Peticija dėl grąžintinų pinigų Lietuvos vežėjams iš IRU

0 PARAŠAI

Adresuota: Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos LINAVA Prezidentas, Prezidiumas, Kongresas, Tarptautinė vežėjų keliais sąjunga IRU
Kategorija:

Mes, Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos LINAVA nariai reikalaujame nedelsiant grąžinti visus vežėjų pinigus, permokėtus už TIR knygeles Tarptautinei vežėjų automobilių keliais sąjungai IRU.

Kategoriškai nesutinkame su dabar asociacijos LINAVA prezidento Erlando Mikėno siūlomu susitarimu, nes jo įvardyta suma nesiekia nei trečdalio visų paimtų lėšų. Atrodo, kad net gi būdamas IRU prezidiumo nariu, E. Mikėnas nesuvokia savo atsakomybės ir kompetencijos ribų: užuot nedelsdamas sušaukęs kongresą ir su Lietuvos vežėjais apsvarstęs šį svarbų finansinį klausimą, jis, viršydamas savo galias, veliasi į abejotinus suokalbius su IRU funkcionieriais.

Mūsų įstatai aiškiai nurodo, kad prezidentas nėra vienasmenių sprendimų priėmėjas. Jis organizuoja darbą ir atstovauja, pagal jam suteiktus įgaliojimus. Tačiau dabartinis prezidentas to nedaro. Jis net nesiekia kažko pakeisti - gal net nesupranta, ką ir kaip reikia daryti, kokius žingsnius jis privalo žengti.

Mums nepriimtinas toks atsainus vadovaujančias pareigas einančio asmens požiūris ir jo galimybės žengti efektyvius ir teisėtus žingsnius, ginant asociacijos narių interesus.


Todėl reikalaujame:
1 Nedelsiant visuotinai svarstyti grąžintinų vežėjų pinigų klausimą įtraukiant į dienotvarkę artimiausiame asociacijos LINAVA kongrese.
2 Kongreso dalyviams iš anksto pateikti visą su šiais klausimais susijusią informaciją ir siūlymus.
3 Prezidentas privalo įvykdyti kongrese priimtus vežėjų nutarimus.

NE pradinukų testavimui! (254)

A.. Adresuota: Mažeikių rajono savivaldybė, Švietimo ir mokslo ministerija

Peticija rengiama prieš "savanorišką" pradinių klasių mokinių testavimą. Sugrąžinot mokinius...

SDK kodo atšaukimui (241)

N.. Adresuota: Lietuvos Respublikos seimas

Įvedus šią nuostatą atsirado begalės problėmų. Kodel pirkejas turi kreiptis...

Mes palaikome "Didįjį šeimos gynimo maršą"! (66)

Kristupas. Adresuota: Lietuvos Respublikos Seimas, Lietuvos Respublikos Prezidentas, Lietuvos Respublikos Vyriausybė

Didysis šeimos gynimo maršas - tai taikus, visuotinis Lietuvos žmonių...

Prievartos prieš D.Kedytę įrašo paviešinimas Didžiajame Šeimos Gynimo Marše (73)

"Drąsos. Adresuota: Šeimų Sąjūdis, Raimondas Grinevičius, Viktoras Jašinskas, Algimantas Rusteika, Adelina Sabaliauskaitė, Artūras Orlauskas, Vitolda Račkova, Arvydas Daunys, Antanas Kandrotas

Mes, Didžiojo Šeimos Gynimo Maršo dalyviai, prašome šio renginio organizatorių...