DĖL LSU KĖDAINIŲ „AUŠROS“ PROGIMNAZIJOS DIREKTORĖS NERINGOS VAICEKAUSKIENĖS TOLIAU EITI DIREKTORĖS PAREIGAS

451 PARAŠAI

Kategorija:

Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktorius Ovidijus Kačiulis vienoje kėdėje sėdi, kitą – laiko atsargoje. Bijodamas bet kuriuo metu prarasti aukštą postą, O. Kačiulis pasiliko galimybę bet kada sugrįžti į anksčiau užimtas pareigas – Lietuvos sporto universiteto (LSU) „Aušros“ progimnazijos direktoriaus vietą, sudaręs su N. Vaicekauskienę terminuotą darbo sutartį.

Pradėjus dirbti direktorei Neringai Vaicekauskienei mokykla tapo patraukli tėvams, vaikams ir visuomenei. Joje nuolat vyksta atsinaujinimas. Tėvai, matydami esminius teigiamus pokyčius, nori, kad jų vaikai mokytųsi „Aušros" progimnazijoje, kuriai vadovauja atsakinga, pareiginga, taktiška, atvira, mokanti bendrauti ir bendradarbiauti direktorė.
1. Progimnazijoje gerokai didesnis per pastaruosius trejus metus mokinių skaičius ( plg. 2016 – 2018m.). Šiuo metu mokosi daugiau kaip 800 mokinių (palyginti visus šiuos metus, skirtumas 120 mokinių).
2. Didelis dėmesys skirtas mokinių socialiniams ir emociniams įgūdžiams ugdyti. Atsižvelgiama į vaikus, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių (šioje progimnazijoje tokių vaikų skaičius tikrai nemažas). Klasių mikroklimatas palankus mokymuisi. Specialiųjų poreikių mokiniams padeda ir priimti du mokytojo padėjėjai.
3. Šiais metais progimnazijai suteiktas „Olweus mokyklos“ vardas. Mokykloje ženkliai sumažėjo patyčių, vaikai tapo draugiškesni, labiau motyvuoti (Olweus mokinių apklausos duomenimis, patyčios 2016 metais siekė 16,3 proc., o 2018 m. sumažėjo iki 13,4 proc.).
4. Progimnazijos mokytojai vykdo projektinę veiklą dalyvaudami programoje „eTwining“, kuri yra įvertinta, ir mokykla pelnė „eTwinning mokyklos“ vardą. Tai gyva, nepaprastai įdomi erdvė, kurios nariai bendrauja tarpusavyje ir mokosi vieni iš kitų dalindamiesi savo žiniomis, patirtimi bei idėjomis.
5. Mokykloje teikiama psichologinė ir socialinė pagalba. Dirba kvalifikuoti mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai. Atsižvelgdama į tėvų poreikius ir pageidavimus direktorė organizavo įvairius mokymus tėvams, kvietė kompetetingus specialistus. Šiuo metu kaip tik vyksta „Tėvelių akademijos“ mokymai ir konsultacijos.
6. Pasiekti per pastaruosius metus geri įvairių olimpiadų, konkursų ir varžybų rezultatai. Mokiniai – aktyvūs mokymosi proceso dalyviai. Direktorės pastangomis teikiama pedagoginė pagalba mokiniams po pamokų. Įvesta gabių vaikų skatinimo programa, vyksta papildomos konsultacijos, kuriose dalyvauja aukštesnius gebėjimus turintys vaikai. Vaikai skatinami už gerus mokslo rezultatus laimėtomis ekskursijomis ir stovyklomis.
7. Pagerėjo bendravimo su tėvais kokybė: tėvai kur kas dažniau lankosi mokykloje, aktyviai dalyvauja mokyklos veikloje. Kiekvieną mėnesį vyksta direktorės valanda su tėvais bei vaikais po darbo valandų.
8. Pakito požiūris į mokyklos bendruomenę. Įkurtas tėvų klubas, kuriame visi klausimai sprendžiami susitarimo būdu, randant visoms pusėms tinkamą sprendimą. Keitėsi ir mokytojų požiūris į mokinius ir tėvus. Sudarytos tėvams galimybės – nuolat vyksta konsultacijos su dėstančiais mokytojais, teikiama informacija apie vaiko mokslo rezultatus ir jo asmeninius pasiekimus.
9. Vykdomas švietimas apie sveiką gyvenimo būdą, rengiami įvairūs projektai šiuo klausimu. Pasiektas masiškiausio estafetinio plaukimo baseine rekordas. Iki šiol tokio pobūdžio rekordas Lietuvoje dar nebuvo fiksuotas. Dalyvavo 493 asmenys: mokiniai, tėvai ir mokytojai.
10. Tėvai aktyviai dalyvauja vaikų ugdyme bei neformalioje veikloje. Organizuojami bendri renginiai vaikams ir tėvams, protmūšiai, estafetės, krepšinio, futbolo bei tinklinio varžybos.
11. Gražėja progimnazijos aplinka: mokyklos pastato išorė, kiemas, atnaujintos poilsio zonos koridoriuose (sėdmaišiai, foteliai, suoleliai, įvairūs žaidimai). Daugėja priemonių mokinių ugdymui. Mokyklos teritorijoje pastatyta riedlenčių rampa, kuria gali naudotis ir mikrorajono bendruomenė.
12. Skaidrus finansų panaudojimas. Direktorė tėvams atsiskaito už skiriamų 2 proc. panaudojimą.
2015 metais 2 proc. parama siekė vos 481,99 eurų, 2016 metais – 2407,63 eurų, 2017 metais – 2647,72 eurų.
13. Projektu „ Mokėk plaukti ir saugiai elgtis vandenyje“ vaikams suteikta galimybė mokytis plaukti ir saugiai elgtis vandenyje, šia galimybe naudojasi ir toliau gyvenantys vaikai.
14. Atnaujinta įranga informacinių technologijų kabinetams. Pastebima neformaliojo švietimo veiklų įvairovė mokiniams (robotikos būrelis, baletas, kino klubas, programavimo abėcėlė). Neformaliojo švietimo būrelių skaičius nuo 2015 metų išaugo (atitinkamai nuo 34 iki 41).O tai rodo, kad paklausa būreliams didėjo.
15. Iš pagrindų atnaujinti dailės ir tikybos kabinetai, mokytojų kambarys pritaikytas pamokų vedimui.
Pirmų klasių mokiniams nupirktos spintelės rūbams ir daiktams pasidėti.
16. Direktorė sukūrė šiltus ir nuoširdžius bendravimo ir bendradarbiavimo santykius su visa mokyklos bendruomene. Mokyklos bendruomenės narių santykiai pagrįsti tarpusavio santykių humaniškumu, tolerancija.

