Peticija dėl grąžintinų pinigų Lietuvos vežėjams iš IRU


Parašų: 0


  • Autorius: LINAVA vežėjai
  • Adresuota: Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos LINAVA Prezidentas, Prezidiumas, Kongresas, Tarptautinė vežėjų keliais sąjunga IRU
  • Kategorija: Valdžia ir politika

Mes, Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos LINAVA nariai reikalaujame nedelsiant grąžinti visus vežėjų pinigus, permokėtus už TIR knygeles Tarptautinei vežėjų automobilių keliais sąjungai IRU.

Kategoriškai nesutinkame su dabar asociacijos LINAVA prezidento Erlando Mikėno siūlomu susitarimu, nes jo įvardyta suma nesiekia nei trečdalio visų paimtų lėšų. Atrodo, kad net gi būdamas IRU prezidiumo nariu, E. Mikėnas nesuvokia savo atsakomybės ir kompetencijos ribų: užuot nedelsdamas sušaukęs kongresą ir su Lietuvos vežėjais apsvarstęs šį svarbų finansinį klausimą, jis, viršydamas savo galias, veliasi į abejotinus suokalbius su IRU funkcionieriais.

Mūsų įstatai aiškiai nurodo, kad prezidentas nėra vienasmenių sprendimų priėmėjas. Jis organizuoja darbą ir atstovauja, pagal jam suteiktus įgaliojimus. Tačiau dabartinis prezidentas to nedaro. Jis net nesiekia kažko pakeisti - gal net nesupranta, ką ir kaip reikia daryti, kokius žingsnius jis privalo žengti.

Mums nepriimtinas toks atsainus vadovaujančias pareigas einančio asmens požiūris ir jo galimybės žengti efektyvius ir teisėtus žingsnius, ginant asociacijos narių interesus.


Todėl reikalaujame:
1 Nedelsiant visuotinai svarstyti grąžintinų vežėjų pinigų klausimą įtraukiant į dienotvarkę artimiausiame asociacijos LINAVA kongrese.
2 Kongreso dalyviams iš anksto pateikti visą su šiais klausimais susijusią informaciją ir siūlymus.
3 Prezidentas privalo įvykdyti kongrese priimtus vežėjų nutarimus.