Stabdykite Reformatų skvero projekto įgyvendinimą


Parašų: 1 519Prisidėk prie visuomenės sąjūdžio!
Reformatų skveras gali tapti lūžio tašku siekiant įtraukti visuomenę į Lietuvos viešųjų erdvių kūrimą


VISUOMENINĖ ŽEMĖ IR VISUOMENINĖS LĖŠOS
Reformatų skvero žemė – tai visuomeninė žemė. Europos Sąjungos lėšos, skiriamos Reformatų skvero sutvarkymui – tai visuomeninės lėšos.

VIEŠOSIOS ERDVĖS TVARKYMO PROJEKTAI TURI BŪTI DERINAMI SU VISUOMENE
Pagal Orhuso konvenciją (ratifikuota 2001 m.), kiekviena šalis privalo užtikrinti visuomenės dalyvavimą jau pradiniame viešosios erdvės projekto rengimo etape, kai yra visos galimybės svarstyti įvairius variantus ir kai galima užtikrinti veiksmingą visuomenės dalyvavimą.
Taip pat ir Europos Sąjunga, kurios lėšomis bus atnaujinamas Reformatų skveras, reikalauja, kad jos remiami projektai būtų derinami su tikslinės grupės atstovais, bendruomene ir kitais suinteresuotais asmenimis, taip užtikrinant skaidrų ir efektyvų lėšų panaudojimą.

VISUOMENĖ NEDALYVAVO FORMUOJANT REFORMATŲ SKVERO ATNAUJINIMO PROJEKTO UŽDUOTIS
Parko atnaujinimo projektas buvo vykdomas vienašališkai, neatlikus reikalingų archeologinių tyrimų, nepakankamai ir neprofesionaliai remiantis istoriniais šaltiniais, tinkamai neištyrus visuomenės poreikio ir nesuformavus su visuomene suderintos projekto užduoties. Projektui nebuvo skelbtas konkursas.

SPRENDIMAI „UŽ UŽDARŲ DURŲ“
Esminiai sprendimai buvo priimti visuomenei nedalyvaujant:
· Sprendimas, kuris skvere esantis paveldas yra reikšmingas, o kuris – ne. Reformatų skvero sklype, be Reformatų kapinių ir Šreterių koplytėlės, buvo gausu kitos, projekte nepanaudotos, istorinės medžiagos;
· Sprendimas patraukti paminklą Reformacijai iš jam numatytos centrinės vietos;
· Sprendimas, kurie istoriniai sluoksniai (ir kokie) privalo būti neišsaugoti;
· Esamos skvero architektūros, sukurtos žymių Lietuvos architektų Gedimino Baravyko, Gyčio Ramunio ir Kęstučio Pempės, sunaikinimas;
· Savavališkas sprendimas, kuri augmenija yra „perspektyvi“, o kuri – ne, planuojant sunaikinti trečdalį skvero medžių;
· Sprendimas riboti miestiečių buvimo skvere laiką, t. y., sprendimas naująjį skverą aptverti ir rakinti nakčiai.

PER VĖLU?
Vilniaus miesto savivaldybė pakvietė teikti pasiūlymus, kaip patobulinti parko projektą, tik po sutarties su projektą įgyvendinančiais rangovais pasirašymo. Rugpjūčio 9 d. susitikime su visuomene Vilniaus miesto vyr. architektas Mindaugas Pakalnis teigė: „Reformatų parko projektą galime keisti tiek, kiek nesikeičia jo esmė“. Tokiu būdu sukuriama dalyvavimo iliuzija, o iš tiesų užkertamas kelias visuomenei keisti „už uždarų durų“ priimtus sprendimus.

ATGAL Į PRADŽIĄ – DABAR!
Atimant iš visuomenės galimybę dalyvauti priimant esminius sprendimus jai atimama galimybė formuoti viešąją miesto erdvę. Visuomenės lūkesčių neatitinkantis projektas – tai galimai būdas pasipelnyti projekto rengėjams ir statybų rangovams.