Atsižvelgdami į šiuos nurodytus svarius argumentus norime, kad direktorė Neringa Vaicekauskienė ir toliau vadovautų mūsų progimnazijai.

Pasirašyti peticiją

# Vardas Komentaras Miestas Pasirašymo data
1 Lukas B... Pati nuostabiausia direktorė, atsižvelgianti į visų nuomonęs, pageidavimus. Labai norėčiau kad ir toliau Aušros progimnazija turėtų tokią nuostabią direktorę. 2018-11-27 / 22:15
2 Janina V... Puiki direktorė,tik jai ir likti dirbti toje mokykloje.. 2018-11-21 / 05:47
3 Vaida ... Nesu sutikusi geresnės direktorės nei šios mokyklos ! Jinai labai atsidavusi savo darbui ir vaikams ! Kėdainiai 2018-11-20 / 23:29
4 Neskelbiamas asmuo Nuostabesnes direktores už dabartine tikrai nera! Už tai ,kad liktu Neringa Vaicekauskiene !!! Kėdainiai 2018-11-08 / 08:51
5 Laura S... Nuostabi Direktorė, atsižvelgianti į mokinius, mokytojus, tėvelius, kurianti draugišką mokyklos bendruomenę. Geriausi prisiminimai iš Aušros. Ji verta šių pareigų ir dar daugiau. Kėdainiai 2018-11-08 / 06:17
6 Aistė R... Ši direktorė padarė labai daug, manau ji nusipelnė šios darbo vietos! 2018-11-07 / 22:36
7 Neskelbiamas asmuo Nuostabesnes direktores už dabartine tikrai nera! Už tai ,kad liktu Neringa Vaicekauskiene !!! Kėdainiai 2018-11-07 / 22:26
8 Vaida J... Palaikau šią direktorę, nes daug padarė Aušros progimnazijai Kėdainiai 2018-11-05 / 22:48
9 Rasa Ū... Zmogus ismanantis savo , pasiekiantis mokiniu ir tevu sirdys 2018-11-05 / 15:16
10 Arvydas Š... Norime, kad direktorė Neringa Vaicekauskienė ir toliau vadovautų mūsų progimnazijai. Kėdainiai 2018-11-05 / 14:22
11 Tomas S... Lai mokiniai ir jų tėvai nusprandžia, kuo labiau pasitiki. Kėdainiai 2018-11-05 / 14:15
12 Reda P... Noriu, kad ir toliau vadovautų progimnazijai Neringa Vaicekauskienė. Kėdainiai 2018-11-05 / 10:01
13 Neskelbiamas asmuo Jei nepaliks direktorės - tai bus spjūvis mums į veidą... 2018-11-05 / 09:39
14 Lina P... Nuostabi direktore.Norime,kad liktų šioje mokykloje,tokios direktores,dar niekas neturi. Kėdainiai 2018-11-05 / 07:40
15 Kristina V... Tikrai šauni direktorė,puikiai išmano savo darbą ir verta limti čia mūsų mokykloje. 2018-11-05 / 07:32
16 Birutė S... Nuostabus žmogus, puikus vadovas, aukštos kvalifikacijos specialistė,pareigos ir atsakomybės žmogus. 2018-11-05 / 06:54
17 Jolita B... Mokykla stipriai "paūgėjo" per tuos kelerius metus, daug įvairių renginių, mokymų tiek mokiniams, tiek jų tėveliams. Direktorė puikiai geba spręsti iškilusias problemas, teisinga ir tvirta jos nuomonė sukuria sriprų pasitikėjimo jausmą šiuo žmogumi. Šiai mokyklai reikia būtent Neringos Vaicekauskienės! 2018-11-04 / 21:49
18 Ingrida S... Mokyklos direktore puikiai susitvarko su savo darbo pareigomis.Norėčiau,kad ir toliau ji butu mokyklos direktore. 2018-11-04 / 21:48
19 Neskelbiamas asmuo Nuostabi direktorė ir puiki moteris.Labai norėtumėm,kad ji liktų. 2018-11-04 / 21:38
20 Neskelbiamas asmuo Mūsu direktorė Neringa Vaicekauskienė yra labai gera ir daug gero padarė mūsu mokyklai prašau ją palikti Kėdainiai 2018-11-04 / 21:10
21 Neringa Š... Nuostabi direktorė,apie tokią kitos mokyklos gali tik pasvajoti. Ji gali viską padaryti,kad ši mokykla būtų pati šauniausia. Kėdainiai 2018-11-04 / 20:59
22 Živilė R... Tikrai palikit šią direktorę. Ji pavyzdinga, šauni, sugalvoja visokių įdėjų, atsakinga ir maloni. P. S. Jos parašas kvepia braškėmis. Kėdainiai 2018-11-04 / 20:43
23 Jurgita ... Neringa Vaicekauskienė turi likti Direktore,nes tik Šis Žmogus nuoširdžiai vykdo savo pareigas! Kačiuliui tikrai Aušros progimnazijoj nėra ką veikti,jo interesai ne mokyklos labui!!! Kėdainiai 2018-11-04 / 20:25
24 Neskelbiamas asmuo Ši direktorė labai gera, labai rūpinasi vaikų saugumu ir gerove. Kėdainiai 2018-11-04 / 20:17
25 Roma B... Už Neringą, tokie puikūs pedagogai reikalingi visiems. 2018-11-04 / 20:06
26 Loreta ... Nuostabi direktorė, kuri nuostabiai bendrauja tiek su pedagogais, persanalu, tėvais o būtent su mokiniais. Mokyklos statusas visuomenėje užaugino savo teigiamas vertybes, tai mokykla į kurią nori daug mokinių patekti toliau mokytis ir visuomenę džiuginti savo pasiekimais. 2018-11-04 / 20:06
27 Simona A... Tik kompetetingi ir nekorumpuoti asmenys turi dirbti su vaikais. 2018-11-04 / 20:01
28 Mėta Š... Labai gera direktore ir as labai noreciau kad ja paliktu Kėdainiai 2018-11-04 / 19:58
29 Žydrė M... Pasirašau už tolimesnį mokyklos direktorės Neringos Vaicekavičienės vadovavimą mokykloje. Kėdainiai 2018-11-04 / 19:47
30 Odeta L... Palaikau šią nuostabią direktorę! Jos dėka mokytojai vėl šypsos!!! 2018-11-04 / 19:30

