Parašo atšaukimas peticijoje: „VIENKARTINES UŽSITARNAVUSIOS PENSIJOS VALSTYBES PARAMA“