Parašo atšaukimas peticijoje: „Dėl d/l "Gluosnis"“