Dėl ISAF ir VMI deklaracijų teikimo terminų pakeitimo

Dėl šmaniosios mokesčių administravimo informacinės sistemos, PVM sąskaitų faktūrų registrų (i.SAF )teikimo ir Pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) deklaracijų (FR0600) pateikimo į VMI terminų pakeitimo
Vadovaujantis VMI prie LR FM viršininko 2016 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. VA-119, nuo 2016m. spalio 1d. pradėjo startuoti i.MAS – išmanioji mokesčių administravimo informacinė sistema, praėjus jau beveik 5 mėnesiams kai Lietuvos buhalterius labai apsunkino teikimo ISAFų terminai iki 20d ir PVM deklaracijų (FR0600 ) iki 25d.
Jau nekalbant, kad iki mėnesio 15 d. turi būti pateiktos ir kitos VMI mėnesinės ir metinės deklaracijos ir sodros ataskaitos, taip pat ir statistinės ataskaitos, kurios teikiamos LR Statistikos departamentui.
Praktiškai dėl šių nustatytų terminų buhalteris negali, nei vienos dienos per mėnesį nei sirgti , nei atostogauti, nes dirbti privalo, tik dėl VMI prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nustatytų terminų, tai gaunasi, kad buhalteris vergauja Lietuvos Respublikos institucijoms.
Buhalteris ne tik teikia valstybinėms institucijoms ataskaitas, bet ir tvarko Juridinių vienetų visą buhalterinę apskaitą turi išmanyti visus LR mokesčių, buhalterinės apskaitos , tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus ir kitus reikalingus buhalterinėi apskaitai tvarkyti, įstatymus, taip pat teikti finansines ataskaitas ir įmonių vadovams, analizuoti finansinius rodiklius...ir t.t.
Grįštant prie ISAF sistemos, kai nustatytas terminas 20d. praktiškai šią dieną teikdami PVM sąskaitų -faktūrų registrus jie yra netikslūs, nes po to dar tikslinama daug kartų kai jau pildoma PVM deklaracija (FR0600) , todėl, kad PVM sąskaitos-faktūros gaunamos ir pavėluotai ir skubame greitai į apskaitos programas suvesti ir reikia pritaikyti PVM klasifikatoriaus kodus, o per skubėjimą kaip suprantate daromos ir klaidos, nes jeigu nepateiksi arba pateiksi pavėluotai iš karto taikomos sankcijos- vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau — ANK) 187 str. 2 dalimi yra numatoma administracinė atsakomybė už ataskaitų, deklaracijų ar kitų mokesčių administratoriaus funkcijoms įgyvendinti reikalingų dokumentų pateikimo tvarkos pažeidimus ir t.t...
Išgirdus daugelio buhalterių vieningų nuomonių, dėl nepalankių deklaracijų teikimo terminų, prašome VMI prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pakeisti deklaracijų ir ISAF teikimo terminus:

1. ISAF ,PVM deklaracijų (FR0600) ir FR0564 teikimo terminus atidėti iki 25 dienos arba iki mėnesio paskutinės dienos;
2. Metinės FR0573 ir FR0521- iki vasario mėnesio paskutinės dienos;
3. Metinė FR0471 – iki vasario 15d.
4. Panaikinti PVM klasifikatoriaus kodus gaunamoms PVM sąskaitoms-faktūroms iš Lietuvos vienetų, nes tuos pačius kodus VMI gauna iš išrašomų PVM S.F. , išskyrus kai iš užsienio gaunamos sąskaitos.
5. Palikti PVM klasifikatoriaus kodus visoms išrašomoms PVM sąskaitoms-faktūroms.

