Parašo atšaukimas peticijoje: „Uždrausti reklamas mokinių dienyne manodienynas.lt“