Už galimybę išmokti!


Parašų: 0


  • Autorius: Susirūpinusi Motina
  • Adresuota: Vilniaus Žvėryno gimnazijos Direktorei
  • Kategorija: Žmogaus teisės

Peticiją turėtų pasirašyti tėvai, trokštantys savo atžaloms geresnio vidurkio atestate bei linkintys vaikams įstoti ir sėkmingai pabaigti su matematika susijusias aukštąsias studijas. 9A kl. matematikos mokytoja R. Medišauskienė visiškai nerodo iniciatyvos siekti mokymosi kokybės, neadekvačiai vertina, nesilaiko Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašo taisyklių, tvirtai laikosi savo ,,simpatijų-antipatijų" sistemos. Dėl to stipriai nukenčia tiek individualūs mokymosi rezultatai, tiek ir visos klasės pažangumas. Prašome ir siekiame pakeisti šią pedagogę bet kokiu kitu gimnazijos matematikos mokytoju.