Gyvūnų kankinimui cirke - NE

173 PARAŠAI

Kategorija:

Gyvūnų kankinimui - NE

Pasirašyti peticiją

# Vardas Komentaras
1 Ieva
2018-10-18 / 22:43
Gyvunu naudojimas cirkuose turi buti uzdraustas! Tai gyvunu kankinimas ir ju vertimas eiti pries ju paciu prigimti!
2 Eimantė
2018-08-02 / 11:09
Gyvūnams vieta ne cirke. Nei vienas nenusipelnė būti taip kankinamas. Nėjau į cirką, neinu ir neisiu.
3 Diana
2018-07-27 / 00:31
Nei vienas gyvūnas nevertas būti kankinamu dėl žmonių pramogos
4 Gaiva
2018-07-25 / 19:24
Reikia kuo skubiau uždrausti gyvūnų pasirodymus cirke
5 Larisa
2018-07-25 / 16:37
Apie tautos didybe ir jos moralini progresa galima spresti is to,kaip ji elgiasi su gyvunais,Mahatma Gandi,Gyvenkime civilizuotoje salyje
6 Justė
2018-07-25 / 15:03
Ar jums patiktu, jog jus pacius taip kankintu? Cia abskritai siaubas su siuolaikine sistema kas cia dedas...
7 Aida
2018-07-25 / 12:53
Ši nežmogiška gyvūnų kankynė vieną dieną turi baigtis,nes juk esam civilizuota ir humaniška valstybė..
8 Neringa
2018-07-25 / 10:42
gyvūnų kankinimui ir skriaudimui TIKRAS NE!! kiek gi galima?
9 Gaiva
2018-07-25 / 08:23
Reikia kuo skubiau uždrausti gyvūnų pasirodymus cirke
10 Genute
2018-07-24 / 23:29
Privaloma skirti grieztesnes bausmes. Gyvunai gyvi, kaip ir zmonems jiems skauda, bet negali apsiginti.
11 Jolanta
2018-07-24 / 23:28
Man atrodo tokiam reikalui net peticijos nereikia. Gyvūnų teisių apsauga šnipšto verta. Džiugu, kad atsiranda sąmoningų žmonių norinčių pabaigti gyvūnų marinimą pramogai.
12 Reda,
2018-07-24 / 21:24
Gyvūnai negali būti išnaudojami, bei kankinami nei cirke, nei kokiuose nors kituose renginiuose.
13 Evelina
2018-07-24 / 10:11
Žiaurus elgesys su gyvūnais ir jų kankinimas turi būti sustabdytas. Tai, kad žmogui viename evoliucijos etape pasisekė labiau, nereiškia,kad galima siaubingai elgtis ir išnaudoti gyvūnus savo pramogai

Jurbarko smurtautojui - REALIĄ LAISVĖS ATĖMIMO BAUSMĘ! (130)

Centro. Adresuota: Generalinė prokuratūra | Lietuvos Respublikos prokuratūra

Jurbarko prievartautojas negavo realios laisvės atėmimo bausmės, padarius tokį sunkų nusikaltimą prieš merginą. Pagal Lietuvos Respublikos įstatymus už mažesnius nusižengimus žmogui gręsia realus laisvės atėmimas. Sulaikius M.I., jam buvo nustatytas 1,12 promilės girtumas. Tai taip pat sunkinanti aplinkybė. Atsiprašyti taip pat neatsiprašė asmeniškai, tai padarė per savo advokatą ir tai pasak tėvų neatrodė įtikinamai. Raginame Lietuvos Respublikos Generalinės prokuratūros kreiptis į Aukščiausią Teismą dėl teisingo nuosprendžio skiriant realią laisvės atėmimo bausmę.

Dėl apšviestų šaligatvių įrengimo Nemėžyje (23)

Indrė. Adresuota: Vilniaus rajono savivaldybė

Mes Nemėžio rajono gyventojai, labai prašome įrengti apšviestą šaligatvi- pesčiųjų- dviratininkų taką Nemėžyje (Baltarusių g - Sirokomlės g) ir pesčiųjų perėjas, kad aplinkiniai gyventojai galėtu saugiai keliauti iki viešojo transporto stotelių, o vaikai iki mokyklos. Nesutvarkyti kelkraščiai verčia pėsčiuosius pažeidinėti eismo taisykles, bei apsunkina eismą vairuotojams. Vaikai - keliaujantys į mokyklą dviračiais, paspirtukais ir pėsčiomis - turi eiti šalikele.

