Vakarų civilizacijos agresija prieš Libiją- mes prieš!


Parašų: 0


  • Autorius: A.Tumėnas, A.Žiūkas
  • Adresuota: Prancūzijos prezidentui Nikolia Sarkozi, Italijos ministrui pirmininkui Silvio Berlusconi
  • Kategorija: Valdžia ir politika

Istorija kupina pavyzdžių kai valstybių vadovai, siekdami maskuoti savo impotenciją ekonomikos klausimais- sukurdavo menamą priešą dėmesiui nukreipti. Todėl puikiai suprantame, kodėl labiausiai skandaluose paskendę du Europos politikai- staiga tapo pagrindiniais karo Libijoje vėliavnešiais. Savo pačių šalyse neturintieji kitų galimybių išlikti valdžioje- nesugalvojo nieko kito, kaip paskelbti naują kryžiaus žygį prieš musulmoniškąjį pasaulį.
Jei kryžiuočių vėliavnešiai būtų tikri vyrai, pasiimtu po ginklą į rankas, ir eitu savo pretenzijas išsakyti tiesiogiai garbaus amžiaus M.Kadafiui. Tačiau tam jie aiškiai per skysti. Visą ką jie sugeba- iš pasalų žudyti musulmonų vaikus ir moteris.
Ko siekiate naujieji karo apologetai- jokia paslaptis:
1. Juodžiausiu iš visų įmanomų būdų- susikrauti politinį kapitalą.
2. Pratuštinti savo senstelėjusios ginkluotės sandėlius- tuo garantuojant riebius užsakymus kariniam-pramoniniam kompleksui.
3. Nuversti M.Kadafi, pasodinti savo marionetę- ir taip perimti Libijos resursų valdymą.
4. Užuomazgoje užkirsti kelią bet kokių šalių bandymams įsivesti auksų dengtą valiutą, eliminuojančią vienų šalių galimybes gyventi kitų šalių sąskaita.
Savaime suprantama- už viską sumokėsime mes:
1. Brangiau mokėsime už naftą. Didžiausia tikimybė, kad karui pasibaigus- Libijos naftos gavyba bus sunaikinta.
2. Nusviedę Libiją į akmens amžių- būsime priversti organizuoti humanitarinę pagalbą milijonams iki tol pasiturinčiai gyvenusių žmonių,
3. Žudydami musulmonų vaikus ir moteris- papildysite radikalių musulmonų gretas. Už mokesčių mokėtojų pinigus- Jūs tikrai pasirūpinsite sustiprinta apsauga. Reiškia: visas radikalų įniršis bus nukreiptas į negalinčius apsiginti. Į mus.
4. Sustiprinę radikalųjį judėjimą- būsime priversti imtis prevencinių priemonių. Kiek tai mums kainuos- aiškinti nereikia. Užtenka žvilgtelėti į sumą, kurią iki šiol JAV išleido kovai su terorizmu.
5. Sustiprinę radikalųjį judėjimą- sekančiu žingsniu apkarpysite mūsų demokratines teises. Civilizuotame pasaulyje plinta masinė paranoja, kuri galų gale baigsis totaliu sekimu. O prasidėjo viskas nuo kėsinimosi į musulmonų kraštuose esančius išteklius.
6. Bombų pagalba sėdami „demokratines vertybes“ musulmoniškuose kraštuose- stiprinate ne tik radikalų musulmoniškąjį judėjimą. Negi taip sunku įžvelgti- tuo pačiu steroidais šeriate iš tamsybių prisikėlusius nacius pačioje Europoje.
Ir viskas dėl to, kad saujelė išrinktųjų dar praturtėtų, o bepročiai politikieriai susikrautų politinį kapitalą? Mes kategoriškai nesutinkame. Esame tie Europos gyventojai, kurių vardu jūs žudote Libijos vaikus ir moteris. Todėl turime visas teises viešai pareikšti: ginklais barškinantys bepročiai- gana už mūsų pinigus spręsti savo asmenines problemas!
Mes netylėsime, kai demokratijos skraiste prisidengę išgamos- žudo Libijos vaikus.
Nesileisime kvailinami J.Gebelso metodais veikiančios propagandinės mašinos. Puikiai žinome kieno ji išlaikoma, kieno interesus atstovauja ir kiek kartų iki ausų apsimelavo.
Visi silpnapročiai, mūsų resursus naudojantys ne mūsų gerovei kelti, o Libijos vaikų ir moterų žudynėms- visiems laikams turi būtų pašalinti iš politinės arenos.
Visi išgamos, dirbtinai sukūrę pretekstą, ir užpuolę niekam negrasinusią Libiją- Tarptautinio tribunolo turi būti teisiami kaip karo nusikaltėliai.
Netoleruosime situacijos, kai vardan grobuoniškų siekių užvaldyti negalinčių apsiginti šalių resursus- be perstojo kiršinami musulmoniškasis ir krikščioniškasis pasauliai.
Mūsų demokratija akivaizdžiai vis dažniau remiasi fašistine ideologija. Bet koks žmonių skirstymas į bet kokias grupes (į patinkančius ir naikintinus, į musulmonus ir krikščionis, į NATO šalininkus ir priešininkus- ir taip be galo), siekimas visomis priemonėmis sukurti vienodai įvykius traktuojančių minią- yra ne kas kita, o fašistinės ideologijos pagrindai.
Mes turime tik vieną Žemę- ir joje pakanka vietos visiems. Nepriklausomai nuo religijos, odos spalvos ar kalbos- visi esame lygus prieš Dievą. Tuos, kurie pasijuto aukščiau Dievo, ir mano, kad jiems leidžiama žudyti vaikus ir moteris vien tam, kad užgrobti Dievą kitu vardu garbinančiųjų resursus- paprasčiausi Šėtono pasiuntiniai.
Reikalaujame nedelsiant nutraukti karinius-puolamuosius veiksmus Libijoje.
Reikalaujame nedelsiant nutraukti bet kokią paramą sukilėliams, ir užtikrinti saugų jų pasitraukimą iš šalies. Jei jau patys sukūrėte ir apginklavote šiuos sukilėlius- elementarus žmoniškumas reikalauja jais pasirūpinti.
Reikalaujame NATO veiksmais garantuoti sienų kontrolės apsaugą, siekiant išvengti tarptautinių ginklų tiekėjų įtakos mūsų vardu inicijuoto konflikto zonoje.
Esamai situacijai objektyviai įvertinti, reikalaujame nedelsiant į Libiją nusiųsti tarptautinius stebėtojus iš SNO, įvairių pasaulio vyriausybių ir organizacijų. Gana to jūsų skleidžiamo melo- mes reikalaujame tiesos.
Reikalaujame nedelsiant pradėti tiesiogines derybas su Libijos vyriausybe dėl kompensacijos dydžio nustatymo už petys petin kariaujančių NATO ir Al Qaeda sugriautą Libijos infrastruktūrą, bei suderinti kompensacijos išmokėjimo terminus.
Reikalaujame neatidėliojant sukurti Libijos atstatymą koordinuojančią komisiją iš Libijos vadovybei priimtinų pasaulio piliečių, valstybių atstovų.
N.Sarkozi ir S.Berlusconi! Prisidedame prie prakeiksmų, kuriuos jūsų adresu siunčia savo vaikus apraudančios Libijos motinos. Tegu pragare su jumis aiškinasi musulmoniškasis ir krikščioniškasis Šėtonai.
Nesame nei už M.Kadafį- nei prieš jį. Absurdiška remtis po kiekvienu susimokančiu gulančia žiniasklaida, ir daryti kokias tai išvadas kas kiek teisus. Nesiruošiame diskutuoti kuri pusė kiek nužudė vaikų. Faktas tai, kad vaikai kenčia ir žūstą- ir dėl to kalti išimtinai tik šį konfliktą išprovokavę, bei petys petin kariaujantys NATO ir Al Qaeda:
http://www.youtube.com/watch?v=S8SOVpmpUNQ
http://www.youtube.com/watch?v=cdUlIPfiNII&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=mmA3wH2_40E&NR=1
Atsiprašome už ne visai „civilizuota“ forma surašytą tekstą. Tuo pačiu prašome supratimo: kitokio balso neišgirs rutinoje paskendę žmonės, įpratę naudotis tik „demokratinės“ propagandos ant lėkštutės pateikiama informacija. Žiniasklaida gyvena iš sensacijų. Pasinaudokime tuo savo nuomonei plačiau paskleisti.
Kviečiame pasirašyti po kreipimusi visus, kuriems karas nesukelia euforijos, nesutrikdo gebėjimo mąstyti savarankiškai bei pamatyti akis badančią tiesą: Libijos karas- tai standartinis scenarijus, pagal kurį „civilizuotas pasaulis“ tvarkosi negalinčiose savo resursus apginti šalyse.
Šiuo kreipimusi nepajėgsime nutraukti NATO agresiją. Tačiau bent jau palaikysime karo niokojamos Libijos gyventojus, ir musulmoniškajam pasauliui nusiųsime žinute- ne visi europiečiai demokratijos mokosi iš A.Hitlerio „Main Kampf“:
„... tuomet, kai paaiškės, kad tokia Vokietija nesugeba tinkamai pamaitinti savo tautos- įgausime moralinę teisę užgrobti svetimas žemes. Tuomet kardas virsta plūgu, tuomet ant karo ašarų auginame ateities kartas maitinsiančią duoną...“

# Vardas Komentaras
1 Neskelbiama Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
2 Neskelbiama Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
3 Neskelbiama Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
4 Neskelbiama Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
5 Neskelbiama Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
6 Neskelbiama Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
7 Neskelbiama Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
8 Neskelbiama Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
9 Neskelbiama Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
10 Neskelbiama Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
11 Neskelbiama Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
12 Neskelbiama Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
13 Neskelbiama Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
14 Neskelbiama Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
15 Neskelbiama Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
16 Neskelbiama Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
17 Neskelbiama Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
18 Neskelbiama Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
19 Neskelbiama Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas