LR ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ PSICHOLOGŲ KANTRYBĖ BAIGĖSI

510 PARAŠAI

Kategorija:

Psichologų atlyginimai švietimo įstaigose nesiekia LR vidutinio darbo užmokesčio (Lietuvos Statistikos departamento duomenimis, 2018 m. II ketv. jis yra 926,7 Eur) - ugdymo įstaigose dirbančio ketvirtos kategorijos psichologo pareiginės algos koeficientas yra 4,82 - 4,87 (tuomet padauginus iš pareiginès algos bazinio dydžio 132,5 Eur, gauname 638,65 — 645,28 Eur iki mokesčių). Baigę psichologijos bakalauro ir magistro, 6 metų universitetines studijas specialistai įvertinami 500 € per mėnesį, kai pedagogų, dirbančių tose pačiose ugdymo įstaigose, atlyginimai šiai dienai jau beveik dvigubai didesni, nors išsilavinimo reikalavimai jiems mažesni. Pedagogai streikuoja, kad jų atlyginimai per maži ir tiek politikai, tiek visuomenė su tuo sutinka bei ieško būdų juos didinti, kai tuo tarpu specialistai lieka nuošalyje.

Psichologo paslaugų poreikis yra milžiniškas, didėja specialiųjų poreikių mokinių skaičiai, identifikuojama daugiau emocinių ir elgesio sunkumų turinčių mokinių. Tai ypač atsiskleidė priėmus sisteminius pokyčius - patyčių ir smurto apibrėžimas, prevencinių veiklų užtikrinimas visiems ugdymo įstaigos mokiniams. Psichologinės pagalbos svarbą vaikams deklaruoja ir politikai, bet jokių veiksmų dėl specialistų išlaikymo ugdymo sektoriuje nesiimama. Pateikiame kelis pavyzdžius:

Psichologai negauna užmokesčio už darbą su specialiųjų poreikių mokiniais, kurių didžioji dalis gauna rekomendacijas dėl psichologinės pagalbos. Švietimo įstaigoje dirbantis psichologas daugeliui šeimų yra patogiausias, pigiausias, artimiausias vaikui, o kartais ir vienintelis prieinamas psichologinės pagalbos tiekėjas. Kartu svarbu paminėti, kad psichologinis darbas su specialiųjų poreikių mokiniais sudėtingesnis, imlus laikui bei reikalauja papildomų metodų.
Norime atkreipti dėmesį, kad neatsižvelgiama į psichologų darbo emocinį intensyvumą, kai kitiems specialistams ugdymo įstaigoje darbo krūvis dėl šio aspekto mažinamas iki 36 valandų.
Psichologų darbo krūvis didelis - LR Švietimo ir mokslo ministro Įsakyme „Dėl psichologinės pagalbos teikimo aprašo patvirtinimo“ 2017 m. rugpjūčio 30 d., Nr. V-663, 14.1 punkte yra nurodyta, kad „psichologas teikia pagalbą ne daugiau kaip 400 mokinių (esant galimybei – ir mažesniam mokinių skaičiui)“, bet nenumatytas kontrolės mechanizmas ir dažnai šio reikalavimo nesilaikoma, psichologui tenka aptarnauti didesnį skaičių mokinių be papildomo atlygio. Taip nukenčia mokiniai, nes per ribotą laiką galima suteikti ribotą konsultacijų ir kitos pagalbos kiekį.
Pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo, priimto 2017 m. sausio 17 d. nutarimu Nr. XIII-198, 2 straipsnio 1 dalies a) papunktį „A1 lygio – pareigybės, kurioms būtinas ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu“. Taigi, mokykloje dirbančio psichologo pareigybės lygis – A1, todėl pagal šio įstatymo 7 straipsnio 6 dalį „A1 lygio pareigybėms pagal darbo apmokėjimo sistemoje (šio įstatymo 5 straipsnio 2 dalis) nustatytus dydžius pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas didinamas 20 procentų.”, visgi dalis švietimo įstaigų vadovų šių reikalavimų nesilaiko ir atsisako didinti psichologų pareiginės algos koeficientą, net psichologui informavus apie įstatymo pataisas.
Dalis psichologų neturi ugdymo įstaigose psichologo darbui skirtų ir pritaikytų patalpų, kai kuriems psichologams siūloma darbo priemones, metodikas įsigyti patiems. Dalyje įstaigų atsisakoma apmokėti seminarus, teisinantis, kad įstaiga neturi pinigų, siūlant rinktis tik nemokamus seminarus ar net išvis labai ribojamas kvalifikacijos kėlimas, nors psichologai privalo bent kartą per savaitę turėti galimybę supervizuotis ir apskritai naujinti savo darbo metodus.

Reikalavimai:
1. Jeigu norime užtikrinti profesionalią, aukštos kompetencijos psichologų pagalbą ugdymo įstaigose, turime didinti psichologų atlyginimo koeficientus ir bent jau suvienodinti juos su mokytojų pareiginės algos koeficientais.
2. Prašome, atsižvelgiant į psichologo veiklos sudėtingumo didėjimą, dirbant su specialiųjų poreikių turinčiais mokiniais, įtvirtinti psichologų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento didinimą, papildant Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. XIII-198 28.1.1. punktą („mokyklose, skirtose mokiniams, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių”), įtraukiant ir bendrojo ugdymo įstaigose su specialiųjų poreikių mokiniais dirbančius psichologus.
3. Prašome užtikrinti, kad psichologams ugdymo įstaigose būtų mokamas atlyginimas pagal A1 lygį ir grąžinta nepriemoka nuo 2017 metų vasario mėnesio už lygio netaikymą pagal 2017 m. sausio 17 d. Nr. XIII-198 įstatymo nutarimą.
4. Jeigu valstybė nori, kad psichologinė pagalba švietimo sektoriuje būtų efektyvi ir paliestų kiekvieną mokinį, turime mažinti psichologų darbo krūvį ir užtikrinti, kad visose ugdymo įstaigose vadovai būtų įpareigoti privalomai steigti psichologo etato dalį pagal mokinių kiekį. Dabar ne retai psichologinės pagalbos sąskaita yra taupoma ir specialistas nėra samdomas.
5. Galų gale reikalaujame užtikrinti psichologų darbo sąlygas ugdymo įstaigose ir galimybę reguliariai kelti kvalifikaciją.

Lietuvos švietimo įstaigų psichologai


P.S. Pasirašančiųjų prašome komentarų skiltyje nurodyti įstaigą, kurioje dirbate.

Pasirašyti peticiją

# Vardas Komentaras Miestas Pasirašymo data
1 Vilija B... Sūnėnas psichologu įsidarbino mokykloje, jo atlyginimas juokingas... Ir dar sakoma, kad trūksta psichologų-mokėti reikia normalų atlyginimą !!! 2020-01-20 / 20:16
2 Alina Č... Psichologai tsip pat žmonės ir jie turi gauti stitinkama atlygi tiek už žinias kurias gavo besimokydami tiek už darba. Psichologu negali dirbti bele kas sugalvojes. Kaunas 2019-03-25 / 21:48
3 Jekaterina L... Aš už psichologu atlyginimo kėlimą, bei šios profesijos paramą. Vilnius 2019-01-10 / 22:05
4 Neskelbiamas asmuo ...Psichologai nebegali išgyventi... Kaip psichologė 10 metų dirbau negalėdama susitaupyti nei butui, nei niekam kitam, nes valstybė nuo pilno etato nuskaičiuodavo net 30 proc. Kaunas 2018-12-20 / 23:16
5 Kęstutis K... Psichologai mokyklose atlieka labai svarbų darbą. Jie neti turėtų gauti didesnį atlyginimą, bet jų turėtų būti bent po du. Ir jie turėtų dirbti savo darbą, o ne tuos pašalinius darbus, kuriuos primeta mokyklos administracija. Panevėžys 2018-12-02 / 21:40
6 Neskelbiamas asmuo Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras (Vilnius) Kazlų Rūdos lopšelis-darželis "Pušelė" 2018-11-29 / 19:28
7 Zita B... Psichologai mokyklose tikrai neįvertinti specialistai, bet jie tokiame sunkiame laikmetyjje labai reikalingi. 2018-11-29 / 13:58
8 Nijolė D... PPŠPC pedagoginės psichologinės tarnybos skyrius Plungė 2018-11-28 / 10:17
9 Oksana L... kol nebus kompetentingo atlygio uz darba - nebus tikru savo srities profesionalu galinciu dirbti ir teikti tinkama pagalba Kaunas 2018-11-26 / 14:16
10 Auguste A... Prašome atsižvelgti į psichologo veiklos sudėtingumą ir didinti pastoviosios algos koeficientą. 2018-11-26 / 12:30
11 Elvyra B... Didelį darbą atlieka psichologai, tik ne visi įvertina jų darbo rezultatus ir poreikį 2018-11-26 / 08:52
12 Irina Š... Vilniaus m. PPT, Vilniaus r. Nemėžio šv. R. Kalinausko gimnazija Vilnius 2018-11-25 / 10:25
13 Ingrida M... Mano istaigos vadovas uztikrina maksimaliai palankias psichologo darbo salygas, iskaitant ir galimybes tobulintis. Taciau visiskai sutinku su peticijoje isdestytais teiginiais del netolygios darbo valandu apskaitos. Kaunas 2018-11-24 / 21:42
14 Neskelbiamas asmuo Nors įstaiga sudaro kaip tik galima geriausias darbo sąlygas u, bet pritariu, kad Atlyginimai labai maži. 2018-11-24 / 15:49
15 Jolanta R... Beveik ant kiekvienio a4 formato rašo reikalinga psichologo pagalba,tuo tarpu mūsų LT valytojos uždirba daugiau nors neturi VU išsilavinimo.Mano dukra manęs klausia: -Mama,o kam mokytis?Tavo atlyginimas tik 490 eurų. Mums net neužtenka mokeščiams sumokėti. Labai labai liūdna,kai turi motyvuoti vaikus mokytis,esi atsakingas už karjeros ugdymą,o pats gauni tik 490 eurų.Mokslams už magistros studijas reikia mokėti kosminius pinigus,kur logika.Dirbu gimnazijoje iš idėjos,todėl,kad patinka vaikai. Vilnius 2018-11-24 / 14:36
16 Vida M... Dirbu lopšelyje - darželyje. Vykdant spec. poreikių vaikų integraciją į ugdymo įstaigas, daugėja vaikų su autizmo spektro, kt. sutrikimais, Aspergerio sindromu. Įstaigos vadovė sukuria maksimaliai įmanomas geras sąlygas, bet priversta taupyti ir sunkiai suvaldo biudžetą. Palaikau peticiją. Kaunas 2018-11-24 / 12:00
17 Ignas J... VGTU Inžinerijos licėjus. Tai yra švietimo įstaigos specialistai ir jiems turėtų galioti niekuo ne blogesnės sąlygos nei mokytojams. Bet kaip sako ne kurie "politikai", mokytojai uždirba daugiau už docentus... Vilnius 2018-11-23 / 23:17
18 Neskelbiamas asmuo Pritariu. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos psichologė 2018-11-23 / 21:36
19 Vita A... Griškabūdžio gimnazija, sanatorinis l/d "Pušynėlis" 2018-11-23 / 17:19
20 Jolanta L... Komentaras 4 reikalavimo punktui. Iš kur, mielieji, ištraukėt mintį, kad valstybė nori? Niekas čia nieko nenori. Nori tik vaikai, jų tėvai. O juos valstybe niekas nelaiko. Nes žmogus nelaikomas vertybe, kol rinkimai toli... Vilkaviškis 2018-11-23 / 15:29
21 Jolita A... Marijampolės sav. Pedagoginė psichologinė tarnyba, psichologė. 2018-11-23 / 14:01
22 Katažyna L... Vilniaus pedagoginės psichologinės tarnybos psichologė Vilnius 2018-11-23 / 12:55
23 Neskelbiamas asmuo Esu įstaigoje dirbanti psichologė. Pritariu, kad reikėtų kuo skubiau spręsti šioje peticijoje išsakytus klausimus. 2018-11-23 / 12:47
24 Jūratė L... Dirbu lopšelyje - darželyje, turiu ilgametę patirtį. Tenka spręsti sudėtingas situacijas, susiduriant su šeimų problemomis, VTAT, daugėja vaikų su autizmo spektro, sutrikimais, Aspergerio sindromu. Darbas reikalauja nuolatinio kvalifikacijos kėlimo. Tam per metus iš savo lėšų išleidžiu vidutiniškai 600-1000 €. Įstaigos vadovė sukuria maksimaliai įmanomas geras sąlygas, bet priversta taupyti ir sunkiai suvaldo biudžetą. Neadekvatūs atlyginimai verčia dirbti papildomai, psichologai pervargę. Kaunas 2018-11-23 / 12:11
25 Ernestas Š... psichologų paslaugos privalo būti labiau vertinamos Vilnius 2018-11-23 / 10:22
26 Aistė ... Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos psichologė Alytus 2018-11-23 / 06:29
27 Neskelbiamas asmuo Kauno r. Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinės mokyklos psichologė Kaunas 2018-11-23 / 06:25
28 Neskelbiamas asmuo Tirkšlių Juozo Vitkaus - Kazimieraičio pagrindinė mokykla. Mažeikiai 2018-11-23 / 04:39
29 Sigita A... Kauno miesto socialinių paslaugų centro psichologė Kaunas 2018-11-23 / 00:37
30 Neskelbiamas asmuo Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazija 2018-11-22 / 23:22

