Vakarų civilizacijos agresija prieš Libiją- mes prieš!

Istorija kupina pavyzdžių kai valstybių vadovai, siekdami maskuoti savo impotenciją ekonomikos klausimais- sukurdavo menamą priešą dėmesiui nukreipti. Todėl puikiai suprantame, kodėl labiausiai skandaluose paskendę du Europos politikai- staiga tapo pagrindiniais karo Libijoje vėliavnešiais. Savo pačių šalyse neturintieji kitų galimybių išlikti valdžioje- nesugalvojo nieko kito, kaip paskelbti naują kryžiaus žygį prieš musulmoniškąjį pasaulį.
Jei kryžiuočių vėliavnešiai būtų tikri vyrai, pasiimtu po ginklą į rankas, ir eitu savo pretenzijas išsakyti tiesiogiai garbaus amžiaus M.Kadafiui. Tačiau tam jie aiškiai per skysti. Visą ką jie sugeba- iš pasalų žudyti musulmonų vaikus ir moteris.
Ko siekiate naujieji karo apologetai- jokia paslaptis:
1. Juodžiausiu iš visų įmanomų būdų- susikrauti politinį kapitalą.
2. Pratuštinti savo senstelėjusios ginkluotės sandėlius- tuo garantuojant riebius užsakymus kariniam-pramoniniam kompleksui.
3. Nuversti M.Kadafi, pasodinti savo marionetę- ir taip perimti Libijos resursų valdymą.
4. Užuomazgoje užkirsti kelią bet kokių šalių bandymams įsivesti auksų dengtą valiutą, eliminuojančią vienų šalių galimybes gyventi kitų šalių sąskaita.
Savaime suprantama- už viską sumokėsime mes:
1. Brangiau mokėsime už naftą. Didžiausia tikimybė, kad karui pasibaigus- Libijos naftos gavyba bus sunaikinta.
2. Nusviedę Libiją į akmens amžių- būsime priversti organizuoti humanitarinę pagalbą milijonams iki tol pasiturinčiai gyvenusių žmonių,
3. Žudydami musulmonų vaikus ir moteris- papildysite radikalių musulmonų gretas. Už mokesčių mokėtojų pinigus- Jūs tikrai pasirūpinsite sustiprinta apsauga. Reiškia: visas radikalų įniršis bus nukreiptas į negalinčius apsiginti. Į mus.
4. Sustiprinę radikalųjį judėjimą- būsime priversti imtis prevencinių priemonių. Kiek tai mums kainuos- aiškinti nereikia. Užtenka žvilgtelėti į sumą, kurią iki šiol JAV išleido kovai su terorizmu.
5. Sustiprinę radikalųjį judėjimą- sekančiu žingsniu apkarpysite mūsų demokratines teises. Civilizuotame pasaulyje plinta masinė paranoja, kuri galų gale baigsis totaliu sekimu. O prasidėjo viskas nuo kėsinimosi į musulmonų kraštuose esančius išteklius.
6. Bombų pagalba sėdami „demokratines vertybes“ musulmoniškuose kraštuose- stiprinate ne tik radikalų musulmoniškąjį judėjimą. Negi taip sunku įžvelgti- tuo pačiu steroidais šeriate iš tamsybių prisikėlusius nacius pačioje Europoje.
Ir viskas dėl to, kad saujelė išrinktųjų dar praturtėtų, o bepročiai politikieriai susikrautų politinį kapitalą? Mes kategoriškai nesutinkame. Esame tie Europos gyventojai, kurių vardu jūs žudote Libijos vaikus ir moteris. Todėl turime visas teises viešai pareikšti: ginklais barškinantys bepročiai- gana už mūsų pinigus spręsti savo asmenines problemas!
Mes netylėsime, kai demokratijos skraiste prisidengę išgamos- žudo Libijos vaikus.
Nesileisime kvailinami J.Gebelso metodais veikiančios propagandinės mašinos. Puikiai žinome kieno ji išlaikoma, kieno interesus atstovauja ir kiek kartų iki ausų apsimelavo.
Visi silpnapročiai, mūsų resursus naudojantys ne mūsų gerovei kelti, o Libijos vaikų ir moterų žudynėms- visiems laikams turi būtų pašalinti iš politinės arenos.
Visi išgamos, dirbtinai sukūrę pretekstą, ir užpuolę niekam negrasinusią Libiją- Tarptautinio tribunolo turi būti teisiami kaip karo nusikaltėliai.
Netoleruosime situacijos, kai vardan grobuoniškų siekių užvaldyti negalinčių apsiginti šalių resursus- be perstojo kiršinami musulmoniškasis ir krikščioniškasis pasauliai.
