SUSTABDYKIME VILNIAUS SENAMIESČIO MOKYKLOS REORGANIZACIJĄ !