Skalūninių dujų išgavimui Lietuvoje NE

0 PARAŠAI

Kategorija:


Vienareikšmiškai ir kategoriškai pasisakykime: Skalūninių dujų išgavimui Lietuvoje - NE!!!

Prancūzai užkirto kelią amerikietiškam skalūninių dujų išgavimo būdui, o mes vėl šokinėjame nuo japonų pas amerikonus, net neatsiklausę piliečių - tikrųjų mūsų valstybės savininkų nuomonės.
Valstybės pagrindas nėra Seimas ar Vyriausybė. Valstybės pagrindas yra paprastas žmogus ir mūsų ainis. Valstybės pagrindas yra mūsų ateities kartos žmonės, kuriems, dėl kažkokių dabartinių finansinių machinacijų ir trumpalaikės privačių struktūrų naudos, vėliau gali tekti gyventi Tėvynėje, kurios žemė ir vanduo bus apnuodyti. O po to, bus siūloma pirkti tų pačių amerikonų vandenį buteliuose.

„Tad kviečių aš Tautą
Trenkt kumščiu per stalą
Ir pakratyti poną už pečių,
Kad jam nekiltų rankos ateity
Niokot ir griauti mūs namų.“

(autorius nežinomas)

Tad kaip Lietuvos pilietis reikalauju Jūsų, mūsų rinktieji ponai, vieną kartą ir visiems laikams užkirsti kelią galimoms finansinėms, bei politinėms machinacijoms, kurias aš įžvelgiu tiek „stumiamuose“ AE projektuose, tiek dabartiniame naujame skalūninių dujų gavybos projekte, įvedus įstatymą:

a) Prieš kiekvieno, naujo projekto, kuris bet kokia kraštine ar briauna siejasi su Lietuvos Respublikos teritorijos ekologine sistema, projekto organizatorius ir iniciatorius turi Lietuvos Respublikos geologinių ir ekologinių ir t.t. organizacijų specialistų pastangomis surinkti duomenis apie analogiškų, veikiančių projektų poveikį, valstybių kuriose jie vykdomi aplinkai, atlikti ekologinius tyrimus ir pateikti visuomenei išsamią ataskaitą apie galimus pavojus.
b) Leisti Lietuvos piliečiams, kaip pilnateisiams Lietuvos Valstybės savininkams, išreikti savo nuomonę visuomeninio referendumo pagrindu.
c) Visuomenei referendumo būdu sutikus arba nesutikus su projektu, vykdyti visuomenės valią ir tik sutikimo pagrindu pradėti ieškoti rangovų. Tokiu būdu sutaupant esamas valstybės lėšas.

Remiantis tarptautine patirtimi ir nuomone, skalūninių dujų gavyba yra pavojinga aplinkai ir kelia realią grėsmę - netekti savo paviršinių vandenų, kurie gali būti užteršti, įvykus bet kokiam incidentui gavybos procese. Ir dėl 10-20 metų ekonominės naudos, mes galime šimtmečiams likti "dykviete" - uždara zona. Be abejo yra labai daug žmonių, sakančių, kad tai laisvė nuo kitų dujų tiekėjų, ir gavybininkai privalės sumokėti didžiules baudas, jei įvyktų avarija, tačiau atsiminkime vieną - pinigais vandens neišvalysi ir gyvybės nesukursi, o užsienio investuotojas susipakuos ir išvyks.
Pasekime prancūzų pavyzdžiu ir nepavėluokime su sprendimais kaip pavėlavo vokiečiai, atsisakykime skalūninių dujų išgavimo Lietuvoje dabar ir visiems laikams.
Plačiau apie tai kaip prancūzai atsisakė to ką mūsų valdininkai bando prastumti ir užkirto kelią skalūninių dujų išgavimui:


Informacija paimta iš http://ekologija.blogas.lt/prancuzai-uzkirto-kelia-amerikietiskam-skaluniniu-duju-isgavimo-budui-18439.html

„Privalome užkirsti kelią skalūninių dujų gavybai! Nebegalime dar daugiau žaloti Žemės!”, „Mes esame vieningi prieš skalūnines dujas, susiskaldę šiuo klausimu tik politikai!”- Prancūzijos spauda mirgėjo garsiausių šalies žmonių pasisakymais iki pat įstatymo, draudžiančio hidraulinio skaldymo būdu išgauti skalūnines dujas, paskelbimo. Prancūzija - pirmoji valstybė užkirtusi kelią amerikietiškajam skalūninių dujų išgavimo būdui. Aktyviai savo nuomonę mitinguose bei specialiai sukurtuose tinklalapiuose išsakę prancūzai galiausiai pasiekė savo tikslą. Šią vasarą, 2011m. liepos 14d., Prancūzija priėmė įstatymą, kuriuo draudžiama Prancūzijoje išgauti skalūnines dujas naudojant hidraulinio skaldymo technologiją.

Trumpai tariant, skalūninės dujos yra išgaunamos giliai į žemę nutiestais gręžiniais pumpuojant labai suslėgtą vandens ir cheminių medžiagų mišinį. Taip iš žemės gelmių siūloma išgauti skalūnų uolienose besislepiančias dujas, kurios neva gali suteikti energetinę nepriklausomybę. Tačiau nevertėtų aklai pasitikėti skambiomis frazėmis. Prancūzija, po ilgų diskusijų, vis dėlto šioje JAV išvystytoje technologijoje rado daugiau minusų negu pliusų. Kokiais argumentais remiantis buvo priimtas sprendimas?

