Parašo atšaukimas peticijoje: „Peticija del energijos kainų“