Mūsų demokratija akivaizdžiai vis dažniau remiasi fašistine ideologija. Bet koks žmonių skirstymas į bet kokias grupes (į patinkančius ir naikintinus, į musulmonus ir krikščionis, į NATO šalininkus ir priešininkus- ir taip be galo), siekimas visomis priemonėmis sukurti vienodai įvykius traktuojančių minią- yra ne kas kita, o fašistinės ideologijos pagrindai.
Mes turime tik vieną Žemę- ir joje pakanka vietos visiems. Nepriklausomai nuo religijos, odos spalvos ar kalbos- visi esame lygus prieš Dievą. Tuos, kurie pasijuto aukščiau Dievo, ir mano, kad jiems leidžiama žudyti vaikus ir moteris vien tam, kad užgrobti Dievą kitu vardu garbinančiųjų resursus- paprasčiausi Šėtono pasiuntiniai.
Reikalaujame nedelsiant nutraukti karinius-puolamuosius veiksmus Libijoje.
Reikalaujame nedelsiant nutraukti bet kokią paramą sukilėliams, ir užtikrinti saugų jų pasitraukimą iš šalies. Jei jau patys sukūrėte ir apginklavote šiuos sukilėlius- elementarus žmoniškumas reikalauja jais pasirūpinti.
Reikalaujame NATO veiksmais garantuoti sienų kontrolės apsaugą, siekiant išvengti tarptautinių ginklų tiekėjų įtakos mūsų vardu inicijuoto konflikto zonoje.
Esamai situacijai objektyviai įvertinti, reikalaujame nedelsiant į Libiją nusiųsti tarptautinius stebėtojus iš SNO, įvairių pasaulio vyriausybių ir organizacijų. Gana to jūsų skleidžiamo melo- mes reikalaujame tiesos.
Reikalaujame nedelsiant pradėti tiesiogines derybas su Libijos vyriausybe dėl kompensacijos dydžio nustatymo už petys petin kariaujančių NATO ir Al Qaeda sugriautą Libijos infrastruktūrą, bei suderinti kompensacijos išmokėjimo terminus.
Reikalaujame neatidėliojant sukurti Libijos atstatymą koordinuojančią komisiją iš Libijos vadovybei priimtinų pasaulio piliečių, valstybių atstovų.
N.Sarkozi ir S.Berlusconi! Prisidedame prie prakeiksmų, kuriuos jūsų adresu siunčia savo vaikus apraudančios Libijos motinos. Tegu pragare su jumis aiškinasi musulmoniškasis ir krikščioniškasis Šėtonai.
Nesame nei už M.Kadafį- nei prieš jį. Absurdiška remtis po kiekvienu susimokančiu gulančia žiniasklaida, ir daryti kokias tai išvadas kas kiek teisus. Nesiruošiame diskutuoti kuri pusė kiek nužudė vaikų. Faktas tai, kad vaikai kenčia ir žūstą- ir dėl to kalti išimtinai tik šį konfliktą išprovokavę, bei petys petin kariaujantys NATO ir Al Qaeda:
http://www.youtube.com/watch?v=S8SOVpmpUNQ
http://www.youtube.com/watch?v=cdUlIPfiNII&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=mmA3wH2_40E&NR=1
Atsiprašome už ne visai „civilizuota“ forma surašytą tekstą. Tuo pačiu prašome supratimo: kitokio balso neišgirs rutinoje paskendę žmonės, įpratę naudotis tik „demokratinės“ propagandos ant lėkštutės pateikiama informacija. Žiniasklaida gyvena iš sensacijų. Pasinaudokime tuo savo nuomonei plačiau paskleisti.
Kviečiame pasirašyti po kreipimusi visus, kuriems karas nesukelia euforijos, nesutrikdo gebėjimo mąstyti savarankiškai bei pamatyti akis badančią tiesą: Libijos karas- tai standartinis scenarijus, pagal kurį „civilizuotas pasaulis“ tvarkosi negalinčiose savo resursus apginti šalyse.
Šiuo kreipimusi nepajėgsime nutraukti NATO agresiją. Tačiau bent jau palaikysime karo niokojamos Libijos gyventojus, ir musulmoniškajam pasauliui nusiųsime žinute- ne visi europiečiai demokratijos mokosi iš A.Hitlerio „Main Kampf“:
„... tuomet, kai paaiškės, kad tokia Vokietija nesugeba tinkamai pamaitinti savo tautos- įgausime moralinę teisę užgrobti svetimas žemes. Tuomet kardas virsta plūgu, tuomet ant karo ašarų auginame ateities kartas maitinsiančią duoną...“

# Vardas Komentaras
1 Danielius
Pritariu šiai Peticijai.Šalin rankas nuo Libijos!
2 V.
NATO ir JAV - grobikai ir agresoriai. Gėda, kad Lietuvos valdžia lenda jiems į vieną vietą
3 Tomas
Prakeikti kruvini NATO agresoriai, šalin rankas nuo Libijos!!
4 G.
Lygiai taip pat NATO ir JAV kareivos diegia “demokratiją” Afganistane ir Irake.
5 Antanas
Platoka. B8tinas kreipimasis ir 5 JT, kurios rezoliucija dangstmasi tuos nusikaltimus vykdant.
6 Armūnas
XXI amžiaus gėda! Kas jums davė teisę kištis į suverenių valstybių reikalus? Beje, JT mandatas nesuteikė jums teisės bombarduoti miestus.
7 V.Urbel
Peržengtos visos JT nustatytos rybos, NATO patys tapo terroristais.
8 Christian
Jus kremliau finansuojami pacifistai eikit seko pjauti ar emigruokite.
9 Linas
Pritariu esminiams p. teig., nors jos forma nevykusi. Trūksta ir svarbių akcentų. Be to, palaikau teisėtą Lib. valdžią,teisėtą šalies vadovą Muʿammar al-Kiaddāfī, kovojančius savo (ir mūsų) laisvę.
10 Arnoldas
Vyksta WW3 ir vel zydu tautybes (Sarcozy) ji pradejo...kodel?
11 E.Kavaliauskė
Palaikau 100%. Teprasmenga skradžiai NATO su savo vadais ir jų apetitais..
12 A.Tumėnas
Sutinku. Pageidaujantys prisidėti prie kreipimosi redagavimo ir vertimų- užsukite į FB Žaliasis Aljansas.
13 Vitas
Peticiją reikia šiek tiek redaguoti: krenta į akis rašybos skirybos klaidos, reikalingi tarpeliai tekste tarp pastraipų („oras“ akiai), reikalingas įvadas; atrodo lyg trūktų teksto.
14 Vilgelmas
Dievas, matyt, yra vienas nesvarbu, kaip jį vadina musulmonai, krikščionys ir kt. Ir visgi globoja ginančius savo šalį. Tegu padeda ir toliau, laikykitės liviai, prieš NATO...
15 Vaidas
Sutabdome Amerikos melo propaganda pries suverenia Libija! Amerika su NATO okupuoja Libija!
16 Skaidre
Prisidedame prie prakeiksmų, kuriuos jūsų adresu siunčia savo vaikus apraudančios Libijos motinos. Tegu pragare su jumis aiškinasi musulmoniškasis ir krikščioniškasis Šėtonai!!!
17 Laurynas
nato - neturinti analogu teroristine organizacija. liertuvai reikia isstoti is jos.
18 Anti
Vel prasidejo imperialistine era.Sekantis Pakistanas?
19 V.Pavardenis
PALAIKAU NATO. Libijos pilečiai dėkingi JAV ir EU. --- ši peticija niekalas. This petition is a lie and disinformation work

Dėl adekvačios paramos grožio sektoriui, nukentėjusiam nuo COVID-19 krizės (759)

Inga. Adresuota: LR Seimui, Vyriausybei, Ekonomikos ir inovacijų ministerijai

Labai prašome jūsų pasirašyti peticiją-atvirą laišką LR Seimui, Vyriausybei, Ekonomikos ir inovacijų ministerijai, kuriame reikalaujama paramos grožio sektoriui,  ypatingai nukentėjusiam nuo COVID-19 krizės.   COVID-19 pandemija smarkiai paveikė visą grožio sektorių. Grožio paslaugos uždraustos ir salonai uždaryti antrą kartą nuo 2020 m. gruodžio 16 dienos.   Šiuo sudėtingu metu individualia veikla besiverčiantys žmonės gauna 257€ subsidiją. Grožio  srities specialistams individuali veikla beveik visada yra jų pagrindinė veikla, bei vienintelės asmens pajamos. Specialistai nuomojasi patalpas, kuriose dirba, o teikiama 257€ parama dažnu atveju nepadengia net patalpų nuomos ir išlaikymo kaštų.   Subsidija patalpų nuomai nebeteikiama nuo 2020 m gruodžio mėn. 1 dienos.   Susidarė nepriimtina situacija, kai grožio specialistai, šiuo karantino laikotarpiu sustabdžius veiklą, liko be pajamų pragyvenimui.   Pajamų praradimas kelia tiesioginę grėsmę gyvenimo kokybei ir kosmetologams, kirpėjams, manikiūristams, permanentinio makiažo meistrams ir visiems kitiems grožio srities specialistams. Pažymėtina, kad daugelis iš jų ir iki šios pandemijos nebuvo užtikrinti savo finansine gerove bei socialinėmis garantijomis.   Individuali veikla yra įprasta veiklos forma, kai veiklą vykdo vienas žmogus, susikurdamas sau darbo vietą, ir įprastomis veiklos sąlygomis nereikalaujanti ir negaunantis jokios paramos. Todėl esant karantino sąlygoms ir pereinamajame laikotarpyje reikalaujame lygiateisiškumo, adekvačios paramos skyrimo dekoratyvinės ir higieninės kosmetikos bei grožio srities specialistams, bent tais pačiais principais, kaip subsidijuojami pagal darbo sutartis dirbantys žmonės, šiuo sunkiu metu esantys prastovose (šiuo metu Valstybės subsidija prastovose atsidūrusiam asmeniui siekia 910,5€). Taip pat prašome atnaujinti subsidijas patalpų nuomai.   Šia peticija kreipiamės į LR Seimą, Vyriausybę, Ekonomikos ir inovacijų ministeriją ragindami imtis neatidėliotinų bendrų veiksmų, kad būtų sušvelnintos neigiamos COVID-19 krizės pasekmės grožio sektoriui, ypač individualia veikla besiverčiantiems meistrams.  

Dėl sankcijų panaikinimo sanatorijai “Belorus” Druskininkuose (437)

Sanatorijos. Adresuota: Lietuvo Respublikos seimas ir vyriausybė

VšĮ sanatorija „Belorus“ – gydymo ir reabilitacijos paslaugas vaikams ir suaugusiesiems teikianti įstaiga, veikianti nuo 1946 m. Gruodžio mėnesį mūsų įstaigai nepamatuotai buvo pritaikytos ES sankcijos, dėl to buvo įšaldytos įstaigos sąskaitos ir beveik 400 žmonių atsidūrė nežinioje. Šiuo metu LR Seime priimamos įstatymo pataisos, kurios mums neužtikrina jokio ateities garanto ar stabilumo – tik bedarbio pašalpą. Sieksime, kad ES sankcijų taikymas mūsų įstaigai būtų dar kartą peržiūrėta ir neabejojame, kad Europos Taryba yra numačiusi išimtis. Pandemijos laikotarpis ypatingai sunkus – darbuotojai yra prastovose ir kiekvieną mėnesį gaunama suma, siekianti kiek daugiau kaip 400 eurų, jiems yra vienintelis pragyvenimo šaltinis. Todėl siūlome, kad sanatorijos „Belorus“ darbuotojai gautų visas darbuotojams priklausančias garantijas ir paramą karantino bei ekstremalios situacijos laikotarpiu. Išsaugokime sanatoriją ir beveik 400 darbo vietų Druskininkų žmonėms!

