Peticija dėl grąžintinų pinigų Lietuvos vežėjams iš IRU

Mes, Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos LINAVA nariai reikalaujame nedelsiant grąžinti visus vežėjų pinigus, permokėtus už TIR knygeles Tarptautinei vežėjų automobilių keliais sąjungai IRU.

Kategoriškai nesutinkame su dabar asociacijos LINAVA prezidento Erlando Mikėno siūlomu susitarimu, nes jo įvardyta suma nesiekia nei trečdalio visų paimtų lėšų. Atrodo, kad net gi būdamas IRU prezidiumo nariu, E. Mikėnas nesuvokia savo atsakomybės ir kompetencijos ribų: užuot nedelsdamas sušaukęs kongresą ir su Lietuvos vežėjais apsvarstęs šį svarbų finansinį klausimą, jis, viršydamas savo galias, veliasi į abejotinus suokalbius su IRU funkcionieriais.

Mūsų įstatai aiškiai nurodo, kad prezidentas nėra vienasmenių sprendimų priėmėjas. Jis organizuoja darbą ir atstovauja, pagal jam suteiktus įgaliojimus. Tačiau dabartinis prezidentas to nedaro. Jis net nesiekia kažko pakeisti - gal net nesupranta, ką ir kaip reikia daryti, kokius žingsnius jis privalo žengti.

Mums nepriimtinas toks atsainus vadovaujančias pareigas einančio asmens požiūris ir jo galimybės žengti efektyvius ir teisėtus žingsnius, ginant asociacijos narių interesus.


Todėl reikalaujame:
1 Nedelsiant visuotinai svarstyti grąžintinų vežėjų pinigų klausimą įtraukiant į dienotvarkę artimiausiame asociacijos LINAVA kongrese.
2 Kongreso dalyviams iš anksto pateikti visą su šiais klausimais susijusią informaciją ir siūlymus.
3 Prezidentas privalo įvykdyti kongrese priimtus vežėjų nutarimus.

Įspėjamieji ženklai prieš trikojus

A.Maceina. Adresuota: Lietuvos Respublikos seimas

Kelių eismo taisyklėse nurodyta, jog kelio ruožas, kuriame įrengti nustatyto greičio režimo pažeidimus fiksuojantys automatiniai prietaisai, žymimi kelio ženklu „Automatinė greičio kontrolė“. Policija naudoja kilnojamus greičio matuoklius apie kuriuos nėra jokių įspėjamūjų ženklų, visoje europos sąjungoje apie tokius "radarus" įspėja ženklai. Taigi iškyla toks klausimas: - Jei jau esame europos sąjungoje ar neturėtų ir įstatymai buti vienodi? Pvz.: iš kur kitų ES šalių gyventojams žinoti apie tokią tvarką Lietuvoje? Ir kas atsakys jei koks kitos ES šalies pilietis važiuojantis tamsiuoju paros metu bus apakintas blykstės ir padarys auto įvykį? Jis nebus įspėtas apie jokius greičio matuoklius. Taigi nestatydami įspėjamūjų ženklų jūs netik nesilaikot KET (nes trikojus jūs taippat įrenginėjat trumpalaikiui naudojimui, sujungiat viską, sutveriat, nebūna juk taip,kad išimat iš bagažines patstatot ir veikia) bet ir keliat avaringas situacijas tamsiuoju paros metu.

KABLYS-KULTŪRAI

Pilietis. Adresuota: UAB Žibosa, Nacionalinė žemės tarnyba, Vilniaus miesto savivaldybė

Prašome, kad Vilniuje, Kauno g. 5, esančių Kultūros rūmų paskirtis nebūtų keičiama iš kultūrinės į administracinę. Prašome, kad pastato bei žemės ant kurios jis stovi paskirčių nesutapimas būtų sprendžiamas kitu būdu, nes akivaizdu, kad pakeitus paskirtį tik laiko klausimas kada bus renovuota pagal naująjį projektą, o tai reikštų, kad miestas neteks dar vienos unikalios, kultūrai skirtos, erdvės. Mes to nenorim! KABLYS - KULTŪRAI!