Parašo atšaukimas peticijoje: „SEIMO NARIŲ RENTOMS – NE!“