Lietuvos švietimo darbuotojų reikalavimai


Parašų: 6 658


  • Autorius: Rūta Andriuškevičienė, Lietuvos mokytojų sąjūdis; Andrius Navickas, Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga
  • Adresuota: LR Prezidentė, LR Seimas, LR Vyriausybė, LR švietimo ir mokslo ministerija
  • Kategorija: Švietimas

Mes, mokytojai, nebegalime tylėti, nes Lietuvos švietimo sistema seniai nebėra prioritetinė sritis. Nuolatinių reformų pasekmė- nuosekliai prastėjanti ugdymo kokybė. Puiki idėja Lietuvai- paskelbti mokytojo profesiją prestižine iki 2025 m. niekaip nesiderina su Švietimo ir mokslo ministerijos veiksmais: nuolat pabrėžiamas nepasitikėjimas dirbančiais mokytojais. Švietimo sistema nebeturi atsinaujinančių resursų- jaunų žmonių, kurie norėtų rinktis mokytojo profesiją. Švietimo sistema artėja prie visiško chaoso, todėl mes, būdami atsakingi pieš mūsų visų vaikus, REIKALAUJAME:

1. Stabdyti etatinio mokytojų darbo apmokėjimo modelio įgyvendinimą nuo 2018 rugsėjo kaip neskaidrų, neparengtą ir nesuderintą su mokytojais bei mokyklų vadovais.

2. Mokytojų etatinio darbo apmokėjimo modelyje turi būti atsižvelgta į šiuos principus:

2.1. Etatą sudaro 36 valandos, iš kurių ne daugiau kaip 18 kontaktinių valandų;

2.2. Etatas gali būti dalinamas tik išlaikant tą pačią kontaktinių ir nekontaktinių valandų skaičiaus proporciją;

2.3. Valandos etatui skaičiuojamos ne metams, o savaitei.

3. Nuo 2018 09 01 padidinti pedagoginių ir nepedagoginių darbuotojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientus 20 proc. ir sudaryti aiškų ir nuoseklų atlyginimų kėlimo planą, kad iki 2020 m. jie būtų suvienodinti su vidutine Europos Sąjungos šalių mokytojų alga.

4. Numatyti ne mažiau kaip šešias nekontaktines valandas ikimokyklinių ir priešmokyklinių įstaigų pedagogų etate.

5. Mažinti vaikų/mokinių skaičių grupėse/klasėse, nurodant konkrečius skaičius ir terminus. Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. pradėti mažinti vaikų/mokinių skaičių grupėse/klasėse:

5.1. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų 1,5 – 3 metų grupėse – iki 10 vaikų, 3 – 7 metų grupėse – iki 15 vaikų;

5.2. bendrojo ugdymo mokyklų 1-4 klasėse – iki 22, 5 – 12 klasėse – iki 26 mokinių.

  

# Vardas Komentaras
1 Neskelbiama
2019-05-07 / 20:23
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
2 Neskelbiama
2019-02-13 / 12:54
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
3 Neskelbiama
2019-02-13 / 10:29
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
4 Neskelbiama
2018-12-05 / 01:10
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
5 Neskelbiama
2018-12-04 / 18:16
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
6 Neskelbiama
2018-12-03 / 22:45
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
7 Neskelbiama
2018-12-03 / 22:13
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
8 Neskelbiama
2018-12-03 / 21:33
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
9 Neskelbiama
2018-12-03 / 21:02
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
10 Neskelbiama
2018-12-03 / 18:08
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
11 Neskelbiama
2018-12-03 / 17:28
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
12 Neskelbiama
2018-12-03 / 16:31
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
13 Neskelbiama
2018-12-03 / 15:43
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
14 Neskelbiama
2018-12-03 / 14:38
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
15 Neskelbiama
2018-12-03 / 14:32
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
16 Neskelbiama
2018-12-03 / 14:15
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
17 Neskelbiama
2018-12-03 / 13:28
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
18 Neskelbiama
2018-12-03 / 12:53
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
19 Neskelbiama
2018-12-03 / 12:32
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
20 Neskelbiama
2018-12-03 / 12:01
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
21 Neskelbiama
2018-12-03 / 11:38
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
22 Neskelbiama
2018-12-03 / 10:45
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
23 Neskelbiama
2018-12-03 / 10:23
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
24 Neskelbiama
2018-12-03 / 09:48
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
25 Neskelbiama
2018-12-03 / 09:24
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
26 Neskelbiama
2018-12-03 / 09:22
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
27 Neskelbiama
2018-12-03 / 07:52
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
28 Neskelbiama
2018-12-03 / 00:44
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
29 Neskelbiama
2018-12-03 / 00:19
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
30 Neskelbiama
2018-12-02 / 23:22
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas