Peticija dėl grąžintinų pinigų Lietuvos vežėjams iš IRU

0 PARAŠAI

Adresuota: Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos LINAVA Prezidentas, Prezidiumas, Kongresas, Tarptautinė vežėjų keliais sąjunga IRU
Kategorija:

Mes, Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos LINAVA nariai reikalaujame nedelsiant grąžinti visus vežėjų pinigus, permokėtus už TIR knygeles Tarptautinei vežėjų automobilių keliais sąjungai IRU.

Kategoriškai nesutinkame su dabar asociacijos LINAVA prezidento Erlando Mikėno siūlomu susitarimu, nes jo įvardyta suma nesiekia nei trečdalio visų paimtų lėšų. Atrodo, kad net gi būdamas IRU prezidiumo nariu, E. Mikėnas nesuvokia savo atsakomybės ir kompetencijos ribų: užuot nedelsdamas sušaukęs kongresą ir su Lietuvos vežėjais apsvarstęs šį svarbų finansinį klausimą, jis, viršydamas savo galias, veliasi į abejotinus suokalbius su IRU funkcionieriais.

Mūsų įstatai aiškiai nurodo, kad prezidentas nėra vienasmenių sprendimų priėmėjas. Jis organizuoja darbą ir atstovauja, pagal jam suteiktus įgaliojimus. Tačiau dabartinis prezidentas to nedaro. Jis net nesiekia kažko pakeisti - gal net nesupranta, ką ir kaip reikia daryti, kokius žingsnius jis privalo žengti.

Mums nepriimtinas toks atsainus vadovaujančias pareigas einančio asmens požiūris ir jo galimybės žengti efektyvius ir teisėtus žingsnius, ginant asociacijos narių interesus.


Todėl reikalaujame:
1 Nedelsiant visuotinai svarstyti grąžintinų vežėjų pinigų klausimą įtraukiant į dienotvarkę artimiausiame asociacijos LINAVA kongrese.
2 Kongreso dalyviams iš anksto pateikti visą su šiais klausimais susijusią informaciją ir siūlymus.
3 Prezidentas privalo įvykdyti kongrese priimtus vežėjų nutarimus.

Riedlenčių ir BMX dviračių parko projektas Mažeikiuose (35)

Lina. Adresuota: Mažeikių raj. savivaldybė, Mažeikių miesto meras

Mes, Mažeikių miesto gyventojai, esame susirūpinę, kad Mažeikiuose „Skate parkas“...

Sugrąžinkime Ošupio taką pėstiesiems ir dviratininkams (39)

Monciškės. Adresuota: Palangos savivaldybė

Tark TAIP, pasirašyk peticiją ir prisidėk prie Ošupio tako sugrąžinimo...

Uždaryti valstybės įmone REGITRA (8)

Neskelbemas. Adresuota: Lietuvos Respublikos seimas

Tie kurie sutinka su šitos idėjos įgyvendinimu. Naikinti REGITROS monopolį...