Dėl priemonių mažinti triukšmą sankirtoje su A5 Vakarų aplinkelio magistraliniu keliu (17)

R.. Adresuota: VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija

Vadovaujantis Europos sąjungos direktyvos 2002/49/EB reikalavimais buvo vertinta aplinkos triukšmo tarša valstybinės reikšmės magistralėje A5, kertančioje Kauno miesto teritoriją ir sudarančią jo vakarinį aplinkkelį. Minėto kelio metinis transporto priemonių srautas sudaro 11 600 475 (2018m), triukšmo lygis siekia Ldvn 86 dBA (2013m). Pastovaus triukšmo lygis prie gyvenamųjų pastatų fasadų esančių Kauno miesto aglomeracijoje Klovainių, J.Skvirecko, Bačkonių, Alytaus, Šiluvos, Kražių ir kt. gatvėse sudarė Ldvn 69,9 dBA (2012-2013m) viršijant tiek dienos, tiek vakaro, tiek nakties ribinius dydžius. Atkreiptinas dėmesys, kad garso slėgio Ldvn dydis išreiškia triukšmo taršos priklausomybę logaritmiškai, nakties reišmė yra viršijama 6,1 dB, tai reiškia 53% didesnį triukšmo lygį už leistiną. Tyrime nebuvo vertintas triukšmo lygis gyvenamosiose patalpose, kuriose atidarius langus didžiausia leistina riba būtų viršijama keletą kartų. Didėjant transporto srautams yra tikėtinas triukšmo taršos lygio didėjimas, kuris prognozuojama 2028m gyvenamųjų pastatų aplinkoje sudarys Ldvn 70,7 dBA. Minėtoje zonoje 2013m duomenimis gyveno 160 gyventojų. Gyvenamasis rajonas sparčiai plečiasi, statomi nauji namai, tikėtinas gyventojų skaičiaus augimas. Dėl triukšmo taršos nėra užtikrinama gyvenimo kokybė, kyla pavojus gyventojų sveikatai ir gyvybei. Pasaulio sveikatos organizacija savo publikacijose nurodo visą spektrą triukšmo poveikio sukeliamų lėtinių ir terminalinių susirgimų. Taip pat minėtoje zonoje Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu yra nustatyta Veršvų tylioji gamtos zona, kurios ~55% teritorijos veikia triukšmas viršijantis Ldvn 50 dBA. Pagal Kauno miesto triukšmo prevencijos veiksmų planą 2014-2018m buvo vertinamos triukšmo šaltinių poveikio valdymo galimybės. Kadangi aukščiau minėta aglomeracijos zona patenka į teritoriją, kurioje rodiklis Ldvn viršija higienos normos HN33:2011 apibrėžtus ribinius dydžius LAeqT, pagal Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymą būtina įgyvendinti triukšmo prevencijos ir mažinimo priemones, buvo priimtas dispozityvus sprendimas vakarinio miesto aplinkkelio – magistralės A5 keliamo triukšmo problemas spręsti techninėmis priemonėmis, įrengiant akustines sienutes. Buvo iškelti strateginiai tikslai gerinti aplinkos akustinę kokybę triukšmo taršos zonose. 2014m numatyta parengti akustinių sienučių vakariniame aplinkkelyje techninį projektą. Buvo pasirašyta paslaugų teikimo sutartis, atlikti modeliavimo darbai, 2014m vykdyti projektavimo darbai. Triukšmo sumažėjimo efektas, įgyvendinus triukšmo mažinimo priemones būtų pasiektas 100% teritorijos gyventojų. Žvelgiant į Kauno miesto triukšmo prevencijos veiksmų planą 2019-2023 taip pat į VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos sudarytą 2019-2023 metų pagrindinių kelių triukšmo prevencijos veiksmų planą matome, kad minėtu laikotarpiu projekto tęstinumas nėra numatytas. Triukšmo taršos šaltinis yra valstybinės reikšmės magistralė A5 su didesniu nei 6 mln transporto priemonių srautu, ji nėra miesto teritorija, jos valdytojo ar įgaliotų pavaldžių įstaigų ir įmonių prašome imtis priemonių mažinti triukšmą ir užtikrinti higienos normoje reglamentuojamus ribinius lygius bei pateikti triukšmo prevencijos veiksmų planą zonoje į šiaurę nuo Šilainių pl. ir minėtos magistralės sankirtos.