisvalaikis bei profesinė veikla yra ribojamos. (4) Vis daugiau požymių, kad teisinis visuotinio karantino režimas valdantiesiems reikalingas ne dėl objektyvių priežasčių, o dėl artėjančių rinkimų ir didesnės valdžios – taip galima greičiau priimti ne visada būtinus ir reikalingus sprendimus, galią sutelkti nedidelės žmonių grupelės rankose. (5) Kelis kartus per dieną skelbiami vis nauji nurodymai ar rekomendacijos vargina ir sekina visuomenę, augina psichologinę įtampą, rodo apklausos. Visa tai nėra suderinama su atviros visuomenės principais. Priešingai, žmonių sąmoningumą reikia skatinti. (6) Reaguoti į viruso protrūkius, jei tokie būtų, galima kitais būdais – pavyzdžiui, skelbti tikslinius karantinus konkrečioje vietovėje ir panašiai. (7) Lietuvoje ir toliau reikia vykdyti aktyvią testavimų strategiją – tai leidžia matyti realią viruso cirkuliavimo visuomenėje situaciją ir, reikalui esant, ją suvaldyti.

Dėl iškastinių mineralinių uolienų perdirbimo veiklos Pramonės g. 1, Alytuje (165)

Antanina. Adresuota: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai, Aplinkos apsaugos agentūrai, Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui, Alytaus priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai, Alytaus miesto savivaldybės administracijai

Mes, Lietuvos Respublikos piliečiai, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos peticijų įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 3 punktu bei 14 straipsnio nuostatomis, kreipiamės į Jus su prašymu pripažinti šį mūsų kreipimąsi peticija. Kreipimosi priežastys ir tikslai: 2020 m. gegužės 7 d. UAB APLINKOS VADYBA viešai paskelbė informaciją apie parengtą Iškastinių mineralinių uolienų perdirbimo veiklos, Pramonės g. 1, Alytus, poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) ataskaitą. Planuojamos ūkinės veiklos (toliau PŪV) organizatorius – Alytaus mieste registruota UAB „MS LT01“. Viešas PAV ataskaitos pristatymas nuotoliniu būdu numatytas 2020 m. birželio 8 d., 17:00 val. Bendrovė praeitų metų pabaigoje paskelbė, kad planuoja cheminės konversijos būdu gaminti tokias medžiagas, kaip magnio sulfatas, silicio hidroksidas, natrio sulfatas. Taip pat gamybos procese bus gaunamos žaliavos - milteliai, naudojami metalurgijos pramonėje ir kvarcinis smėlis. Įmonės atstovas teigia, kad neva UAB „MS LT01“ kartu su mokslininkais sukūrė visiškai unikalią technologiją, kurios pagalba bus atliekamas granito perdirbimas. Numatomas uolienos (granito) suvartojimas per metus – apie 60 000 tonų. Atgabentą iškastinę mineralinę uolieną iš Vokietijos bei kitų šalių numatoma smulkinti malūnu iki reikiamos frakcijos. Gauta skalda bus talpinama į uždaras talpas, kuriuose bus apdorojama technine sieros rūgštimi. Planuojama, kad per metus bus išgaunama beveik 200 000 tonų magnio sulfato, beveik 60 000 tonų metalų hidroksidų, 9 000 tonų natrio sulfato, beveik 20 000 tonų amorfinio silicio oksido. Gamybos procese bus naudojamos agresyvios aplinkai ir žmogaus sveikatai cheminės medžiagos: sieros rūgšties net ~82 000 tonų, iš kurių gamybinėse patalpose esančiuose rezervuaruose bus nuolat saugoma net ~1 500 tonų, natrio hidroksido – 10 000 tonų, azoto rūgšties – 36 tonos, vandenilio peroksido bus sunaudojama taip pat didžiuliai kiekiai ~ 2 000 tonų per metus. Abejų šių medžiagų pavojingumo klasės ir kategorijos pakankamai aukštos. T.y. jų galimas poveikis žmogaus sveikatai vertinamas kaip labai pavojingas. Vien tik per parą į įmonės patalpas Pramonės g. 1, Alytuje, žaliavą pristatys maždaug 15 sunkiasvorių transporto priemonių talpinančių po ~24 t šios uolienos. O kur dar sieros rūgšties (iki 15 kartų per dieną) ir kitų gamybos procesui reikalingų medžiagų atgabenimas krovininiu autotransportu. Iš viso per parą į įmonę atvažiuos net 55 sunkiasvorės transporto priemonės, kurios atvyks/išvyks nuo 7 iki 22 val.ir joms ūkinės veiklos teritorijoje net nėra numatyta stovėjimo aikštelių. Šalia planuojamos ūkinės veiklos (iki 200 m atstumu) yra keletas įmonių su beveik 1000 darbuotojų, visuomeninės paskirties pastatas - Alytaus kultūros centras, maitinimo įstaiga, gyvenamieji namai, o už keleto šimtų metrų yra net saugoma teritorija - Gulbynės ornitologinis draustinis. PAV ataskaitoje yra įvardinti net 29 stacionarūs aplinkos oro taršos šaltiniai, pateikti teršalų sklaidos ore modeliavimo rezultatai. Mes manome, jog vystant šią veiklą Alytaus miesto gyventojams bei gamtai atsiranda realus pavojus ne tik galimos avarijos atveju, bet ir gamybos procese į aplinką patenkant teršalams, dėl didelio srauto sunkiasvorių transporto priemonių keliamo triukšmo ne tik šalia PŪV, bet ir miesto šiaurinėje dalyje, apie kuriuos nedviprasmiškai kalbama PAV ataskaitoje. Planuojamos ūkinės veiklos metu susidarys pavojingosios ir nepavojingosios atliekos, kurių saugojimas ir tvarkymas kelia pagrįstų abejonių dėl veiklai naudojamų pastato I-ojo aukšto bei rūsio patalpų techninės būklės. Pažymėtina, kad PAV-e teigiama, jog rūsio patalpos bus naudojamos ne tik gamybai, bet ir pirmame aukšte avarinio išsiliejimo metu išsiliejusių skysčių surinkimui. Dalis rūsio patalpų yra po vykdančios siuvimo veiklą įmonės UAB „HALTEX“ patalpomis. Kas kelia realią riziką joje dirbantiems net 350 žmonių. Tai tik dalis priežasčių dėl ko mes kreipiamės į Jus. Reikalavimai ir siūlymai: Mes, pasirašę šią peticiją-kreipimąsi, nesutinkame, kad iškastinių mineralinių uolienų perdirbimo veikla būtų vystoma adresu Pramonės g. 1, Alytuje. Nesutinkame su 2020 m. gegužės 7 d. paskelbta UAB APLINKOS VADYBA (planuojamos ūkinės veiklos organizatorius UAB „MS LT01“) parengta poveikio aplinkai ataskaita. Prašome PAV subjektų, kurie pagal kompetenciją teiks išvadas dėl PAV ataskaitos: Aplinkos apsaugos agentūros, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Alytaus departamento, Alytaus priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos, Alytaus miesto savivaldybės administracijos atidžiai ir atsakingai išnagrinėti minėtą ataskaitą, atsižvelgti į galimą šios veiklos keliamą pavojų alytiškių sveikatai bei neigiamą poveikį ne tik aplinkai, bet ir kitoms šalia veikiančioms verslo įmonėms. Prašome įvertinti aplinkybę, jog PAV ataskaitoje nebuvo nagrinėta Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme numatyta galimybė dėl vietos alternatyvų planuojamai ūkinei veiklai. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 3 punkte numatyta galimybe Aplinkos apsaugos agentūros prašome organizuoti konsultantų dalyvavimą PAV ataskaitai ir ateityje kartu su ja pateiktoms poveikio aplinkai vertinimo subjektų išvadoms vertinti. Pareiškėjas Antanina Snarskienė

