KREIPIMASIS

47 PARAŠAI

Kategorija:

KLAIPĖDOS M. JUNGTINĖS PAGYVENUSIŲ ŽMONIŲ BENDRIJA
MŪSŲ LAIMĖ IR MŪSŲ SVEIKATA – MŪSŲ RANKOSE!!!
Kodas302758598 sąsk. Nr. LT13 7044 0600 0781 9519 Klaipėda-2012-04-05. (įkūrimo data).
KREIPIMASIS
Į visus Lietuvos teisininkus, juristus, politikus ir kitus turtingiausius Lietuvos žmones. Išgirsta per panoramą žinia apie atlyginimų gražinimą turtingiausiems Lietuvos žmonėms verčia
galvoti, kad ištiesų Lietuvoje pensininkai išmesti už borto ir pasmerkti stovėti ant savižudybės slenksčio, nes vienišiai pensininkai negali sudurti galą su galu, negali iš pensijos išgyventi ypač žiemos metu, todėl kreipiamės visų pensininkų vardu į padorius, nepraradusius sąžinės Lietuvos turtingiausius žmones ir prašome, nepraraskite blaivaus proto ir neleiskite Vyriausybei žengti
tokio klaidingo žingsnio – atsisakykite tų atlyginimų padidinimų, pagalvokite apie savo močiutes ir senelius, iš kurių mūsų šalyje atimamas paprastas žmogiškas orumas, nes jie negali normaliai
išgyventi iš tokių menkų pensijų. Pirmiausiai grąžinkte nusavintas pensijas (o tam net grafiko nėra), nors Konstitucinio teismo parašyta:(2011m. birželio 9d.) "Lietuvos Respublikos Vyriausybė iki
2010 m. liepos 1 d. parengia ir patvirtina sumažintų valstybinių socialinio draudimo senatvės ir netekto darbingumo pensijų kompensavimo tvarkos aprašą".
Jokioje kitoje Europos Sąjungos valstybėje niekas taip neskriaudė pensininkų, kaip Lietuvos Vyriausybė, gėda...Atsibuskite, brangieji – turtingieji Lietuvos žmones, atsibuskite, labai prašome ir nepamirškite, kad esate ne tik teisininkai, juristai, politikai, bet ir Jūsų tarpe tikrai yra ir žmogiški, normalūs Lietuvos žmonės. Tikimės Jūsų visų supratingumo ir kad blaivus, moralus protas nugalės...
Meldžiames, kad Dievas sugrąžintų Jums žmogišką mąstymą...
Jau pusę tautos dėl tos pačios priežasties (dėl atimto žmogiško orumo) išvažiavo iš Lietuvos, bet tai jauni ir stiprūs – tautos jėga, o ką turi daryti seni, visą savo gyvenimą paaukoję savo šaliai,
prisidėję prie nepriklausomybės atkūrimo, o gyvenimo pabaigoje negali net laikraščio nusipirkti, nes neužtenka pinigų duonelei kasdieninei...
p.s. žmonių pageidavimu įkelta į peticijas, adresu

Pasirašyti peticiją

# Vardas Komentaras
1 Valentinas
Aš pasirašau visų Vilkaviškio pagyvenusių žmonių klubo "Rudenėlis" 69 narių vardu, kaip klubo pirmininkas
2 Indra
Mūsų visuomenėje nėra gerbiama senatvė, tai parodo ir šis nutarimas.Galima buvo nors šįkart įrodyt, kad taip nėra
3 Brunonas
Mes juk jiems tik - runkeliai,tautos balsasmjiems nulis
4 Rita
Tiesa, paprastam žmogeliui vis sunkiau, jau ruošiasi soc. pedagogų etatus panaikinti profesinėse mokyklose, o juk dirba jie patį reikalingiausią darbą.
5 Renolda
Pensija yra nuosavybės forma ir jos liesti negalima.O žmonėms, kuiems ji priklauso, neturi būti taikomi jokie mažinimai, užlaikymai ar abejotinos reformos.
6 r.daruliene
Reikia kelti atlyginimus visiems dirbantiesiems,musu isrinktieji padidinimo nenusipelno uz pareigu neatlikima pvz.sudeginta mergaite automobilyje,Garliavos byla,ir t.t.
7 Arvydas
Deja, maža dalis šių nuskriaustų žmonių galės pasirašyti.....