Pirmiausia, matoma akivaizdi grėsmė gamtai. Juk niekas negarantuoja, kad požemyje esantys vamzdžiai niekada netrūks arba nepasitaikys sujungimo ar kitokių defektų. Po žeme išsiliejus minėtam kenksmingam vandens ir chemikalų mišiniui, rizikuotume užteršti gruntinius vandenis. O apie švaraus vandens svarbą turbūt net neverta kalbėti…

Kita, nemažiau svarbi priežastis - subjaurotas gamtovaizdis. Prancūzija skelbė, kad jų šalis yra tiesiog per maža (palyginus su JAV), kad leistų gražiausiuose savo regionuose įrengti didžiulius skalūninių dujų gavybai skirtus darbo plotus.

Trečia priežastis - netinkamas gavybos būdas. Prancūzai nesako „ne” skalūninėms dujoms visiems laikams, tiesiog pabrėžia, kad technologijos nuolat tobulėja ir vystosi. Ar nevertėtų palaukti kol bus išrasti žmogui ir aplinkai draugiškesni gavybos būdai?

Itin svarių argumentų į klausimą, ar verta pradėti skalūninių dujų pramonę, pasakė Prancūzijos politikė Martine Billard: „Aiškiai matyti, kad visiškai nėra tikslo tai daryti, juo labiau atsižvelgiant į mūsų numatytus įsipareigojimus mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisiją <…>. Taigi, tokiomis aplinkybėmis būtų absurdiška dar labiau stačia galva panirti į iškastinio kuro naudojimą, kuris yra tiesiogiai atsakingas už klimato atšilimą. Šiuo atžvilgiu, yra svarbi JAV patirtis. Dėl didelę svarbą įgijusios skalūninių dujų gavybos, buvo sustabdyti atsinaujinančios energijos moksliniai tyrimai ir plėtra, o tai yra kaip mana naftos pramonei <…>. Poveikis atsinaujinančių energijos šaltinių pramonės plėtrai, kuri jau ir taip gerokai atsilieka, gali būti tragiškas. Bandymai plėtoti atsinaujinančios energijos - saulės, vėjo ar kitų- pramoninę gavybą yra slopinami. Tai tik patvirtinome 2011metų biudžetu, kuris sumažino atsinaujinančių išteklių energijos gavybai skirtas subsidijas. Taip elgdamiesi, mes dar labiau padidiname mūsų atsilikimą nuo Vokietijos.

Toliau eidami tokiu keliu, iš vienos pusės susidursime su branduolinės energijos, iš kitos - skalūninių dujų absurdiškumu. Didinant šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisiją, silpnės pramonė susijusi su atsinaujinančia energija, o kartu mažės ir potencialių darbo vietų skaičius, kuris šiuo atveju yra daug didesnis nei atominės energetikos ar skalūninių dujų gavybos pramonėje<…>.

Toliau eiti tokiu keliu būtų visiškai neatsakinga. Mes privalome dėti visas pastangas, kad būtų investuojama į energijos taupymą, energijos efektyvumą ir visų atsinaujinančių energijos šaltinių plėtrą, vietoj to, kad būtume įsikibę į praeities modelį.”

Skalūninės dujos - šiuo metu Lietuvai aktuali tema. Galbūt atsakymą galėtume rasti šiose senose patarlėse: „neišradinėk naujo dviračio” (galime pasinaudoti Prancūzijos pavyzdžiu) ir „mokykis iš svetimų klaidų” (JAV patirtis).

# Vardas Komentaras Miestas Pasirašymo data
1 Salvinija Ale... Jokių skalūninių dujų!!!Ir taip jau ŽEMĖ pavargo nuo ištisinio jos niokojimo!!! NE. NE. NE!!!
2 S. Šeš... Kai sveiko proto nebelieka valdžioje, lieka mums sakyt tik NE
3 Justina Bac... Aš prieš nelogiškus ir gamtai bei Lietuvos žmonėms kenkiančius politikos sprendimus!
4 V.Andriejaiienė ... susimildami, nustokit draskyti ir nuodyti savą kraštą
5 Tomas Ale... AS PRIES musu salies niokojima!Ir dar be musu atsiklausimo!
6 Vytautas Kis... nepamirškim kad po mūsų liks gyventi mūsų vaikai,anūkai,t.t
7 Viktorija Vai... Esu kategoriskai pries skaluniniu duju isgavima. Turime labai gera vandeni Lietuvoje, kuris ateityje pasaulyje bus aukso vertes. Kodel nepasaugom tai ka turim! Siu duju gavyba prazlugdys viska!
8 Vanda Apu... nenoriu,kad mano gimtoji Žemaitija,pavirstu,dykviete.
9 a. pet... jei bus užnuodyta Lietuva, važiuosim ten, kur jausimes zmonėmios
10 Aidas Sir... Uzteks kvailinti paprasta liaudi, tai tik eiline jusu afera uz musu saskaita.