Įspėjamieji ženklai prieš trikojus

A.Maceina. Adresuota: Lietuvos Respublikos seimas

Kelių eismo taisyklėse nurodyta, jog kelio ruožas, kuriame įrengti nustatyto greičio režimo pažeidimus fiksuojantys automatiniai prietaisai, žymimi kelio ženklu „Automatinė greičio kontrolė“. Policija naudoja kilnojamus greičio matuoklius apie kuriuos nėra jokių įspėjamūjų ženklų, visoje europos sąjungoje apie tokius "radarus" įspėja ženklai. Taigi iškyla toks klausimas: - Jei jau esame europos sąjungoje ar neturėtų ir įstatymai buti vienodi? Pvz.: iš kur kitų ES šalių gyventojams žinoti apie tokią tvarką Lietuvoje? Ir kas atsakys jei koks kitos ES šalies pilietis važiuojantis tamsiuoju paros metu bus apakintas blykstės ir padarys auto įvykį? Jis nebus įspėtas apie jokius greičio matuoklius. Taigi nestatydami įspėjamūjų ženklų jūs netik nesilaikot KET (nes trikojus jūs taippat įrenginėjat trumpalaikiui naudojimui, sujungiat viską, sutveriat, nebūna juk taip,kad išimat iš bagažines patstatot ir veikia) bet ir keliat avaringas situacijas tamsiuoju paros metu.

KABLYS-KULTŪRAI

Pilietis. Adresuota: UAB Žibosa, Nacionalinė žemės tarnyba, Vilniaus miesto savivaldybė

Prašome, kad Vilniuje, Kauno g. 5, esančių Kultūros rūmų paskirtis nebūtų keičiama iš kultūrinės į administracinę. Prašome, kad pastato bei žemės ant kurios jis stovi paskirčių nesutapimas būtų sprendžiamas kitu būdu, nes akivaizdu, kad pakeitus paskirtį tik laiko klausimas kada bus renovuota pagal naująjį projektą, o tai reikštų, kad miestas neteks dar vienos unikalios, kultūrai skirtos, erdvės. Mes to nenorim! KABLYS - KULTŪRAI!