LR ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ PSICHOLOGŲ KANTRYBĖ BAIGĖSI

511 PARAŠAI

Kategorija:

Psichologų atlyginimai švietimo įstaigose nesiekia LR vidutinio darbo užmokesčio (Lietuvos Statistikos departamento duomenimis, 2018 m. II ketv. jis yra 926,7 Eur) - ugdymo įstaigose dirbančio ketvirtos kategorijos psichologo pareiginės algos koeficientas yra 4,82 - 4,87 (tuomet padauginus iš pareiginès algos bazinio dydžio 132,5 Eur, gauname 638,65 — 645,28 Eur iki mokesčių). Baigę psichologijos bakalauro ir magistro, 6 metų universitetines studijas specialistai įvertinami 500 € per mėnesį, kai pedagogų, dirbančių tose pačiose ugdymo įstaigose, atlyginimai šiai dienai jau beveik dvigubai didesni, nors išsilavinimo reikalavimai jiems mažesni. Pedagogai streikuoja, kad jų atlyginimai per maži ir tiek politikai, tiek visuomenė su tuo sutinka bei ieško būdų juos didinti, kai tuo tarpu specialistai lieka nuošalyje.

Psichologo paslaugų poreikis yra milžiniškas, didėja specialiųjų poreikių mokinių skaičiai, identifikuojama daugiau emocinių ir elgesio sunkumų turinčių mokinių. Tai ypač atsiskleidė priėmus sisteminius pokyčius - patyčių ir smurto apibrėžimas, prevencinių veiklų užtikrinimas visiems ugdymo įstaigos mokiniams. Psichologinės pagalbos svarbą vaikams deklaruoja ir politikai, bet jokių veiksmų dėl specialistų išlaikymo ugdymo sektoriuje nesiimama. Pateikiame kelis pavyzdžius:

Psichologai negauna užmokesčio už darbą su specialiųjų poreikių mokiniais, kurių didžioji dalis gauna rekomendacijas dėl psichologinės pagalbos. Švietimo įstaigoje dirbantis psichologas daugeliui šeimų yra patogiausias, pigiausias, artimiausias vaikui, o kartais ir vienintelis prieinamas psichologinės pagalbos tiekėjas. Kartu svarbu paminėti, kad psichologinis darbas su specialiųjų poreikių mokiniais sudėtingesnis, imlus laikui bei reikalauja papildomų metodų.
Norime atkreipti dėmesį, kad neatsižvelgiama į psichologų darbo emocinį intensyvumą, kai kitiems specialistams ugdymo įstaigoje darbo krūvis dėl šio aspekto mažinamas iki 36 valandų.
Psichologų darbo krūvis didelis - LR Švietimo ir mokslo ministro Įsakyme „Dėl psichologinės pagalbos teikimo aprašo patvirtinimo“ 2017 m. rugpjūčio 30 d., Nr. V-663, 14.1 punkte yra nurodyta, kad „psichologas teikia pagalbą ne daugiau kaip 400 mokinių (esant galimybei – ir mažesniam mokinių skaičiui)“, bet nenumatytas kontrolės mechanizmas ir dažnai šio reikalavimo nesilaikoma, psichologui tenka aptarnauti didesnį skaičių mokinių be papildomo atlygio. Taip nukenčia mokiniai, nes per ribotą laiką galima suteikti ribotą konsultacijų ir kitos pagalbos kiekį.
Pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo, priimto 2017 m. sausio 17 d. nutarimu Nr. XIII-198, 2 straipsnio 1 dalies a) papunktį „A1 lygio – pareigybės, kurioms būtinas ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu“. Taigi, mokykloje dirbančio psichologo pareigybės lygis – A1, todėl pagal šio įstatymo 7 straipsnio 6 dalį „A1 lygio pareigybėms pagal darbo apmokėjimo sistemoje (šio įstatymo 5 straipsnio 2 dalis) nustatytus dydžius pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas didinamas 20 procentų.”, visgi dalis švietimo įstaigų vadovų šių reikalavimų nesilaiko ir atsisako didinti psichologų pareiginės algos koeficientą, net psichologui informavus apie įstatymo pataisas.
Dalis psichologų neturi ugdymo įstaigose psichologo darbui skirtų ir pritaikytų patalpų, kai kuriems psichologams siūloma darbo priemones, metodikas įsigyti patiems. Dalyje įstaigų atsisakoma apmokėti seminarus, teisinantis, kad įstaiga neturi pinigų, siūlant rinktis tik nemokamus seminarus ar net išvis labai ribojamas kvalifikacijos kėlimas, nors psichologai privalo bent kartą per savaitę turėti galimybę supervizuotis ir apskritai naujinti savo darbo metodus.

Reikalavimai:
1. Jeigu norime užtikrinti profesionalią, aukštos kompetencijos psichologų pagalbą ugdymo įstaigose, turime didinti psichologų atlyginimo koeficientus ir bent jau suvienodinti juos su mokytojų pareiginės algos koeficientais.
2. Prašome, atsižvelgiant į psichologo veiklos sudėtingumo didėjimą, dirbant su specialiųjų poreikių turinčiais mokiniais, įtvirtinti psichologų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento didinimą, papildant Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. XIII-198 28.1.1. punktą („mokyklose, skirtose mokiniams, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių”), įtraukiant ir bendrojo ugdymo įstaigose su specialiųjų poreikių mokiniais dirbančius psichologus.
3. Prašome užtikrinti, kad psichologams ugdymo įstaigose būtų mokamas atlyginimas pagal A1 lygį ir grąžinta nepriemoka nuo 2017 metų vasario mėnesio už lygio netaikymą pagal 2017 m. sausio 17 d. Nr. XIII-198 įstatymo nutarimą.
4. Jeigu valstybė nori, kad psichologinė pagalba švietimo sektoriuje būtų efektyvi ir paliestų kiekvieną mokinį, turime mažinti psichologų darbo krūvį ir užtikrinti, kad visose ugdymo įstaigose vadovai būtų įpareigoti privalomai steigti psichologo etato dalį pagal mokinių kiekį. Dabar ne retai psichologinės pagalbos sąskaita yra taupoma ir specialistas nėra samdomas.
5. Galų gale reikalaujame užtikrinti psichologų darbo sąlygas ugdymo įstaigose ir galimybę reguliariai kelti kvalifikaciją.

Lietuvos švietimo įstaigų psichologai


P.S. Pasirašančiųjų prašome komentarų skiltyje nurodyti įstaigą, kurioje dirbate.

Pasirašyti peticiją

# Vardas Komentaras
1 Vilija
2020-01-20 / 20:16
Sūnėnas psichologu įsidarbino mokykloje, jo atlyginimas juokingas... Ir dar sakoma, kad trūksta psichologų-mokėti reikia normalų atlyginimą !!!
2 Alina (Kaunas)
2019-03-25 / 21:48
Psichologai tsip pat žmonės ir jie turi gauti stitinkama atlygi tiek už žinias kurias gavo besimokydami tiek už darba. Psichologu negali dirbti bele kas sugalvojes.
3 Jekaterina (Vilnius)
2019-01-10 / 22:05
Aš už psichologu atlyginimo kėlimą, bei šios profesijos paramą.
4 Neskelbiama (Kaunas)
2018-12-20 / 23:16
...Psichologai nebegali išgyventi... Kaip psichologė 10 metų dirbau negalėdama susitaupyti nei butui, nei niekam kitam, nes valstybė nuo pilno etato nuskaičiuodavo net 30 proc.
5 Kęstutis (Panevėžys)
2018-12-02 / 21:40
Psichologai mokyklose atlieka labai svarbų darbą. Jie neti turėtų gauti didesnį atlyginimą, bet jų turėtų būti bent po du. Ir jie turėtų dirbti savo darbą, o ne tuos pašalinius darbus, kuriuos primeta mokyklos administracija.
6 Neskelbiama
2018-11-29 / 19:28
Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras (Vilnius) Kazlų Rūdos lopšelis-darželis "Pušelė"
7 Zita
2018-11-29 / 13:58
Psichologai mokyklose tikrai neįvertinti specialistai, bet jie tokiame sunkiame laikmetyjje labai reikalingi.
8 Nijolė (Plungė)
2018-11-28 / 10:17
PPŠPC pedagoginės psichologinės tarnybos skyrius
9 Oksana (Kaunas)
2018-11-26 / 14:16
kol nebus kompetentingo atlygio uz darba - nebus tikru savo srities profesionalu galinciu dirbti ir teikti tinkama pagalba
10 Auguste
2018-11-26 / 12:30
Prašome atsižvelgti į psichologo veiklos sudėtingumą ir didinti pastoviosios algos koeficientą.
11 Elvyra
2018-11-26 / 08:52
Didelį darbą atlieka psichologai, tik ne visi įvertina jų darbo rezultatus ir poreikį
12 Irina (Vilnius)
2018-11-25 / 10:25
Vilniaus m. PPT, Vilniaus r. Nemėžio šv. R. Kalinausko gimnazija
13 Ingrida (Kaunas)
2018-11-24 / 21:42
Mano istaigos vadovas uztikrina maksimaliai palankias psichologo darbo salygas, iskaitant ir galimybes tobulintis. Taciau visiskai sutinku su peticijoje isdestytais teiginiais del netolygios darbo valandu apskaitos.
14 Neskelbiama
2018-11-24 / 15:49
Nors įstaiga sudaro kaip tik galima geriausias darbo sąlygas u, bet pritariu, kad Atlyginimai labai maži.
15 Jolanta (Vilnius)
2018-11-24 / 14:36
Beveik ant kiekvienio a4 formato rašo reikalinga psichologo pagalba,tuo tarpu mūsų LT valytojos uždirba daugiau nors neturi VU išsilavinimo.Mano dukra manęs klausia: -Mama,o kam mokytis?Tavo atlyginimas tik 490 eurų. Mums net neužtenka mokeščiams sumokėti. Labai labai liūdna,kai turi motyvuoti vaikus mokytis,esi atsakingas už karjeros ugdymą,o pats gauni tik 490 eurų.Mokslams už magistros studijas reikia mokėti kosminius pinigus,kur logika.Dirbu gimnazijoje iš idėjos,todėl,kad patinka vaikai.
16 Vida (Kaunas)
2018-11-24 / 12:00
Dirbu lopšelyje - darželyje. Vykdant spec. poreikių vaikų integraciją į ugdymo įstaigas, daugėja vaikų su autizmo spektro, kt. sutrikimais, Aspergerio sindromu. Įstaigos vadovė sukuria maksimaliai įmanomas geras sąlygas, bet priversta taupyti ir sunkiai suvaldo biudžetą. Palaikau peticiją.
17 Ignas (Vilnius)
2018-11-23 / 23:17
VGTU Inžinerijos licėjus. Tai yra švietimo įstaigos specialistai ir jiems turėtų galioti niekuo ne blogesnės sąlygos nei mokytojams. Bet kaip sako ne kurie "politikai", mokytojai uždirba daugiau už docentus...
18 Neskelbiama
2018-11-23 / 21:36
Pritariu. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos psichologė
19 Vita
2018-11-23 / 17:19
Griškabūdžio gimnazija, sanatorinis l/d "Pušynėlis"
20 Jolanta (Vilkaviškis)
2018-11-23 / 15:29
Komentaras 4 reikalavimo punktui. Iš kur, mielieji, ištraukėt mintį, kad valstybė nori? Niekas čia nieko nenori. Nori tik vaikai, jų tėvai. O juos valstybe niekas nelaiko. Nes žmogus nelaikomas vertybe, kol rinkimai toli...
21 Jolita
2018-11-23 / 14:01
Marijampolės sav. Pedagoginė psichologinė tarnyba, psichologė.
22 Katažyna (Vilnius)
2018-11-23 / 12:55
Vilniaus pedagoginės psichologinės tarnybos psichologė
23 Neskelbiama
2018-11-23 / 12:47
Esu įstaigoje dirbanti psichologė. Pritariu, kad reikėtų kuo skubiau spręsti šioje peticijoje išsakytus klausimus.
24 Jūratė (Kaunas)
2018-11-23 / 12:11
Dirbu lopšelyje - darželyje, turiu ilgametę patirtį. Tenka spręsti sudėtingas situacijas, susiduriant su šeimų problemomis, VTAT, daugėja vaikų su autizmo spektro, sutrikimais, Aspergerio sindromu. Darbas reikalauja nuolatinio kvalifikacijos kėlimo. Tam per metus iš savo lėšų išleidžiu vidutiniškai 600-1000 €. Įstaigos vadovė sukuria maksimaliai įmanomas geras sąlygas, bet priversta taupyti ir sunkiai suvaldo biudžetą. Neadekvatūs atlyginimai verčia dirbti papildomai, psichologai pervargę.
25 Ernestas (Vilnius)
2018-11-23 / 10:22
psichologų paslaugos privalo būti labiau vertinamos
26 Aistė (Alytus)
2018-11-23 / 06:29
Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos psichologė
27 Neskelbiama (Kaunas)
2018-11-23 / 06:25
Kauno r. Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinės mokyklos psichologė
28 Neskelbiama (Mažeikiai)
2018-11-23 / 04:39
Tirkšlių Juozo Vitkaus - Kazimieraičio pagrindinė mokykla.
29 Sigita (Kaunas)
2018-11-23 / 00:37
Kauno miesto socialinių paslaugų centro psichologė
30 Neskelbiama
2018-11-22 / 23:22
Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazija