LR ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ PSICHOLOGŲ KANTRYBĖ BAIGĖSI


Parašų: 512


  • Autorius: K. Leščinskaitė
  • Adresuota: Lietuvos Respublikos seimas
  • Kategorija: Švietimas

Psichologų atlyginimai švietimo įstaigose nesiekia LR vidutinio darbo užmokesčio (Lietuvos Statistikos departamento duomenimis, 2018 m. II ketv. jis yra 926,7 Eur) - ugdymo įstaigose dirbančio ketvirtos kategorijos psichologo pareiginės algos koeficientas yra 4,82 - 4,87 (tuomet padauginus iš pareiginès algos bazinio dydžio 132,5 Eur, gauname 638,65 — 645,28 Eur iki mokesčių). Baigę psichologijos bakalauro ir magistro, 6 metų universitetines studijas specialistai įvertinami 500 € per mėnesį, kai pedagogų, dirbančių tose pačiose ugdymo įstaigose, atlyginimai šiai dienai jau beveik dvigubai didesni, nors išsilavinimo reikalavimai jiems mažesni. Pedagogai streikuoja, kad jų atlyginimai per maži ir tiek politikai, tiek visuomenė su tuo sutinka bei ieško būdų juos didinti, kai tuo tarpu specialistai lieka nuošalyje.

Psichologo paslaugų poreikis yra milžiniškas, didėja specialiųjų poreikių mokinių skaičiai, identifikuojama daugiau emocinių ir elgesio sunkumų turinčių mokinių. Tai ypač atsiskleidė priėmus sisteminius pokyčius - patyčių ir smurto apibrėžimas, prevencinių veiklų užtikrinimas visiems ugdymo įstaigos mokiniams. Psichologinės pagalbos svarbą vaikams deklaruoja ir politikai, bet jokių veiksmų dėl specialistų išlaikymo ugdymo sektoriuje nesiimama. Pateikiame kelis pavyzdžius:

Psichologai negauna užmokesčio už darbą su specialiųjų poreikių mokiniais, kurių didžioji dalis gauna rekomendacijas dėl psichologinės pagalbos. Švietimo įstaigoje dirbantis psichologas daugeliui šeimų yra patogiausias, pigiausias, artimiausias vaikui, o kartais ir vienintelis prieinamas psichologinės pagalbos tiekėjas. Kartu svarbu paminėti, kad psichologinis darbas su specialiųjų poreikių mokiniais sudėtingesnis, imlus laikui bei reikalauja papildomų metodų.
Norime atkreipti dėmesį, kad neatsižvelgiama į psichologų darbo emocinį intensyvumą, kai kitiems specialistams ugdymo įstaigoje darbo krūvis dėl šio aspekto mažinamas iki 36 valandų.
Psichologų darbo krūvis didelis - LR Švietimo ir mokslo ministro Įsakyme „Dėl psichologinės pagalbos teikimo aprašo patvirtinimo“ 2017 m. rugpjūčio 30 d., Nr. V-663, 14.1 punkte yra nurodyta, kad „psichologas teikia pagalbą ne daugiau kaip 400 mokinių (esant galimybei – ir mažesniam mokinių skaičiui)“, bet nenumatytas kontrolės mechanizmas ir dažnai šio reikalavimo nesilaikoma, psichologui tenka aptarnauti didesnį skaičių mokinių be papildomo atlygio. Taip nukenčia mokiniai, nes per ribotą laiką galima suteikti ribotą konsultacijų ir kitos pagalbos kiekį.
Pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo, priimto 2017 m. sausio 17 d. nutarimu Nr. XIII-198, 2 straipsnio 1 dalies a) papunktį „A1 lygio – pareigybės, kurioms būtinas ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu“. Taigi, mokykloje dirbančio psichologo pareigybės lygis – A1, todėl pagal šio įstatymo 7 straipsnio 6 dalį „A1 lygio pareigybėms pagal darbo apmokėjimo sistemoje (šio įstatymo 5 straipsnio 2 dalis) nustatytus dydžius pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas didinamas 20 procentų.”, visgi dalis švietimo įstaigų vadovų šių reikalavimų nesilaiko ir atsisako didinti psichologų pareiginės algos koeficientą, net psichologui informavus apie įstatymo pataisas.
Dalis psichologų neturi ugdymo įstaigose psichologo darbui skirtų ir pritaikytų patalpų, kai kuriems psichologams siūloma darbo priemones, metodikas įsigyti patiems. Dalyje įstaigų atsisakoma apmokėti seminarus, teisinantis, kad įstaiga neturi pinigų, siūlant rinktis tik nemokamus seminarus ar net išvis labai ribojamas kvalifikacijos kėlimas, nors psichologai privalo bent kartą per savaitę turėti galimybę supervizuotis ir apskritai naujinti savo darbo metodus.

Reikalavimai:
1. Jeigu norime užtikrinti profesionalią, aukštos kompetencijos psichologų pagalbą ugdymo įstaigose, turime didinti psichologų atlyginimo koeficientus ir bent jau suvienodinti juos su mokytojų pareiginės algos koeficientais.
2. Prašome, atsižvelgiant į psichologo veiklos sudėtingumo didėjimą, dirbant su specialiųjų poreikių turinčiais mokiniais, įtvirtinti psichologų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento didinimą, papildant Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. XIII-198 28.1.1. punktą („mokyklose, skirtose mokiniams, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių”), įtraukiant ir bendrojo ugdymo įstaigose su specialiųjų poreikių mokiniais dirbančius psichologus.
3. Prašome užtikrinti, kad psichologams ugdymo įstaigose būtų mokamas atlyginimas pagal A1 lygį ir grąžinta nepriemoka nuo 2017 metų vasario mėnesio už lygio netaikymą pagal 2017 m. sausio 17 d. Nr. XIII-198 įstatymo nutarimą.
4. Jeigu valstybė nori, kad psichologinė pagalba švietimo sektoriuje būtų efektyvi ir paliestų kiekvieną mokinį, turime mažinti psichologų darbo krūvį ir užtikrinti, kad visose ugdymo įstaigose vadovai būtų įpareigoti privalomai steigti psichologo etato dalį pagal mokinių kiekį. Dabar ne retai psichologinės pagalbos sąskaita yra taupoma ir specialistas nėra samdomas.
5. Galų gale reikalaujame užtikrinti psichologų darbo sąlygas ugdymo įstaigose ir galimybę reguliariai kelti kvalifikaciją.

Lietuvos švietimo įstaigų psichologai


P.S. Pasirašančiųjų prašome komentarų skiltyje nurodyti įstaigą, kurioje dirbate.

# Vardas Komentaras
1 Neskelbiama
2020-01-20 / 20:16
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
2 Neskelbiama
2019-03-25 / 21:48
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
3 Neskelbiama
2019-01-10 / 22:05
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
4 Neskelbiama
2018-12-20 / 23:16
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
5 Neskelbiama
2018-12-02 / 21:40
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
6 Neskelbiama
2018-11-29 / 19:28
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
7 Neskelbiama
2018-11-29 / 13:58
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
8 Neskelbiama
2018-11-28 / 10:17
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
9 Neskelbiama
2018-11-26 / 14:16
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
10 Neskelbiama
2018-11-26 / 12:30
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
11 Neskelbiama
2018-11-26 / 08:52
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
12 Neskelbiama
2018-11-25 / 10:25
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
13 Neskelbiama
2018-11-24 / 21:42
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
14 Neskelbiama
2018-11-24 / 15:49
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
15 Neskelbiama
2018-11-24 / 14:36
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
16 Neskelbiama
2018-11-24 / 12:00
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
17 Neskelbiama
2018-11-23 / 23:17
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
18 Neskelbiama
2018-11-23 / 21:36
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
19 Neskelbiama
2018-11-23 / 17:19
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
20 Neskelbiama
2018-11-23 / 15:29
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
21 Neskelbiama
2018-11-23 / 14:01
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
22 Neskelbiama
2018-11-23 / 12:55
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
23 Neskelbiama
2018-11-23 / 12:47
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
24 Neskelbiama
2018-11-23 / 12:11
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
25 Neskelbiama
2018-11-23 / 10:22
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
26 Neskelbiama
2018-11-23 / 06:29
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
27 Neskelbiama
2018-11-23 / 06:25
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
28 Neskelbiama
2018-11-23 / 04:39
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
29 Neskelbiama
2018-11-23 / 00:37
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
30 Neskelbiama
2018-11-22 / 23:22
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas