DĖL LSU KĖDAINIŲ „AUŠROS“ PROGIMNAZIJOS DIREKTORĖS NERINGOS VAICEKAUSKIENĖS TOLIAU EITI DIREKTORĖS PAREIGAS


Parašų: 451


  • Autorius: Rūta Kupčiūnienė
  • Adresuota: Švietimo ir mokslo ministerija
  • Kategorija: Švietimas

Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktorius Ovidijus Kačiulis vienoje kėdėje sėdi, kitą – laiko atsargoje. Bijodamas bet kuriuo metu prarasti aukštą postą, O. Kačiulis pasiliko galimybę bet kada sugrįžti į anksčiau užimtas pareigas – Lietuvos sporto universiteto (LSU) „Aušros“ progimnazijos direktoriaus vietą, sudaręs su N. Vaicekauskienę terminuotą darbo sutartį.

Pradėjus dirbti direktorei Neringai Vaicekauskienei mokykla tapo patraukli tėvams, vaikams ir visuomenei. Joje nuolat vyksta atsinaujinimas. Tėvai, matydami esminius teigiamus pokyčius, nori, kad jų vaikai mokytųsi „Aušros" progimnazijoje, kuriai vadovauja atsakinga, pareiginga, taktiška, atvira, mokanti bendrauti ir bendradarbiauti direktorė.
1. Progimnazijoje gerokai didesnis per pastaruosius trejus metus mokinių skaičius ( plg. 2016 – 2018m.). Šiuo metu mokosi daugiau kaip 800 mokinių (palyginti visus šiuos metus, skirtumas 120 mokinių).
2. Didelis dėmesys skirtas mokinių socialiniams ir emociniams įgūdžiams ugdyti. Atsižvelgiama į vaikus, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių (šioje progimnazijoje tokių vaikų skaičius tikrai nemažas). Klasių mikroklimatas palankus mokymuisi. Specialiųjų poreikių mokiniams padeda ir priimti du mokytojo padėjėjai.
3. Šiais metais progimnazijai suteiktas „Olweus mokyklos“ vardas. Mokykloje ženkliai sumažėjo patyčių, vaikai tapo draugiškesni, labiau motyvuoti (Olweus mokinių apklausos duomenimis, patyčios 2016 metais siekė 16,3 proc., o 2018 m. sumažėjo iki 13,4 proc.).
4. Progimnazijos mokytojai vykdo projektinę veiklą dalyvaudami programoje „eTwining“, kuri yra įvertinta, ir mokykla pelnė „eTwinning mokyklos“ vardą. Tai gyva, nepaprastai įdomi erdvė, kurios nariai bendrauja tarpusavyje ir mokosi vieni iš kitų dalindamiesi savo žiniomis, patirtimi bei idėjomis.
5. Mokykloje teikiama psichologinė ir socialinė pagalba. Dirba kvalifikuoti mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai. Atsižvelgdama į tėvų poreikius ir pageidavimus direktorė organizavo įvairius mokymus tėvams, kvietė kompetetingus specialistus. Šiuo metu kaip tik vyksta „Tėvelių akademijos“ mokymai ir konsultacijos.
6. Pasiekti per pastaruosius metus geri įvairių olimpiadų, konkursų ir varžybų rezultatai. Mokiniai – aktyvūs mokymosi proceso dalyviai. Direktorės pastangomis teikiama pedagoginė pagalba mokiniams po pamokų. Įvesta gabių vaikų skatinimo programa, vyksta papildomos konsultacijos, kuriose dalyvauja aukštesnius gebėjimus turintys vaikai. Vaikai skatinami už gerus mokslo rezultatus laimėtomis ekskursijomis ir stovyklomis.
7. Pagerėjo bendravimo su tėvais kokybė: tėvai kur kas dažniau lankosi mokykloje, aktyviai dalyvauja mokyklos veikloje. Kiekvieną mėnesį vyksta direktorės valanda su tėvais bei vaikais po darbo valandų.
8. Pakito požiūris į mokyklos bendruomenę. Įkurtas tėvų klubas, kuriame visi klausimai sprendžiami susitarimo būdu, randant visoms pusėms tinkamą sprendimą. Keitėsi ir mokytojų požiūris į mokinius ir tėvus. Sudarytos tėvams galimybės – nuolat vyksta konsultacijos su dėstančiais mokytojais, teikiama informacija apie vaiko mokslo rezultatus ir jo asmeninius pasiekimus.
9. Vykdomas švietimas apie sveiką gyvenimo būdą, rengiami įvairūs projektai šiuo klausimu. Pasiektas masiškiausio estafetinio plaukimo baseine rekordas. Iki šiol tokio pobūdžio rekordas Lietuvoje dar nebuvo fiksuotas. Dalyvavo 493 asmenys: mokiniai, tėvai ir mokytojai.
10. Tėvai aktyviai dalyvauja vaikų ugdyme bei neformalioje veikloje. Organizuojami bendri renginiai vaikams ir tėvams, protmūšiai, estafetės, krepšinio, futbolo bei tinklinio varžybos.
11. Gražėja progimnazijos aplinka: mokyklos pastato išorė, kiemas, atnaujintos poilsio zonos koridoriuose (sėdmaišiai, foteliai, suoleliai, įvairūs žaidimai). Daugėja priemonių mokinių ugdymui. Mokyklos teritorijoje pastatyta riedlenčių rampa, kuria gali naudotis ir mikrorajono bendruomenė.
12. Skaidrus finansų panaudojimas. Direktorė tėvams atsiskaito už skiriamų 2 proc. panaudojimą.
2015 metais 2 proc. parama siekė vos 481,99 eurų, 2016 metais – 2407,63 eurų, 2017 metais – 2647,72 eurų.
13. Projektu „ Mokėk plaukti ir saugiai elgtis vandenyje“ vaikams suteikta galimybė mokytis plaukti ir saugiai elgtis vandenyje, šia galimybe naudojasi ir toliau gyvenantys vaikai.
14. Atnaujinta įranga informacinių technologijų kabinetams. Pastebima neformaliojo švietimo veiklų įvairovė mokiniams (robotikos būrelis, baletas, kino klubas, programavimo abėcėlė). Neformaliojo švietimo būrelių skaičius nuo 2015 metų išaugo (atitinkamai nuo 34 iki 41).O tai rodo, kad paklausa būreliams didėjo.
15. Iš pagrindų atnaujinti dailės ir tikybos kabinetai, mokytojų kambarys pritaikytas pamokų vedimui.
Pirmų klasių mokiniams nupirktos spintelės rūbams ir daiktams pasidėti.
16. Direktorė sukūrė šiltus ir nuoširdžius bendravimo ir bendradarbiavimo santykius su visa mokyklos bendruomene. Mokyklos bendruomenės narių santykiai pagrįsti tarpusavio santykių humaniškumu, tolerancija.

Atsižvelgdami į šiuos nurodytus svarius argumentus norime, kad direktorė Neringa Vaicekauskienė ir toliau vadovautų mūsų progimnazijai.

# Vardas Komentaras
1 Neskelbiama
2018-11-27 / 22:15
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
2 Neskelbiama
2018-11-21 / 05:47
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
3 Neskelbiama
2018-11-20 / 23:29
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
4 Neskelbiama
2018-11-08 / 08:51
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
5 Neskelbiama
2018-11-08 / 06:17
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
6 Neskelbiama
2018-11-07 / 22:36
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
7 Neskelbiama
2018-11-07 / 22:26
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
8 Neskelbiama
2018-11-05 / 22:48
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
9 Neskelbiama
2018-11-05 / 15:16
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
10 Neskelbiama
2018-11-05 / 14:22
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
11 Neskelbiama
2018-11-05 / 14:15
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
12 Neskelbiama
2018-11-05 / 10:01
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
13 Neskelbiama
2018-11-05 / 09:39
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
14 Neskelbiama
2018-11-05 / 07:40
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
15 Neskelbiama
2018-11-05 / 07:32
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
16 Neskelbiama
2018-11-05 / 06:54
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
17 Neskelbiama
2018-11-04 / 21:49
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
18 Neskelbiama
2018-11-04 / 21:38
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
19 Neskelbiama
2018-11-04 / 21:10
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
20 Neskelbiama
2018-11-04 / 20:59
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
21 Neskelbiama
2018-11-04 / 20:43
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
22 Neskelbiama
2018-11-04 / 20:25
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
23 Neskelbiama
2018-11-04 / 20:17
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
24 Neskelbiama
2018-11-04 / 20:06
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
25 Neskelbiama
2018-11-04 / 20:06
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
26 Neskelbiama
2018-11-04 / 20:01
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
27 Neskelbiama
2018-11-04 / 19:58
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
28 Neskelbiama
2018-11-04 / 19:47
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
29 Neskelbiama
2018-11-04 / 19:30
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
30 Neskelbiama
2018-11-04 / 19:26
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas