Parašo atšaukimas peticijoje: „Peticija dėl ak­me­ni­nio pa­min­klo su iš­kal­ta pen­kia­kam­pe žvaigž­de – so­viet­me­čiu ži­no­mu sim­bo­liu. Ja­me taip pat iškaltos sovietinių kolaborantų pavardėmis pašalinimo!.“