Atliekų tvarkymo įmonei Kairių miestelyje NE (125)

R.Pumputienė. Adresuota: Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, Aplinkos ministerija, Šiaulių rajono savivaldybė, Kairių seniūnija

Nepritariame UAB "Virginijus ir Ko" pateiktai nepavojingų atliekų tvarkymo įmonės PVSV ataskaitai, kuri parengta formaliai ir neatsakingai, pritraukiant prie leistinų higienos normų. Nepritariame nustatomos sanitarinės apsaugos zonos (SAZ) riboms, kuri sutampa su įmonės teritorijos ribomis, juntamas stiprus fizinis ir psichologinis poveikis. 100 m SAZ zonoje yra 29 gyvenamosios paskirties sklypai, iš jų 16-oje stovi gyvenamieji namai. 300 m SAZ zonoje yra 71 gyvenamosios paskirtie sklypai, iš jų 53-juose stovi gyvenamieji namai. poveikis juntamas ir toliau už nurodytų zonų ribų SAZ - gyvenamoji statyba negalima. Įmonė negirdi, MŪSŲ, žmonių nerimo ir gudrumu plečia veiklą, stato plastiko deginimo monstrą, kuris į aplinką išmes toksines medžiagas, kvapą, kels triukšmą visą parą, o "išvalytą vandenį" išleis į gamtinę aplinką. Reikalaujame stabdyti aplinką teršiančią veiklą arba įmonę iškelti toliau nuo apgyvendintos teritorijos.

Dėl Juodkrantės oficialaus nudistų paplūdimio įteisinimo (72)

Lietuvos. Adresuota: Neringos miesto savivaldybei

Neringos miesto savivaldybės prašome įteisinti Juodkrantės nudistų paplūdimį, nes: 1. Atižvelgiant į Juodkrantės pajūrio rekreacinės zonos detalųjį planą (patvirtintą Neringos savivaldybės tarybos 2013 m. Vasario 21 d. sprendimu Nr. T1-48 „Dėl Juodkrantės pajūrio rekreacinės zonos detaliojo plano patvirtinimo“) nudistų paplūdimys nurodomas konkrečioje vietoje (pietinėje Juodkrantės paplūdimio dalyje), 200 m. Ilgio. Atkreipiame dėmesį, kad iš viso Juodkrantė turi net 2470 m. ilgio paplūdimio zoną; 2. Vasarą Juodkrantėje nudistai poilsiauja Naglių gamtos rezervato teritorijoje, tai tęsiasi jau ne vieną dešimtmetį. Poilsiautojai įsikuria už apsauginio kopagūbrio esančiame paplūdimyje, taip šiurkščiai pažeidinėja rezervato režimą (https://www.ve.lt/naujienos/lietuva/vakaru-lietuva/rezervata-neringoje-uzpludo-nuogaliai-1641035/). Įteisinus Juodkrantės nudistų paplūdimį, nudistai nebesilankytų Naglių gamtos rezervato teritorijoje ir taip būtų apsaugotas rezervatas nuo poilsiautojų; 3. Norint išvengti nesusipratimų dėl saugomų teritorijų pažeidinėjimų, būtina įrengti oficialų Juodkrantės nudistų papludimį, nes žmonėms to reikia ir ne kartą buvo jau išreišktas poreikis; 4. Juodkrantės, kai kurie gyventojai ir turistai, nesant įteisinto nudistų paplūdimio ir neinantys į rezervato teritoriją, važiuoja į Nidos nudistų paplūdimį, pirmyn ir atgal, nuvažiuodami 64 km ir taip transportu teršdami Kuršių Neriją; 5. 2020 m. Neringos lankytojų apklausos rezultatais patraukliausi paplūdimiai yra Nidos nudistų paplūdimys ir Juodkrantės nudistų paplūdimys. Saugiausi paplūdimiai yra Juodkrantės nudistų paplūdimys ir Juodkrantės centrinis paplūdimys. Juodkrantės nudistų paplūdimys tapo patraukliausias ir saugiausias Neringos paplūdimys, tačiau jis nėra įteisintas; 6. Lietuvoje nudistų vis daugėja, tai įrodo ir Vilniuje 2020 m. birželio 1 d. oficialiai atidarytas Valakampių nudistų paplūdimys, kuriame vasarą ilsėjosi daugybė žmonių.