Parašo atšaukimas peticijoje: „DĖL LIGOS PAŠALPOS APMOKĖJIMO“