Birželio 15-osios Manifestas

3 PARAŠAI

Kategorija:

Lietuvoje ekonominė krizė bankams ir valdžiai jau baigėsi, bet mums ji tapo kasdienybe. Didžiulės maisto ir paslaugų kainos, vargani atlyginimai, mažėjančios socialinės garantijos, o dabar ir naujas darbo kodeksas, kuriame beveik išimtinai ginami ne darbuotojų, o darbdavių interesai, karpomos darbuotojų teisės.

Naujasis darbo kodeksas yra tik dar vienas įrodymas, jog politikai, biurokratai ir darbdaviai už mus sprendžia mūsų pačių gyvenimus. Atėjo metas parodyti, kad turime balsą ir kad su mumis reikia skaitytis. Niekas mūsų teisių nesiruošia atstovauti, jei mes patys už jas nekovosime.

Birželio 15, dieną prieš tai, kai jūs seime balsuosite už naująjį darbo kodeksą, mes išeisim į gatves. Diržų veržti jau nebėra kaip ir mes niekur nesitrauksim!

Mes reikalaujame:

- Atmesti neapibrėžtos apimties ("nulio valandų") darbo sutartį (66 str.), kuri praktiškai panaikins visas darbuotojo socialines garantijas ir užtikrintas pajamas. Darbdavys neprivalės siūlyti darbuotojui darbo ir iš anksto nustatyti darbo valandas. Mums žada daugiau darbo vietų, bet visi tyli apie skurdžią darbuotojų ateitį.

- Atmesti straipsnius dėl atleidimo iš darbo sąlygų palengvinimo (atleidimo per tris darbo dienas, išeitinių kompensacijų sumažinimo), profesinių sąjungų teisių suvaržymo, nematerialios žalos atlyginimo bosams priteisimo iš darbuotojų varganų atlyginimų, privalomojo stažo pensijai gauti amžiaus ilginimo 5 metais. Visi šie straipsniai padidins darbdavių galią ir įteisins "lanksčias" ir neribotas tarnavimo galimybes.

- Atmesti darbo valandų normos didinimą ir mažinti darbo normą iki 30 val. per savaitę. Daugiau nei šimtą metų dirbame 8 valandas, kartais ir daugiau. Ilgesnė darbo diena vėl tampa norma, o dabar ją norit oficialiai įteisinti ir įstatymu, priimdami naująjį darbo kodeksą, kuriame numatyta iki 60 valandų darbo savaitė. Tarsi mūsų gyvenimas būtų tik darbas.

- Didinti socialines teises ir garantijas visiems. Jei norite darbo santykių lankstumo, tai visų pirmiausia mes reikalaujame užtikrinti teisę į būstą, sveikatos apsaugą, mokslą, maitinimąsi, viešas paslaugas ir erdves, užtikrinant visuomenės bendrą gerbūvį, prieinamą visiems žmonėms. Kuomet būsime užtikrinti, jog praradę darbą neskursime, tuomet galėsime kalbėti apie jūsų siūlomą darbo santykių lankstumą.

- Įsteigti Visuotinio streiko fondą, kad streikas taptų tikru darbo ekonominių interesų gynimo įrankiu; Jokių samdytojų informavimų apie ketinamus organizuoti streikus; Įteisinti solidarumo streikus. Šiuo metu ši teisė yra suvaržyta užkertant kelią bet kokioms lygiavertėms deryboms su darbdaviais.

- Panaikinti apribojimus susirinkimų laisvei; Daugiau jokių prašymų leidimams dėl taikių susirinkimų, protestų, piketų, eisenų iš valdžios institucijų, kurios nesuinteresuotos jų išduoti. Bet kokie protestavimo ribojimai yra mūsų teisių pažeidimas. Viešosios erdvės priklauso mums - miesto gyventojams.
Tarnauti atsisakome, nes gyvenimas per brangus!!!

Pasirašyti peticiją

Įspėjamieji ženklai prieš trikojus

A.Maceina. Adresuota: Lietuvos Respublikos seimas

Kelių eismo taisyklėse nurodyta, jog kelio ruožas, kuriame įrengti nustatyto greičio režimo pažeidimus fiksuojantys automatiniai prietaisai, žymimi kelio ženklu „Automatinė greičio kontrolė“. Policija naudoja kilnojamus greičio matuoklius apie kuriuos nėra jokių įspėjamūjų ženklų, visoje europos sąjungoje apie tokius "radarus" įspėja ženklai. Taigi iškyla toks klausimas: - Jei jau esame europos sąjungoje ar neturėtų ir įstatymai buti vienodi? Pvz.: iš kur kitų ES šalių gyventojams žinoti apie tokią tvarką Lietuvoje? Ir kas atsakys jei koks kitos ES šalies pilietis važiuojantis tamsiuoju paros metu bus apakintas blykstės ir padarys auto įvykį? Jis nebus įspėtas apie jokius greičio matuoklius. Taigi nestatydami įspėjamūjų ženklų jūs netik nesilaikot KET (nes trikojus jūs taippat įrenginėjat trumpalaikiui naudojimui, sujungiat viską, sutveriat, nebūna juk taip,kad išimat iš bagažines patstatot ir veikia) bet ir keliat avaringas situacijas tamsiuoju paros metu.

KABLYS-KULTŪRAI

Pilietis. Adresuota: UAB Žibosa, Nacionalinė žemės tarnyba, Vilniaus miesto savivaldybė

Prašome, kad Vilniuje, Kauno g. 5, esančių Kultūros rūmų paskirtis nebūtų keičiama iš kultūrinės į administracinę. Prašome, kad pastato bei žemės ant kurios jis stovi paskirčių nesutapimas būtų sprendžiamas kitu būdu, nes akivaizdu, kad pakeitus paskirtį tik laiko klausimas kada bus renovuota pagal naująjį projektą, o tai reikštų, kad miestas neteks dar vienos unikalios, kultūrai skirtos, erdvės. Mes to nenorim! KABLYS - KULTŪRAI!