Įspėjamieji ženklai prieš trikojus

A.Maceina. Adresuota: Lietuvos Respublikos seimas

Kelių eismo taisyklėse nurodyta, jog kelio ruožas, kuriame įrengti nustatyto greičio režimo pažeidimus fiksuojantys automatiniai prietaisai, žymimi kelio ženklu „Automatinė greičio kontrolė“. Policija naudoja kilnojamus greičio matuoklius apie kuriuos nėra jokių įspėjamūjų ženklų, visoje europos sąjungoje apie tokius "radarus" įspėja ženklai. Taigi iškyla toks klausimas: - Jei jau esame europos sąjungoje ar neturėtų ir įstatymai buti vienodi? Pvz.: iš kur kitų ES šalių gyventojams žinoti apie tokią tvarką Lietuvoje? Ir kas atsakys jei koks kitos ES šalies pilietis važiuojantis tamsiuoju paros metu bus apakintas blykstės ir padarys auto įvykį? Jis nebus įspėtas apie jokius greičio matuoklius. Taigi nestatydami įspėjamūjų ženklų jūs netik nesilaikot KET (nes trikojus jūs taippat įrenginėjat trumpalaikiui naudojimui, sujungiat viską, sutveriat, nebūna juk taip,kad išimat iš bagažines patstatot ir veikia) bet ir keliat avaringas situacijas tamsiuoju paros metu.

KABLYS-KULTŪRAI

Pilietis. Adresuota: UAB Žibosa, Nacionalinė žemės tarnyba, Vilniaus miesto savivaldybė

Prašome, kad Vilniuje, Kauno g. 5, esančių Kultūros rūmų paskirtis nebūtų keičiama iš kultūrinės į administracinę. Prašome, kad pastato bei žemės ant kurios jis stovi paskirčių nesutapimas būtų sprendžiamas kitu būdu, nes akivaizdu, kad pakeitus paskirtį tik laiko klausimas kada bus renovuota pagal naująjį projektą, o tai reikštų, kad miestas neteks dar vienos unikalios, kultūrai skirtos, erdvės. Mes to nenorim! KABLYS - KULTŪRAI!