Pasirašyti peticiją

# Vardas Komentaras Miestas Pasirašymo data
1 Neskelbiamas asmuo Daugelyje įmonių dirba tik vienas buhalteris ir terminai išmėtyti per visą mėnesį nesuteikia galimybės buhalteriui atostogauti kaip tai numatyta įstatymuose. Klaipėda 2019-02-19 / 11:08
2 Artiom Gri... Valstibes tarnautojai! didinkit gamybines apsukas o ne spauskit liaude!
3 N. Pet... Pritariu ISAF registrų ir PVM deklaracijos teikimo terminų atidėjimui iki 25 dienos arba mėnesio paskutinės dienos
4 Karolina Šem... Preliminari deklaracija FR0600 neattiks ISAF duomenų dėl debetinių ir kreditinių dokumentų.
5 K.Kilienė ... ISAF ir PVM deklaracijų pateikimo terminas turi būti suvienodintas iki 25 d.
6 Jūratė Ani... pateikti registrus iki 25 d. arba paskutinės mėnesio dienos.
7 E. Sak... 1 punktas ir 3 punktas iki paskutinios m4nesio dienos
8 Milana Bui... Siūlome pirkėjų išrašytas debetines sąskaitas traukti į pardavimo sf registrą.
9 V.Mickevičienė ... FR0564 deklaracija nereikalinga,kadangi visus duomenis pateikiam teikdami registrus
10 Birutė Val... O ką jau kalbėti apie įmones, kurios tvarko apskaitą ne vienai įmonei ir visa tai surinkti bei apdoroti 5 dienų (nuo 15 iki 20) tikrai nepakanka, kadangi iki 15 dienos teikiame kitas atsakaitas
11 Laura Šla... Užuojauta dirbantiems apskaitos įmonėse, nes tvarkant 15 įmonių su dabartiniais terminais, tai tampa jau ne darbu...
12 Linas Rup... Sutinku su peticija, pats esu buhalteris. Vnebespeju atlikti darbų. neturiu laisvų savaitgaliu
13 Dainora ... ISAF ,PVM deklaracijų (FR0600) ir FR0564 teikimo terminus atidėti iki 25 dienos arba iki mėnesio paskutinės dienos
14 Loreta Kaz... Dėl ISAF ir VMI deklaracijų teikimo terminų pakeitimo
15 Nijole ... Jei buhalteris turi nedarbingumo lapeli, jam skambina,reikalauja ir gasdina baudom
16 Rasa Ven... LR teis4s aktai susiję su mokestiniais bei deklaravimo sistema yra absurdas, teikdami Sodrai, Muitinei ir VMI deklaracijas, mes dar turime tolygias deklaracijas teikti Statistikos departamentui, o apk
17 Zudrune zos... Uz velesnius deklaraciju termino pateikimus, kadangi nespejama suvesti duomenu
18 Zina Sak... Pritariu, išskyrus 4 punktą. Buhalteriams nereikalinga VMI paslauga - paruošti PVM deklaraciją, todėl optimaliregistrų termino data būtų mėnesio 25d.
19 Inga Čep... 20 diena yra per anksti suruosti registrams. Ypac buhalteriniu paslaugu imonems, kai saskaitas 10- 15 imoniu sunesa 17-19 dienomis...
20 J. Žuk... Įmonės, kurios teikia buhaltėrines paslaugas, tiesiog fiziškai nespėja.
21 Indrė Pac... dėl ataskaitų teikimo datų sunku susidėlioti atostogas
22 D. Vai... Susiprotėkite vmi ir isiklausykite i tuos, kurie jums ir uz jus dirba!!!! "Nebelengvinkite" mums darbo!!!!
23 Renata Pau... Dar kyla klausimas dėl I-VAZ būtinumo, tai visiškas nesusipratimas, papildomas bereikalingas darbas.
24 DaivaM. ... Viltis - ........tikėkimės, gal būsim išgirsti ir bus atsžvelgta, nes kuo toliau - tuo 'gražiau'......
25 Diana Mar... Pritariu dėl terminų, papildau - panaikinti klasifikavimą
26 Vaida Ger... Isaf formos sutvarkymas taip,kad būtų galima filtruoti didėjimo at mažėjimo tvarka,pagal klientus ir pan.
27 Daiva Lau... Gal nebūtų taip pikta, jei registrų teikimas palengvintų buhalterių darbą, tačiau net registrų tikslinimas galimas tik rankiniu būdu...
28 D.Truskauskienė ... dar ir statistiką reikėtų pajungti, nes pas juos išvis terminai nenormalūs, o kai pasakai, kad nespėji, tai sako pateikite bent kažkokius duomenis.
29 D.Janušauskienė ... Naujovės kuriamos tam, kad palengvinti darbą, o pas mus viskas atvirkščiai
30 Danutė Vid... Pritariu peticijai. Valstybinių institucijų deklaruojamas siekimas "palengvinti mokesčių mokėtojų naštą" kuo toliau, tuo labiau didina tą naštą, o ypač buhalteriams.