Parašo atšaukimas peticijoje: „Prieš komercinę žvejybą Lietuvos vidaus vandenyse“