kreipimasis dėl padėties Nacionalinėje M.K.Čiurlionio menų mokykloj

Nacionalinės M. K.Čiurlionio menų mokyklos bendruomenės ir Lietuvos kultūrinės visuomenės
kreipimasis dėl padėties Nacionalinėje M.K.Čiurlionio menų mokykloje


Esame sunerimę dėl Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokykloje vykstančių procesų, kurie prieštarauja mokyklos misijai ir uždaviniams, neigiamai veikia mokinių ugdymą, jų profesinį rengimą, taip pat mokytojų galimybes perduoti savo žinias ir visaverčiai dalyvauti bendruomenės gyvenime. Pastarųjų metų mokyklos administracijos veiksmai, vadovaujant Romualdui Kondrotui, pražūtingai atsiliepia Lietuvos kultūriniam gyvenimui: mokiniai pradeda rinktis užsienio mokyklas, o nusipelnę mokytojai patys palieka mokyklą arba yra atleidžiami iš darbo. Administracijos nepakantumas, kolegų profesionalų konstruktyvių siūlymų nepaisymas, viešumo vengimas, mokyklos struktūrų sudarymas pagal lojalumą administracijai, pažeidžiant demokratijos ir skaidrumo principus, kuria nepasitikėjimo ir netikrumo atmosferą. Mokyklos bendruomenę sutrikdė viešoje erdvėje pasirodę pranešimai apie finansinius pažeidimus mokykloje.

Manome, kad vienintelė Lietuvoje Nacionalinė menų mokykla turi puoselėti tikslingą ir kūrybingą bendrabūvį ir, ugdydama jaunuosius talentus, aktualiai kurti ir burti atsakingų ir laisvų Lietuvos piliečių bendruomenę. Mokykla turėtų siekti, kad mokytojais būtų ryškios, įkvepiančios asmenybės, o vykdoma veikla - visiškai skaidri ir pavyzdingos reputacijos.

Šiais mokslo metais buvo atleistas visas būrys pedagogų, įžymių ir Lietuvos kultūrai nusipelniusių žmonių: Vilniaus kvarteto smuikininkė prof. A. Vainiūnaitė, prof. dr. J. Dvarionas, prof. P. Radzevičius, klarnetininkas prof. A. Budrys, LNFO koncertmeisteris V.Gelgotas ir artistas Š.Kačionas, dailininkai M. Šnipas ir nacionalinės premijos laureatas P. Mazūras. Į atleidimo akciją pateko ir talentingi jaunieji pedagogai, buvę Menų mokyklos mokiniai. Visi šie atleistieji pedagogai, dėl tokio administracijos veiksmo patyrę moralinę skriaudą ir pažeminimą, yra Lietuvos kultūrinio gyvenimo elitas.

Manome, kad direktorius R. Kondrotas, kartu su pavaduotoja muzikos ugdymui Egle Čobotiene bei pavaduotoju dailės ugdymui Romualdu Karpavičiumi neatsakingai įgyvendino švietimo ir mokslo Ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680 patvirtintą „Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą“, atskleisdami savo nekompetenciją bei nepakantumą ryškioms asmenybėms. Faktas, kad tie patys mokytojai buvo daug metų vis iš naujo priimami į tas pačias pareigas, leidžia teigti, kad pats darbas yra nuolatinio pobūdžio. Todėl terminuotos darbo sutarties sudarymas šiuo atveju gali būti laikomas neteisėtu, kaip ir jos nutraukimas suėjus terminui. Pastarąjį argumentą sustiprina ir aplinkybė, kad mokiniai yra ir turėtų būti ugdomi pagal individualias mokytojų metodikas, ir tai leidžia kritiškai vertinti proceso suskaidymą pamečiui.

Atleidus minėtuosius pedagogus buvo paskelbtas konkursas į tariamai naujas darbo vietas. Naujų darbuotojų priėmimą sprendė komisija, kurios sudarymo kriterijai ir vertinimo balais principai nesuprantami. Iš tiesų keista, kai aukščiausio lygio profesionalus vertina žemesnės kvalifikacijos žmonės, o kai kurie jų net nesusiję su pedagoginiu darbu. Lietuvos menininkai, mokyklos bendruomnė yra pasipiktinę įvykdyta akcija, kurios pasekmė - autoritetų, į kuriuos galėjo lygiuotis tiek mokiniai, tiek jaunieji jų mokytojai praradimas. Vertiname tai kaip kultūrinį ir profesinį genocidą.

