Už lygias teises naminiams gyvūnams!

4 PARAŠAI

Kategorija:

Kviečiame pasisakyti "Už lygias teises naminiams gyvūnams!"
Kiekvienas doras ir sąžiningas žmogus tesusimąsto, aptaria ir paremia šią peticiją.

Tai yra laisva žmonių valia, bet ji gali turėti lemiamą reikšmę mūsų mažiesiems broliams, nes naminių gyvūnų laikymo sąlygos anaip tol - nevienodos! Turime susitelkti ir koordinuotai siekti kompromiso.

Pasirašyti peticiją

# Vardas Komentaras
1 Salva
Tiek žmogaus,tiek gyvūno gyvybė yra VERTYBĖ IR TURI BŪTI SAUGOMA IR GERBIAMA.