BUMBLAUSKAS privalo viešai atsiprašyti!


Parašų: 3


  • Autorius: Lietuviai
  • Adresuota: Lietuvos vyriausybė
  • Kategorija: Kita

Profesorius Bumblauskas viešoje erdvėje pasisako apie galimą nepriklausomybės akto netikrumą, tačiau blogiausia, kad aktą atradusį VDU profesorių Liudą Mažylį lygina su nieku, kadangi šis specialistas JAM nėra žinomas.
Manome, kad tai neprofesionalu ir Bumblauskas privalo viešai atsiprašyti!