Prašome Jus sudaryti nepriklausomą ekspertų komisiją šiems faktams ištirti ir grąžinti į darbą atleistus pedagogus. Didžiojo Lietuvos menininko M. K. Čiurlionio vardas ir nacionalinės mokyklos statusas reikalauja skubaus sprendimo, idant į mokyklą sugrįžtų brandžios ir kūrybingos asmenybės ugdymo idėja.

Pasirašyti peticiją

Prieš kaukes visiems ugdymo įstaigose esantiems vaikams. (5815)

Dovilė. Adresuota: Lietuvos Respublikos seimos

Nuo pirmadienio kaukės bus privalomos visiems ugdymo įstaigose (ir pamokų metu) esantiems vaikams, kurie yra vyresni negu šešerių metų. Neleiskime vaikams kentėti! Užkirskim kelią tokiam sprendimui! Sakom pagaliau NE, priimtiems jų sprendimas! Pasirašom peticiją!

Prieš kaukių dėvėjimą pradinukams pamokų metu (2705)

Gediminas. Adresuota: LR Vyriausybė

Prašau atšaukti nurodymą pradinukams dėvėti kaukes pamokų metu. Užtenka to, kad jie ir taip dėvi kaukes eidami į mokyklą, pertraukų metu. Juk valgydami mokykloje jas nusiima, bendrauja, žaidžia... Jie juk vaikai. Klasėje tikrai nėra būtina daryti tokių cirkų !!! Pabandykite patys užsidėti kaukę ir prabūti su ja nenusiimant pusę dienos, užteks kankinti mūsų vaikus! PRAŠAU NEVERSTI PAMOKŲ METU 1-4 KLASIŲ MOKINIŲ DĖVĖTI KAUKES !!!

Atšaukti 2021 VBE (439)

Greta. Adresuota: Lietuvos švietimo ministerija

Prasidėjus antrąjam karantinui, puikiai žinome, kad mokymosi kokybė vėl kris. Kaip jau dauguma pastebėjo - nuotolinis mokymasis yra pamokų imitacija. Tik savarankiškas namų darbų darymas negali būti prilyginamas įprastiniam ugdymo procesui. Didžioji dalis dabartinių dvyliktokų vis dar mokosi 11klasės kursą, kadangi nuotolinio mokymosi tempas kur kas lėtesnis. Jau dabar matome, kad nespėsime išmokti visko, o tuo labiau pasikartoti prieš egzaminus. Egzaminai neparodytų mūsų tikrųjų gebėjimų, o tik išryškins tai ko nespėjome ar tai ką pamiršome. Be to daugelyje švietime priaujančių valstybių (Norvegija, Belgija, Didžioji Britanija) egzaminų praktika nėra taikoma. Galbūt šis sunkus laikotarpis, kaip sako VU rektorius, yra puiki galimybė pakeisti sistemą ir išbandyti naujus vertinimo būdus, kurie galbūt pasiteisintų ir būtų juos galima atitinkamai pritaikyti ateityje.

Jurbarko smurtautojui - REALIĄ LAISVĖS ATĖMIMO BAUSMĘ! (94)

Centro. Adresuota: Generalinė prokuratūra | Lietuvos Respublikos prokuratūra

Jurbarko prievartautojas negavo realios laisvės atėmimo bausmės, padarius tokį sunkų nusikaltimą prieš merginą. Pagal Lietuvos Respublikos įstatymus už mažesnius nusižengimus žmogui gręsia realus laisvės atėmimas. Sulaikius M.I., jam buvo nustatytas 1,12 promilės girtumas. Tai taip pat sunkinanti aplinkybė. Atsiprašyti taip pat neatsiprašė asmeniškai, tai padarė per savo advokatą ir tai pasak tėvų neatrodė įtikinamai. Raginame Lietuvos Respublikos Generalinės prokuratūros kreiptis į Aukščiausią Teismą dėl teisingo nuosprendžio skiriant realią laisvės atėmimo bausmę.