BENDRUOMENĖS NESUTIKIMAS - DĖL SALANTŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „RASA“ PERKĖLIMO Į SALANTŲ GIMNAZIJOS PATALPAS (156)

Vaida. Adresuota: Lietuvos Respublikos seimas

BENDRUOMENĖS NESUTIKIMAS - DĖL SALANTŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „RASA“ PERKĖLIMO PRIE SALANTŲ GIMNAZIJOS Miesto valdžia nusprendė, kad Kretingos rajono Salantų gimnazijoje būtų įkurtos naujos Salantų lopšelio-darželio „Rasa“ grupės, perkelta Salantų menų mokykla. Valdžios apskaičiavimu, Salantų gimnazijos patalpose galėtų įsikurti net 5-ios naujos lopšelio-darželio grupės. Tuomet pradinukai išsikeltų į pagrindinį mokyklos pastatą. Salantų gyventojai, vaikų tėvai aršiai priešinasi tokiam sprendimui. Nes manome, kad gimnazijos, muzikos mokyklos triukšmas trukdys mažyliams ugdymo ir poilsio procese. Projekte nesuderinama žaidimų aplinka lauke, taip pat fizinė, kultūrinė veikla įstaigoje. Taip pat pradinukams didelę įtaką darytų, nesaugi vyresniųjų mokinių aplinka. Juk tokio mažiaus vaikams būtina užtikrinti saugią aplinką, kad jaustųsi psichologiškai ir fiziškai saugus, nesutrikdyta jo sveikata ar normali raida. Darželį šiuo metu lanko 108 vaikai, bet darželis netalpina visų norinčių patekti vaikų. Lopšelis-darželis renovuotas, sutvarkyta darželio aplinka, įstaiga turi puikias sąlygas visapusiškam vaikų ugdymui ir darbuotojų darbui. Salantų lopšelio-darželio "Rasa" ir Salantų miestelio bendruomenės išreiškia savo poziciją jog, perkelti darželio į mokyklos patalpas nereikia, kadangi lieka labai daug neatsakytų klausimų, nepaskaičiuotos/nepamatuotos pasekmės. Manome, jog jungimas pablogins mūsų vaikų ugdymo sąlygas, todėl mes reikalaujame, kad mūsų nuomonė būtų neįgnoruojama, bei į ją atsižvelgiama.