Prieš Šiaulių vaikų globos namų pavertimą laikina gyvenamaja vieta!