Kauno Stasio Lozoraičio pagrindinės mokyklos išlikimas