STABDYKITE PROJEKTO ĮGYVENDINIMĄ
Mes, žemiau pasirašiusieji reikalaujame stabdyti projekto „Kultūrinį – istorinį reformacijos paveldą reprezentuojančio Reformatų sodo atkūrimas ir sutvarkymas“ įgyvendinimo darbus nes nes norime atnaujinto Reformatų skvero kur esama miesto gamtinė aplinka būtų saugoma, kurio architektūrinė koncepcija būtų paremta moksliniais tyrimais, visuomenės lūkesčiais, necenzūruotų istorijos ir būtų aukšto meninio lygio, erdvės.

Sustabdžius dabartinio projekto įgyvendinimą reikalaujame atlikti trūkstamus reikalingus sociologinius, archeologinius, architektūros istorijos tyrimus, sudaryti sąlygas konsultacijoms su visuomene ir specialistais, parengti naują projektavimo užduotį ir paskelbti viešą ir skaidrų konkursą architektūriniam projektui, kurio laimėtoją atrenkant dalyvautų specialistai ir visuomenė.

Projektas yra įgyvendinamas pagal Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ 07.1.1–CPVA–R–904 priemonę „Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra“. Projektai, finansuojami pagal šią priemonę, turi būti įvykdyti iki 2023 m. rugsėjo 1 d. Penkeri metai yra pakankamas laiko tarpas tokiam projektui įgyvendinti neprarandant Europos Sąjungos skiriamų lėšų.

REFORMATŲ SKVERAS – GALIMYBĖ NAUJAI PRADŽIAI
Reikalaujame, kad nuo šiol, tvarkant Vilniaus ir kitų Lietuvos miestų viešąsias erdves, visuomenės ir specialistų dalyvavimas būtų užtikrintas jau pradiniame viešosios erdvės projekto rengimo etape, kai yra visos galimybės svarstyti įvairius variantus ir kai galima užtikrinti veiksmingą visuomenės ir specialistų dalyvavimą.
# Vardas Komentaras
1 Neskelbiama
2020-02-14 / 19:53
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
2 Neskelbiama
2019-06-10 / 23:58
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
3 Neskelbiama
2019-06-07 / 22:59
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
4 Neskelbiama
2019-06-07 / 17:37
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
5 Neskelbiama
2019-06-07 / 01:04
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
6 Neskelbiama
2019-06-06 / 15:54
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
7 Neskelbiama
2019-06-06 / 14:49
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
8 Neskelbiama
2019-06-06 / 14:40
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
9 Neskelbiama
2019-06-06 / 14:25
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
10 Neskelbiama
2019-06-06 / 14:12
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
11 Neskelbiama
2019-05-04 / 10:34
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
12 Neskelbiama
2019-04-23 / 23:31
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
13 Neskelbiama
2019-04-23 / 18:05
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
14 Neskelbiama
2019-04-22 / 22:20
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
15 Neskelbiama
2019-04-22 / 20:02
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
16 Neskelbiama
2019-04-22 / 16:23
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
17 Neskelbiama
2019-04-22 / 13:52
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
18 Neskelbiama
2019-04-22 / 13:24
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
19 Neskelbiama
2019-04-22 / 11:32
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
20 Neskelbiama
2019-04-22 / 10:28
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
21 Neskelbiama
2019-04-22 / 10:17
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
22 Neskelbiama
2019-02-25 / 22:45
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
23 Neskelbiama
2019-02-25 / 22:28
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
24 Neskelbiama
2019-02-22 / 18:15
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
25 Neskelbiama
2018-11-27 / 14:45
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
26 Neskelbiama
2018-11-27 / 14:40
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
27 Neskelbiama
2018-11-27 / 14:21
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
28 Neskelbiama
2018-11-23 / 22:20
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
29 Neskelbiama
2018-11-12 / 21:18
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
30 Neskelbiama
2018-10-08 / 22:24
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas